Re: Några julnötter

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-12-26 13:15:03

On Wed, 26 Dec 2001, Peter Karlsson wrote:
> > > msgid "The make_doc_menu function must be overridden."
> > "Funktionen make_doc_menu måste åsidosättas."
>
> Jag tycker det låter fel; jag skulle vilja säga "... måste ersättas" eller
> något sådant, eftersom det, så vitt jag kan förstå, är generella regler som
> måste bytas ut mot andra regler

Ja, det blir nog bättre, av det skäl som du nämner. God fortsättning!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.