Re: granite

From: Martin Sjögren (md9ms_at_mdstud.chalmers.se)
Date: 2001-11-27 22:59:24

On Tue, Nov 27, 2001 at 10:13:07PM +0100, Christian Rose wrote:
> Här är en ny översättning. Filen finns även på 
> http://www.menthos.com/po/gnome/granite.sv.po.

Det kanske vore bra om du (och det gäller ju inte bara dig, utan alla!) skrev
något kort om vad det är för program/vad det är till för, åtminstone första
gången du skickar det, så man är i rätt _("frame of mind"). Nu var det ju
inte så svårt den här gången, men jag kom just att tänka på det :-)

> #: src/pattern-edit.c:592
> msgid "Open a piano roll view of selected clip"
> msgstr "Öppna en pianorullesvy över markerat klipp"

Borde det inte bli "pianorullsvy" då?

> #: src/pattern-edit.c:643
> msgid "Stop"
> msgstr "Stoppa"

Du hade Stopp innan, är det olika situationer?

> #: src/pattern-edit.c:656
> msgid "Enable looping"
> msgstr "Slå på evig slinga"

Är den alltid evig (oändlig)?


Bra jobbat!

/M

-- 
Martin Sjögren
  md9ms@mdstud.chalmers.se       ICQ : 41245059
  Phone: +46 (0)31 405242        Cell: +46 (0)739 169191
  GPG key: http://www.mdstud.chalmers.se/~md9ms/gpg.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.