util-linux-2.11n.sv.po

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-12-11 22:09:11

Christian Rose writes:
> N msgid "`%s': bad directory: '.' isn't first\n"
> N msgstr "\"%s\": felaktig katalog: \".\" är inte på första plats\n"

Eller något kortare: "." kommer inte först.

>   #: disk-utils/fsck.minix.c:1058
>   #, c-format
> N msgid "%s: bad directory: '.' isn't first\n"
> N msgstr "%s: felaktig katalog: \".\" är inte på första plats\n"

D:o.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.