Re: gaim

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-12-02 19:45:59

Göran Uddeborg wrote:
> > Ett alternativ skulle kunna vara att man
> > översatte "away" med "frånvarande"/"frånvaro" genomgående. Vad tycker
> > du?
> 
> Jag tror det är en bra idé.  Det känns som det blir en bra formulering
> i de flesta fallen.

Okej, jag ändrar. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gaim.sv.po. Nu ska jag bara ändra alla
andra meddelandeklienter också... :(


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.