gxsnmp2

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-12-03 18:48:53

Christian Rose writes:
> #: client/gxsnmp_shell.c:46
> msgid "Specify the level of debugging messages that will be output."
> msgstr "Ange nivån på de felsökningsmeddelanden som kommer att skrivas ut."

Det låter lite som om det är en egenskap hos meddelandena, snarare än
hur många meddelanden, det handlar om.  Kanske "nivån av" blir bättre.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.