Förlagan för denna text trycktes 1987.

Commodore 64 användarmanual

© Copyright COMMODORE AB, 1985

Innehållsförteckning

Anmärkningar

Denna version överensstämmer inte till 100% med originalet. Det är ej heller meningen, då väven inte är avsedd för att publicera dokument som ser identiska ut på samtliga datorer. I övrigt kan vissa detaljer kan ha ändrats, språkfel ha rättats, etc.

Errata

Återgå till Softwolves Commodoresida
[HTML 4.01] [CSS]
Peter Krefting / $Date: 2009-08-13 18:55:29 $ / peter@softwolves.pp.se