Re: granite

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-27 23:10:53

Martin Sjögren wrote:
> > Här är en ny översättning. Filen finns även på
> > http://www.menthos.com/po/gnome/granite.sv.po.
> 
> Det kanske vore bra om du (och det gäller ju inte bara dig, utan alla!) skrev
> något kort om vad det är för program/vad det är till för, åtminstone första
> gången du skickar det, så man är i rätt _("frame of mind"). Nu var det ju
> inte så svårt den här gången, men jag kom just att tänka på det :-)

Ska tänka på det. Dock är det inte alltid jag själv är hundra procent
säker på vad det är för program... :)
I de fall jag är hundra ska jag dock i framtiden ta med länk och
kortfattad information.


> > #: src/pattern-edit.c:592
> > msgid "Open a piano roll view of selected clip"
> > msgstr "Öppna en pianorullesvy över markerat klipp"
> 
> Borde det inte bli "pianorullsvy" då?

Det kanske det blir. Jag ändrar.


> > #: src/pattern-edit.c:643
> > msgid "Stop"
> > msgstr "Stoppa"
> 
> Du hade Stopp innan, är det olika situationer?

Nej, det är det nog inte. Jag ändrar till "Stopp" på bådat ställen.
Tack!


> > #: src/pattern-edit.c:656
> > msgid "Enable looping"
> > msgstr "Slå på evig slinga"
> 
> Är den alltid evig (oändlig)?

Nej... är inte säker. Jag tar bort "evig".
Tack för kommentarerna, ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/granite.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.