Re: gxsnmp2

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-12-03 19:36:08

Göran Uddeborg wrote:
> > #: client/gxsnmp_shell.c:46
> > msgid "Specify the level of debugging messages that will be output."
> > msgstr "Ange nivån på de felsökningsmeddelanden som kommer att skrivas ut."
> 
> Det låter lite som om det är en egenskap hos meddelandena, snarare än
> hur många meddelanden, det handlar om.  Kanske "nivån av" blir bättre.

Okej, ändrat. Tack! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gxsnmp2.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.