Re: indent-2.2.7

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-12-29 17:03:41

lör 2001-12-29 klockan 16.41 skrev Tommy Pettersson:
> >   #: src/args.c:885 src/args.c:892
> > N msgid "Profile contains unpalatable characters"
> > N msgstr "Profilen innehåller motbjudande tecken"
> 
> I min ordbok förklaras 'unpalatable' med "unpleasant and difficult for
> the mind to accept", och som exempel ges meningen "Sometimes the truth is
> unpalatable."  Kanske vore "[...] tecken som är svåra att svälja" bättre?
> Jag tycker det låter lite stötande med 'motbjudande'.

Jag ändrar till Görans förslag "Profilen innehåller osmakliga tecken".


> >   #: src/backup.c:412
> >   #, c-format
> > N msgid "Can't open backup file %s"
> > N msgstr "Kan inte öppna säkerhetskopiefilen %s"
> 
> 'säkerhetskopiefilen' tycker jag låter krångligt.  Vad sägs om
> 'säkerhetskopian' rätt och slätt?  (Det fanns fler av den här.)

Jag ändrar på alla ställen. Tack!


> >   #: src/indent.c:2254
> > N msgid "Unmatched #elif"
> > N msgstr "Ensamt #elif"
> 
> 'Omaka'?

Jag ändrar till det om du tycker det är bättre.
Tack ska ni ha allihop för granskningarna! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/tp/indent-2.2.7.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.