American Wrestling Trivia

Svenska English

Kontakta webbansvarige

Jag uppskattar om du sänder kommentarer, förbättringsförslag, rättelser och resultat från evenemang jag har missat till min e-postadress nedan. Notera dock att jag inte tar emot e-post med HTML- eller Microsoft Word-bilagor. Ett antal sämre e-postklienter sänder HTML-bilagor som förval (kan ibland heta "rik text" i e-postklienten), såsom Microsofts automatiska virusspridare Outlook och Outlook Express och Netscapes e-postprogram (åtminstone vissa versioner). Om du inte stänger av HTML kommer ditt brev troligen inte att läsas.

Eudora
Välj Tools - Options - Styled Text. Kryssa i ”Send plain text only”
Netscape
Välj Redigera - Inställningar - E-post & Diskussionsgrupper - Formatering. Kryssa i ”Konvertera meddelandet till ren text”
Outlook [Express]
Välj Extra - Options - Send. Markera alternativen ”Unformatted text” både under ”Formatting for e-mail” och ”Formatting for news”

Sänd all e-post till denna adress:

peter@softwolves.pp.se

Läs även de ofta ställda frågorna igen, speciellt delen om att jag inte säljer prylar eller videoband.

Index för AWT

$Date: 2014-09-06 20:02:43 $ | peter@softwolves.pp.se