Svensk tidsavskiljare

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-22 00:59:17

Fredrik Wendt wrote:
> Jag har för mig jag läste någonstans att Sverige var ett av de länder
> som officiellt antagit en ISO-standard där ":" är det korrekta
> skiljetecknet mellan timma och minuter, men att det likförbaskat
> ignoreras av tidningar mm. Är detta något jag drömt? :-)

Du har rätt i att Sverige antagit ISO 8601 (se t.ex.
http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/iso-time.html för information om vad
denna standard innebär, och alla spännande detaljer kring den). Svensk
*standard* är alltså ":" (kolon) som tidsavskiljare.

Däremot är det inte vad svenska *skrivregler* säger, och mig veterligen
gäller dessa skrivregler fortfarande. De flesta tidningar brukar följa
skrivreglerna. Ur "Svenska skrivregler" av Svenska språknämnden, s. 88):

	"147. Vid klockslag och när tidsrymder anges sätts punkt
	mellan timsiffror, minutsiffror och sekundsiffror. (Efter
	förkortningen kl. används enbart siffror, inte bokstäver.)

	  kl. 9.05 eller kl. 09.05, kl. 17.30, kl 18 eller kl. 18.00

	  Segrartiden: 1.40.02 (en timme, fyrtio minuter och två
	  sekunder)

	Decimalkomma sätts framför decimaler, dvs. delar av sekunder.

	  4.07,2 (fyra minuter och sju komma två sekunder)

	MÄRK
	Det finns ingen anledning att efter engelskt mönster ha kolon
	i stället för punkt mellan timmar, minuter och sekunder. I
	USA och Storbritannien måste man ha ett annat tecken än punkt,
	eftersom punkten där används som decimaltecken."

Så vi har helt klart en motsättning här på svenska. Personligen anser
jag att eftersom både formerna förekommer i Sverige, och meddelandena
och tidsanvisningen i svenskt format riktar sig till användaren och inte
behövs för kompabilitet i något större mått (när man ska göra kompatibla
system som utbyter tidsrepresentation i textformat sätter man nog ändå
inte svensk lokal på det hela utan använder C eller motsvarande
kompabilitetslokal), och då upplever jag att standardens fördel med
kompabilitet väger tämligen lätt, och kompabilitet med de etablerade
svenska skrivreglerna tyngre. Särskilt som exempelvis glibc följer
konventionen om "." som tidsavskiljare då svenska används.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.