Re: rcedit

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-12-02 13:49:35

Göran Uddeborg wrote:
> > #: rcedit/widdialog.c:53
> > msgid "Spin Buttons"
> > msgstr "Spinnknappar"
> 
> Är det vridknappar/rattar som avses, eller vad betyder det?

Ändrar till Martins förslag, "snurrknappar".


> > #: rcedit/widdialog.c:73
> > msgid "Notebooks"
> > msgstr "Flikhäften"
> 
> Inte bara anteckningshäften?

Nej, det är inte riktigt det som avses. "Notebook" i detta avseende
avser användargränssnittselement som har flikar. Vi har tidigare kommit
överens om att "anteckningshäfte" inte gör det rättvisa på svenska, utan
"flikhäfte" blir tydligare
(http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/gnome/ord.shtml).


> > #: rcedit/widgets.c:220
> > msgid "File Selection"
> > msgstr "Val av fil"
> 
> Du ville inte ha det kanske mer uppenbara "filval"?

Jo, det blir nog bättre. Tack!Martin Norbäck wrote:
> > > #: rcedit/simple-form.c:81
> > > msgid "Prelight"
> > > msgstr "Markera"
> > 
> > "Upplyst" i glade.

Men det är väl ett verb här, inte ett adjektiv (prelit)? Jag tycker att
det verkar som fel i Glade. Jag ändrar till "Upplys".


> > Vad är prelight egentligen?

Ingen aning...


> > > #: rcedit/simple-form.c:82
> > > msgid "Selected"
> > > msgstr "Valda"
> > 
> > "Vald" i glade.

Mmm, det kan jag hålla med om.


> > > #: rcedit/widdialog.c:33
> > > msgid "Toggle Buttons"
> > > msgstr "Växelknappar"
> > 
> > "Omställningsknappar" i glade.

Jag ändrar.


> > > #: rcedit/widdialog.c:35
> > > msgid "Check Buttons"
> > > msgstr "Kryssknappar"
> > 
> > "Kryssrutor" i glade.

Okej. Tack.


> > > #: rcedit/widdialog.c:51
> > > msgid "Entries"
> > > msgstr "Poster"
> > 
> > Är det fråga om "post" eller "inmatning"?

"Fält" kanske? Jag ändrar till det.


> > > #: rcedit/widdialog.c:53
> > > msgid "Spin Buttons"
> > > msgstr "Spinnknappar"
> > 
> > "Snurrknappar" i glade.

Ändrat enligt tidigare.


> > > #: rcedit/widdialog.c:55
> > > msgid "Text boxes"
> > > msgstr "Textfält"
> > 
> > "Textrutor" i glade.

Ok.


> > > #: rcedit/widdialog.c:57
> > > msgid "Event boxes"
> > > msgstr "Händelsefält"
> > 
> > "Händelserutor" i glade.

Ok. Tack.


> > > #: rcedit/widdialog.c:59
> > > msgid "Items"
> > > msgstr "Poster"
> > 
> > "Val" i glade.
> > 
> > Kanske dumt att både "Entries" och "Items" översätts till "Poster".

Jo. "Objekt" tycker jag är en bättre översättning av "Items" i
allmänhet, men just i menysammanhang kanske "val" fungerar bättre.


> > > #: rcedit/widdialog.c:61
> > > msgid "ListItems"
> > > msgstr "Listposter"
> > 
> > "Listval" i glade.

Ok.


> > ihopskrivning på dessa tre?

Vad menar du?


> > > #: rcedit/widdialog.c:63
> > > msgid "MenuItems"
> > > msgstr "Menyposter"
> > 
> > "Menyval" i glade.

Mm.


> > > #: rcedit/widdialog.c:65
> > > msgid "TreeItems"
> > > msgstr "Trädposter"
> > 
> > "Trädelement" i glade. Inkonsekvent?

Ja, kanske... men jag ändrar till "trädelement".


> > > #: rcedit/widdialog.c:71
> > > msgid "Menubars"
> > > msgstr "Menyrader"
> > 
> > Ska inte detta särskrivas även på engelska?

Det kanske det ska. Vill du felrapportera?


> > > #: rcedit/widdialog.c:73
> > > msgid "Notebooks"
> > > msgstr "Flikhäften"
> > 
> > Å, vilken härlig översättning! Fast egentligen ska det väl särskrivas på
> > engelska? Det heter iofs GtkNotebook.

I så fall får du felrapportera. :)


> > > #: rcedit/widdialog.c:77
> > > msgid "Progress Bars"
> > > msgstr "Förloppsindikatorer"
> > 
> > "Framstegsmätare" i glade. Lite fånigt kanske.

Ja, vi kom väl överens om att "förlopp" var bättre? Men det ska nog vara
"förloppsmätare"
(http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/gnome/ord.shtml).

Glade ska kanske också fixas.


> > > #: rcedit/widdialog.c:87
> > > msgid "Scrollbars"
> > > msgstr "Rullningslister"
> > >
> > > #: rcedit/widdialog.c:89
> > > msgid "Horizontal Scrollbars"
> > > msgstr "Horisontella rullningslister"
> > >
> > > #: rcedit/widdialog.c:91
> > > msgid "Vertical Scrollbars"
> > > msgstr "Vertikala rullningslister"
> > 
> > "Rullister" i glade.

"Rullningslister" har vi i ordlistan, och jag tycker att det är bättre.
Glade ska kanske fixas.


> > > #: rcedit/widdialog.c:97
> > > msgid "Dialogs"
> > > msgstr "Dialogfönster"
> > 
> > Bara "dialoger" i glade. "Dialogrutor" brukar jag säga dock.

"Dialoger" blir det.

Ni ska ha stora tack båda två! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/rcedit.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.