Re: wget-1.8b3.sv.po

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-12-05 13:33:43

peter karlsson wrote:
> >  #: src/main.c:136
> > N "    --sslegdsock=FILE   socket to the egd daemon(random data source).\n"
> > N "    --sslegdsock=FIL     uttag för egd-demonen(slumpdatakälla).\n"
> 
> Är "demon" en vanlig översättning? Själv försöker jag hålla mig till
> att använda "server" eller "bakgrundsprocess".

Jag tycker inte att det är något fel på "demon", och har använt det
tidigare. Jag har också använt "bakgrundsprocess" ännu längre tillbaka,
men upplevde det bara som klumpigt.


> Dessutom, om du har utrymme kvar till 80 teckens bredd på svenska så kan
> du säkert lägga in ett blanksteg före vänsterparentesen, jag tror att den
> saknas i originalet bara på grund av platsbrist.

Det har du nog rätt i. Det är fixat. Tack! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/tp/wget-1.8b3.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.