Archived copy of A Swedish wolf in Norway

Miscellaneous technobabble from a Swede in Norway.

”Feed” heter ”kanal” på svenska

Published: 2006-03-06 12:03:35

I alla de versioner av Opera som stöder så kallade ”webfeeds” har detta översatts till ”kanaler” eller ”webbkanaler” i den svenska versionen. Tanken bakom denna översättning är att en webbkanal kan liknas vid en tv- eller radiokanal, och därmed är det lämpligt att använda samma ord. På samma sätt som du slår på radion för att lyssna på en radiokanal kan du slå på din webbläsare för att läsa en webbkanal, och på samma sätt så sänder kanalen dig hela tiden uppdaterad information.

På sändlistan TP-SV, där bland annat de svenska översättningarna inom Translation Project och GNOME diskuteras, kom frågan hur ”feed” bör översättas nyligen upp. Flera tidigare översättningar har översatt det rakt av till ”flöde”, men de flesta var överens om att detta inte var någon bra idé. Jag föreslog därför det ”kanal” jag har använt, och det har mötts med stor entusiasm. Så från och med nu så heter ”feed” ”kanal” på svenska.

Ytterligare ett steg mot en gemensam och standardiserad svensk dataterminologi.

Tags: translation

peter@softwolves.pp.se

This was originally posted on My Opera at http://my.opera.com/nafmo/blog/show.dml/166849
Please note that links may be outdated and any information included here may be obsolete.

← Opera 8.53 ute nu | Paying respects → | Back to the post index | Back to the archive index | Peter's homepage