Re: moiss

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-12-02 12:46:51

Göran Uddeborg wrote:
> > #: gmoiss-src/gmoiss.c:1445
> > msgid ""
> > "There was an error changing directory! \n"
> > " Please check the \"Output Path \" parameter in \"File Setup\" "
> > msgstr ""
> > "Det uppstod ett fel vid byte av katalog!\n"
> > " Kontrollera parametern \"Output Path\" i \"FIle Setup\" "
> 
> Litet "I" i "file".

Oj. Tack!


> > #: gmoiss-src/gmoiss.c:2649
> > msgid "Z"
> > msgstr "Z"
> 
> Har du någon aning om vad för slags Z detta är?

Nä, inte riktigt. Koden:

GtkWidget *create_list (void) {
	GtkWidget *list, *scrolled_win;
	int i = 0;
	char *row[2];
	char tmp[5];
	char *title1 = "Symbol";
	char *title2 = "Z";

	row[0] = title1;
	row[1] = title2;
	
	list = gtk_clist_new_with_titles (2, row);
[...]

Någon som vet vad "Z" är?


> > #: gmoiss-src/gmoiss.c:3032
> > msgid "Electron-Electron TF "
> > msgstr "Elektron-elektron TF "
> >
> > #: gmoiss-src/gmoiss.c:3044
> > msgid "Electron-Nuclei TF "
> > msgstr "Elekton-nukleär TF "
> 
> Vad står "TF" för?
> 
> Jag kan inte fältet så väl, men jag skulle gissa att det handlar om
> elektron-kärn-någonting.  Man använder ju ordet "kärn-" om
> atomkärneegenskaper.

Ok, "Elektronkärne-TF" blir det. Men jag vet inte heller riktigt vad TF
är.


> > #: gmoiss-src/gmoiss.c:3056
> > msgid "Electron-Nuclei parameters "
> > msgstr "Elektron-nukleära parametrar "
> 
> Motsvarande.

"Elektronkärneparametrar" då.


> > #: gmoiss-src/gmoiss.c:3081
> > msgid "Number of prefactor terms "
> > msgstr "Antal förfaktortermer"
> 
> Mellanslag på slutet?

Som du vill :)
Tack!


> > #: gmoiss-src/gmoiss.c:3131
> > msgid "Electron-Nuclei Symmetry"
> > msgstr "Elektron-nukleär symmetri"
> 
> Här är ett kärn-fall till.

"Elektronkärnesymmetri" blir det.


> > #: gmoiss-src/gmoiss.c:3175 gmoiss-src/gmoiss.c:3406
> > msgid "Potential Options"
> > #: gmoiss-src/gmoiss.c:3256
> > msgid "Gaussian Spread  "
> > msgstr "Gaussisk spridning"
> 
> Mellanslag på slutet?  Eller skall strängen ha viss längd?

Vet ej, men jag lägger till blanksteg.


> > #: gmoiss-src/gmoiss.c:3342
> > msgid "Divisions / dimension "
> > msgstr "Divisioner/dimension "
> 
> Eller kanske delar, steg, per dimension.  Alltså upplösningen i
> koordinaterna.

Ok, "steg/dimension" blir det. Tack!


> > #: gmoiss-src/gmoiss.c:3399
> > msgid "Correlated Exponential"
> > msgstr "Korrelerad exponential"
> 
> Skulle också kunna vara "exponentiell", men det är inget jag vet.

Jag ändrar.


> > #: gmoiss-src/gmoiss.c:3495
> > msgid "Start a calculation with the specified data..."
> > msgstr "Starta en beräkning med angiven data..."
> 
> "angivna data" vore väl bättre?

"Angivna" blir det.

Stort tack för granskningen. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/moiss.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.