Åtta Bitar

Byggprojekt

© 1994,2000 Peter Karlsson. Publicerad i Åtta Bitar nummer 5/1994.

Commodore C128D är en mycket bra konstruktion, man har datorn och driven i samma låda, med en gemensam transformator. Det enda som är tråkigt är att det inte går att byte enhetsnummer på driven, vilket medför att man inte kan koppla in en 1541 av modell gammal, eller ladda program som kräver en 1541:a i enhet 8, eller ha en C1581 som nummer 8.

Av Peter Karlsson


Detta går dock att ändra på (varför skulle jag annars ha skrivit den här artikeln..?). OBS! Om du inte är van att löda och handskas med elektronik ska du låta bli det här, du kan skada datorn. Jag tar inget ansvar för vad du gör, och kom ihåg att slå av datorn innan du gör något + att du själv helst ska vara jordad. OK, då öppnar vi lådan. Alldeles under drivekortets övre vänstra hörn sitter det en krets som heter 65C22. Två av de stift som sitter långt upp till vänster på denna krets (tredje och fjärde räknat uppifrån) är kopplat till två "löd-öar", som i sin tur är hopkopplade till kondensatorn C114 (som är jordad). Dessa öar finns alldeles under och till höger om U114.

Det är smartast att först koppla in omkopplarna, innan man kapar lödöarna. Då är det minst chans för statisk elektricitet.

[Kretsschema]

Omkopplarna skall kopplas så att den alltid låter strömmen gå via ett motstånd på 4,7 kohm, men om man ställer om den så kortsluts motståndet (se figur). Detta medför att ström alltid flyter förbi här, och att du kan ställa om omkopplaren när datorn är påslagen. Omkopplarna läses dock endast av vid reset och då datorn slås på. Omkopplarna har jag satt på framsidan nedtill (vilket gör dem lättillgängliga men utan att störa designen).

Ena sidan på omkopplaren skall kopplas till respektive lödö, medan den andra ska kopplas till jord, dvs. kondensatorn C114. När du kopplat in de båda omkopplarna ska du kapa öarna. Montera nu ihop datorn och - voila - du har nu möjlighet att ställa om enhetsnumret.

Enhetsnumret ställs in enligt denna tabell:

Enhet 8:Båda kortslutna (som tidigare).
Enhet 9:Omkopplare ett via motståndet, omkopplare två kortsluten.
Enhet 10:Omkopplare ett kortsluten, omkopplare två via motståndet.
Enhet 11:Båda via motstånden.

Dessa inställningar motsvarar de dip-switch-inställningar som finns på 1541-II och 1571.

Komponentlista:

Totalsumma ca 70 kr

[Del av C128DCRs moderkort]


Denna artikel på English (engelska).

Åter till artikelindexet