Söndag som första dag i veckan?

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-22 02:19:17

Nyligen rapporterade jag en bugg angående programmet "cal" i util-linux
(https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=56513). Problemet
är att man trots svensk lokal alltid får söndag som första dag i veckan
i kalendervisningen: man måste alltid explicit ange "cal -m" för att på
något vis få måndag som första dag i veckan, oavsett lokal.

Jag upplevde det som fel och tyckte att cal borde automatiskt använda
måndag som första dag i veckan, eftersom denna information finns i
lokalinformationen i glibc. Dessutom upplever jag att måndag används som
första dag i veckan i en förkrossande mängd sammanhang i Sverige. Jag
har faktiskt sett söndag användas som första dag i veckan i en svensk
kalender, men det har hört till mitt livs mest sällsynta ögonblick.

Jag rapporterade inte mitt önskemål om lokalanpassning vad gäller detta
enbart i Red Hats Bugzilla, utan påpekade detta även för util-linux
ansvarige.

Jag fick nyss svar från sagd ansvarige, som påstår att söndag minsann
ändå är den första dag i veckan som gäller i Sverige. Läs gärna hans
svar, som jag bifogar. Jag måste erkänna att hans exempel ser minst sagt
skumt ut, det verkar som samma amerikanska webbkalender från
"WebCalendar" i alla exempel.
Men i övrigt har jag ingen fakta att bemöta hans påstående med. Hur är
det med första veckodagen i svenskan? Finns det någon svensk standard?
Svenska regler för detta? Intressant fakta bakom? Eller har han rätt i
att söndag minsann är första dagen i veckan, och min
lågstadielärare/förskollärare hade fel?

Kom gärna med fakta angående detta. Om ingen kan hitta någon fakta kring
första veckodag i Sverige tror jag inte jag svarar, det verkar lönlöst
att debattera med en person som så tvärsäkert tror på sin sak, utan att
själv ha fakta på foten.

Tack för all hjälp!


Christian

attached mail follows:


: (This is basically from
: https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=3D56513)
:
: 	When I use "cal" on Red Hat Linux 7.2 (with LC_ALL=3Dsv_SE)
...
: 	In other words, Sunday is shown as the first day of the week. This is
: wrong for the Swedish locale, where the first day of week should be
: Monday. If I use "cal -m" I get the correct behavior, but it is
: troublesome that cal doesn't automatically adopt to the locale.

The situation in Sweden is not different from that in many other
Western European countries, where the traditional first day of
the week is Sunday. For financial-administrative purposes one
usually counts starting at Monday.

So, both are correct and very common.
It does not suffice to point at the locale.
(Indeed, the locale is constant and does not distinguish countries,
so asking glibc does not yield any information.)

Here at home I have wall calendars that start at Sunday and also
ones that start with Monday. In Sweden it is also very common to
start with söndag. Look for example at the calendars found at
   http://www.bio.nu/kalender/
   http://www.soderhamn.net/diary/diary.asp
   http://www.astromedia.se/kalender/manadskalender.htm
   http://hem.spray.se/osthandboll/Kalender/kalender.htm
   http://www.bk-sportsmag.se/kalender/

In many languages I know short rhymes or poems.
They all start at Sunday.
   Vecka femtio två:
   ...söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag...
In Germany, the word for Wednesday itself, Mittwoch, proclaims
that it is the middle one among the seven days.

Etc. In a situation like this, where there is a very strong tradition
for Sunday as first day, and a newer, mostly commercial, numbering
starting with Monday, there is no reason at all to change the utility
cal. Stability is always a good idea.

Andries

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.