diffutils

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-25 19:20:23

Diffutils är ett paket som inte uppdateras så väldigt ofta.  Senast
jag skickade det till listan var i maj 1996, om mina noteringar
stämmer.

Trots detta är det inte en helt ny fil, utan fullt rimligt att dela på
skillnader och helheten på normalt sätt.  Det är väl ett tecken på att
diffutils är ett relativt moget programpaket, förmodar jag.


Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.