Re: bison, nästa försök

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-18 15:12:35

Jan D. writes:
> >   #: src/lex.c:438
> >   msgid "use \"...\" for multi-character literal tokens"
> > G msgstr "använd \"...\" för flerteckens bokstavliga tecken"
> > N msgstr "använd \"...\" för flerteckens bokstavliga element"
> 
> Man skulle kunna säga "... för bokstavliga element med mer än ett tecken".

Ok.

> Element fungerar bra.

Så bra.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.