Re: wget-1.8b3.sv.po

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-12-05 22:34:12

peter karlsson writes:
> Är "demon" en vanlig översättning? Själv försöker jag hålla mig till
> att använda "server" eller "bakgrundsprocess".

För mig betyder de sakerna lite olika saker:

  En demon är en process som går för sig själv och utför någon slags
  systemarbete.

  En server är en process väntar på att klienter skall ansluta och
  begära en tjänst, och sedan utför tjänsten.

  En bakgrundsprocess är något som någon kör men inte väntar på.

En server är nog ofta en demon, även om jag kan tänka mig undantag där
tjänsten inte har med systemet att göra, utan bara utförs som en del
av någon större applikation eller så. Men en demon behöver absolut
inte vara en server, de initiala processerna som init, kswapd,
m.fl. är exempel på motsatsen. En bakgrundsprocess är något som en
given användare kör, inte något som hör till systemet. Det kan vara
något så trivialt som en kompilering, som man väljer att inte vänta på
utan gör något annat tills den är klar.

Jag vill ha tre olika översättningar av de tre olika begreppen. Och
jag tycker namnen demon, server och bakgrundsprocess fungerar. (Även
om de språkligt är lite oegentliga. "Server" borde väl hetat
"betjänt" eller "expedit" eller något sådant, och "daemon" vore nog
mer korrekt översatt med "ande". Men jag tänker inte slåss för det.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.