Re: gnomeradio

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-12-12 22:06:18

Gudmund Areskoug writes:
> > Christian Rose writes:
> > > #: src/prefs.c:474
> > > msgid "Mute on exit?"
> > > msgstr "Dämpa när programmet stängs?"

> Jag kollade med programmeraren: Mute = Tyst, inget ljud.
> 
> "Stänga av ljudet när programmet stängs?"
> 
> eller 
> 
> "Ljud av när programmet stängs?"

Om du vill behålla formen så är det en instruktion, fast med ett
frågetecken efter.  Om du vill behålla det så blir det väl snarast:

"Stäng av ljudet när programmet stängs?"

eller om du vill ha det kortare

"Tystna vid avslut?"

Många variationer är tänkbara.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.