moiss

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-12-01 18:04:15

Christian Rose writes:
> #: gmoiss-src/gmoiss.c:1445
> msgid ""
> "There was an error changing directory! \n"
> " Please check the \"Output Path \" parameter in \"File Setup\" "
> msgstr ""
> "Det uppstod ett fel vid byte av katalog!\n"
> " Kontrollera parametern \"Output Path\" i \"FIle Setup\" "

Litet "I" i "file".

> #: gmoiss-src/gmoiss.c:2649
> msgid "Z"
> msgstr "Z"

Har du någon aning om vad för slags Z detta är?

> #: gmoiss-src/gmoiss.c:3032
> msgid "Electron-Electron TF "
> msgstr "Elektron-elektron TF "
> 
> #: gmoiss-src/gmoiss.c:3044
> msgid "Electron-Nuclei TF "
> msgstr "Elekton-nukleär TF "

Vad står "TF" för?

Jag kan inte fältet så väl, men jag skulle gissa att det handlar om
elektron-kärn-någonting.  Man använder ju ordet "kärn-" om
atomkärneegenskaper.

> #: gmoiss-src/gmoiss.c:3056
> msgid "Electron-Nuclei parameters "
> msgstr "Elektron-nukleära parametrar "

Motsvarande.

> #: gmoiss-src/gmoiss.c:3081
> msgid "Number of prefactor terms "
> msgstr "Antal förfaktortermer"

Mellanslag på slutet?

> #: gmoiss-src/gmoiss.c:3131
> msgid "Electron-Nuclei Symmetry"
> msgstr "Elektron-nukleär symmetri"

Här är ett kärn-fall till.

> #: gmoiss-src/gmoiss.c:3175 gmoiss-src/gmoiss.c:3406
> msgid "Potential Options"
> #: gmoiss-src/gmoiss.c:3256
> msgid "Gaussian Spread  "
> msgstr "Gaussisk spridning"

Mellanslag på slutet?  Eller skall strängen ha viss längd?

> #: gmoiss-src/gmoiss.c:3342
> msgid "Divisions / dimension "
> msgstr "Divisioner/dimension "

Eller kanske delar, steg, per dimension.  Alltså upplösningen i
koordinaterna.

> #: gmoiss-src/gmoiss.c:3399
> msgid "Correlated Exponential"
> msgstr "Korrelerad exponential"

Skulle också kunna vara "exponentiell", men det är inget jag vet.

> #: gmoiss-src/gmoiss.c:3495
> msgid "Start a calculation with the specified data..."
> msgstr "Starta en beräkning med angiven data..."

"angivna data" vore väl bättre?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.