Re: util-linux-2.11n.sv.po

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-12-11 23:30:39

Göran Uddeborg wrote:
> > N msgid "`%s': bad directory: '.' isn't first\n"
> > N msgstr "\"%s\": felaktig katalog: \".\" är inte på första plats\n"
> 
> Eller något kortare: "." kommer inte först.

Mmm. Jag ändrar.


> >   #: disk-utils/fsck.minix.c:1058
> >   #, c-format
> > N msgid "%s: bad directory: '.' isn't first\n"
> > N msgstr "%s: felaktig katalog: \".\" är inte på första plats\n"
> 
> D:o.

Ja0. Tack!

Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/tp/util-linux-2.11n.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.