Re: diffutils

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-12-27 03:30:20

ons 2001-12-26 klockan 23.00 skrev Göran Uddeborg:
>  #: src/cmp.c:157
> N msgid "-n LIMIT --bytes=LIMIT Compare at most LIMIT bytes."
> N msgstr "-n GRÄNS --bytes=GRÄNS Jämför högst GRÄNS byte."

Kanske man kan säga "som mest" på svenska? Vet faktiskt inte vilket som
blir bättre. Gäller på fler ställen.


>  #: src/cmp.c:178
> N msgid "kB 1000, K 1024, MB 1,000,000, M 1,048,576,\n"
> N msgstr "kB 1000, K 1024, MB 1 000 000, M 1 048 576,\n"
> N 
>  #: src/cmp.c:179
> N msgid "GB 1,000,000,000, G 1,073,741,824, and so on for T, P, E, Z, Y.\n"
> N msgstr "GB 1 000 000 000, G 1 073 741 824, och så vidare för T, P, E, Z, Y.\n"

Hmm, dumt att de har delat upp det här på flera meddelanden. Kanske ska
rapporteras?


>  #: src/cmp.c:181 src/diff3.c:482 src/sdiff.c:217
>  msgid "Report bugs to <bug-gnu-utils@gnu.org>.\n"
>  msgstr ""
>  "Rapportera fel till <bug-gnu-utils@gnu.org>.\n"
> G "Rapportera anmärkningar på de svenska översättningarna till <sv@li.org>.\n"
> N "Rapportera synpunkter på de svenska översättningarna till <sv@li.org>.\n"

Vet inte om det kanske blir bäst att använda singular här. Det finns ju
flera program i paketet, men när användaren använder programmet tänker
han nog mest på just det programmet och just den översättningen. Vad
tycker du?


> G " -F RE --show-function-line=RE Visa den senaste raden som matchar RE."
> N " -F RU --show-function-line=RU Visa den senaste raden som matchar RU."

Vad står RU för? Jag har för mig att vi kanske har diskuterat denna
ändring tidigare på listan, men jag har glömt bort vad det stod för.>  #: src/diff.c:841
>  msgid "--GTYPE-group-format=GFMT Similar, but format GTYPE input groups with GFMT."
> G msgstr "--GTYPE-group-format=GFMT Dito, men formattera GTYPE ingrupper med GFMT."
> N msgstr "--GTYP-group-format=GFMT Dito, men formatera GTYP ingrupper med GFMT."

Här tycker jag det ska vara bindestreck. GTYP-ingrupper.


>  #: src/diff.c:843
>  msgid "--LTYPE-line-format=LFMT Similar, but format LTYPE input lines with LFMT."
> G msgstr "--LTYPE-line-format=LFMT Dito, men formattera LTYPE inrader med LFMT."
> N msgstr "--RTYP-line-format=RFMT Dito, men formatera RTYP inrader med RFMT."

Motsvarande.


>  #: src/diff.c:887
>  msgid "Report bugs to <bug-gnu-utils@gnu.org>."
>  msgstr ""
>  "Rapportera fel til <bug-gnu-utils@gnu.org>.\n"
> G "Rapportera anmärkningar på de svenska översättningarna till <sv@li.org>."
> N "Rapportera synpunkter på de svenska översättningarna till <sv@li.org>."

Se tidigare kommentar.


>  #: src/diff3.c:1257 src/sdiff.c:700 src/sdiff.c:1073 src/util.c:299
>  #, c-format
> N msgid "subsidiary program `%s' not found"
> N msgstr "underprogram \"%s\" hittades inte"

Bestämd form? :-)


>  #: src/diff3.c:1259 src/sdiff.c:703 src/sdiff.c:1076 src/util.c:301
>  #, c-format
> N msgid "subsidiary program `%s' failed"
> N msgstr "underprogram \"%s\" misslyckades"

Här också isf.
Bra jobbat!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.