Re: diffutils

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-12-27 16:48:55

Christian Rose writes:
> ons 2001-12-26 klockan 23.00 skrev Göran Uddeborg:
> >  #: src/cmp.c:157
> > N msgid "-n LIMIT --bytes=LIMIT Compare at most LIMIT bytes."
> > N msgstr "-n GRÄNS --bytes=GRÄNS Jämför högst GRÄNS byte."
> 
> Kanske man kan säga "som mest" på svenska? Vet faktiskt inte vilket som
> blir bättre. Gäller på fler ställen.

Man skulle kunna säga det istället om man ville. Det vore varken
bättre eller sämre enligt min åsikt. Så jag låter det vara som det är
för att det är enklast.

> >  #: src/cmp.c:178
> > N msgid "kB 1000, K 1024, MB 1,000,000, M 1,048,576,\n"
> > N msgstr "kB 1000, K 1024, MB 1 000 000, M 1 048 576,\n"
> > N 
> >  #: src/cmp.c:179
> > N msgid "GB 1,000,000,000, G 1,073,741,824, and so on for T, P, E, Z, Y.\n"
> > N msgstr "GB 1 000 000 000, G 1 073 741 824, och så vidare för T, P, E, Z, Y.\n"
> 
> Hmm, dumt att de har delat upp det här på flera meddelanden. Kanske ska
> rapporteras?

Det kan du ha rätt i. Jag skickar ett brev om det.

> >  #: src/cmp.c:181 src/diff3.c:482 src/sdiff.c:217
> >  msgid "Report bugs to <bug-gnu-utils@gnu.org>.\n"
> >  msgstr ""
> >  "Rapportera fel till <bug-gnu-utils@gnu.org>.\n"
> > G "Rapportera anmärkningar på de svenska översättningarna till <sv@li.org>.\n"
> > N "Rapportera synpunkter på de svenska översättningarna till <sv@li.org>.\n"
> 
> Vet inte om det kanske blir bäst att använda singular här. Det finns ju
> flera program i paketet, men när användaren använder programmet tänker
> han nog mest på just det programmet och just den översättningen. Vad
> tycker du?

Jag tolkar det som att du menar "översättning" i singular, inte
"synpunkt". I så fall kan jag hålla med och jag ändrar. (Båda
fallen.)

> > G " -F RE --show-function-line=RE Visa den senaste raden som matchar RE."
> > N " -F RU --show-function-line=RU Visa den senaste raden som matchar RU."
> 
> Vad står RU för? Jag har för mig att vi kanske har diskuterat denna
> ändring tidigare på listan, men jag har glömt bort vad det stod för.

Jepp, detta ändrade jag efter tidigare förslag här på listan. RU står
för "Reguljärt Uttryck".

> >  #: src/diff.c:841
> >  msgid "--GTYPE-group-format=GFMT Similar, but format GTYPE input groups with GFMT."
> > G msgstr "--GTYPE-group-format=GFMT Dito, men formattera GTYPE ingrupper med GFMT."
> > N msgstr "--GTYP-group-format=GFMT Dito, men formatera GTYP ingrupper med GFMT."
> 
> Här tycker jag det ska vara bindestreck. GTYP-ingrupper.

Detta har också varit uppe tidigare. GTYP är en parameter, som skall
ersättas med "old", "new", etc. Dessa strängar går visserligen inte
att översätta, men tänk så här: "... formatera gamla ingrupper ..."
och motsvarande.

Jag ändrar alltså inte.

> Bestämd form? :-)

Försöka duger. :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.