Re: Några julnötter

From: Bo Rosén (brosen_at_ktv.eboab.se)
Date: 2001-12-27 07:26:25

ons 2001-12-26 klockan 13.11 skrev Peter Karlsson:
> On Wed, 26 Dec 2001, Christian Rose wrote:

Tack skall ni ha för goda förslag.
 
> > > msgid "The make_doc_menu function must be overridden."
> > "Funktionen make_doc_menu måste åsidosättas."
> 
> Jag tycker det låter fel; jag skulle vilja säga "... måste ersättas" eller

Det får bli "måste ersättas". 

Bosse

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.