Re: Översättningen av make

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-18 13:47:40

Tomas Gradin wrote:
> > Hur är det med den svenska översättningen av "make"? Tomas, är du
> > fortfarande intresserad av den? Annars är jag beredd att ta över.
> 
> Ah, japp, det är jag! Fast tack för påminnelsen! :-)
> 
> Om jag ger upp så kontaktar jag dig.

Bra.
Jag hade faktiskt redan börjat på den så smått. Jag skickar det jag har
gjort, så kan du bestämma vad du vill göra med det, och om du vill
använda det.


Christian
# Swedish messages for make.
# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: make 3.79.1\n"
"POT-Creation-Date: 2000-06-23 12:21-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2001-11-17 16:10+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ar.c:50
#, c-format
msgid "attempt to use unsupported feature: `%s'"
msgstr "försök att använda funktion som inte stöds: \"%s\""

#: ar.c:141
msgid "touch archive member is not available on VMS"
msgstr "touch-arkivmedlem är inte tillgänglig på VMS"

#: ar.c:173
#, c-format
msgid "touch: Archive `%s' does not exist"
msgstr "touch: Arkivet \"%s\" finns inte"

#: ar.c:176
#, c-format
msgid "touch: `%s' is not a valid archive"
msgstr "touch: \"%s\" är inget giltigt arkiv"

#: ar.c:183
#, c-format
msgid "touch: Member `%s' does not exist in `%s'"
msgstr "touch: Medlemmen \"%s\" finns inte i \"%s\""

#: ar.c:190
#, c-format
msgid "touch: Bad return code from ar_member_touch on `%s'"
msgstr "touch: Felaktig returkod från ar_member_touch på \"%s\""

#: arscan.c:71
#, c-format
msgid "lbr$set_module failed to extract module info, status = %d"
msgstr ""
"lbr$set_module misslyckades med att extrahera modulinformation, status = %d"

#: arscan.c:155
#, c-format
msgid "lbr$ini_control failed with status = %d"
msgstr "lbr$ini_control misslyckades med status = %d"

#: arscan.c:166
#, c-format
msgid "unable to open library `%s' to lookup member `%s'"
msgstr "kan inte öppna biblioteket \"%s\" för att slå upp medlemmen \"%s\""

#: arscan.c:838
#, c-format
msgid "Member `%s'%s: %ld bytes at %ld (%ld).\n"
msgstr "Medlemmen \"%s\"%s: %ld byte vid %ld (%ld).\n"

#: arscan.c:839
msgid " (name might be truncated)"
msgstr " (namnet kan avkortas)"

#: arscan.c:841
#, c-format
msgid " Date %s"
msgstr " Datum %s"

#: arscan.c:842
#, c-format
msgid " uid = %d, gid = %d, mode = 0%o.\n"
msgstr " uid = %d, gid = %d, rättighet = 0%o.\n"

#: commands.c:391
msgid "*** Break.\n"
msgstr "*** Avbrott.\n"

#: commands.c:486
#, c-format
msgid "*** [%s] Archive member `%s' may be bogus; not deleted"
msgstr "*** [%s] Arkivmedlemmen \"%s\" kan vara felaktig; togs inte bort"

#: commands.c:489
#, c-format
msgid "*** Archive member `%s' may be bogus; not deleted"
msgstr "*** Arkivmedlemmen \"%s\" kan vara felaktig; togs inte bort"

#: commands.c:501
#, c-format
msgid "*** [%s] Deleting file `%s'"
msgstr "*** [%s] Tar bort filen \"%s\""

#: commands.c:503
#, c-format
msgid "*** Deleting file `%s'"
msgstr "*** Tar bort filen \"%s\""

#: commands.c:541
msgid "# commands to execute"
msgstr "# kommandon att köra"

#: commands.c:544
msgid " (built-in):"
msgstr " (inbyggt):"

#: commands.c:546
#, c-format
msgid " (from `%s', line %lu):\n"
msgstr " (från \"%s\", rad %lu:\n"

#: dir.c:912
msgid ""
"\n"
"# Directories\n"
msgstr ""
"\n"
"# Kataloger\n"

#: dir.c:920
#, c-format
msgid "# %s: could not be stat'd.\n"
msgstr "# %s: kunde inte tas status på.\n"

#: dir.c:923
#, c-format
msgid "# %s (key %s, mtime %d): could not be opened.\n"
msgstr "# %s (nyckel %s, mtid %d): kunde inte öppnas.\n"

#: dir.c:927
#, c-format
msgid "# %s (device %d, inode [%d,%d,%d]): could not be opened.\n"
msgstr "# %s (enhet %d, inod [%d,%d,%d]): kunde inte öppnas.\n"

#: dir.c:932
#, c-format
msgid "# %s (device %ld, inode %ld): could not be opened.\n"
msgstr "# %s (enhet %ld, inod %ld): kunde inte öppnas.\n"

#: dir.c:949
#, c-format
msgid "# %s (key %s, mtime %d): "
msgstr "# %s (nyckel %s, mtid %d): "

#: dir.c:953
#, c-format
msgid "# %s (device %d, inode [%d,%d,%d]): "
msgstr "# %s (enhet %d, inod [%d,%d,%d]): "

#: dir.c:958
#, c-format
msgid "# %s (device %ld, inode %ld): "
msgstr "# %s (enhet %ld, inod %ld): "

#: dir.c:964 dir.c:984
msgid "No"
msgstr "Nej"

#: dir.c:967 dir.c:987
msgid " files, "
msgstr " filer, "

#: dir.c:969 dir.c:989
msgid "no"
msgstr "nej"

#: dir.c:972
msgid " impossibilities"
msgstr " omöjligheter"

#: dir.c:976
msgid " so far."
msgstr " hittills."

#: dir.c:992
#, c-format
msgid " impossibilities in %u directories.\n"
msgstr " omöjligheter i %u kataloger.\n"

#: expand.c:106
#, c-format
msgid "Recursive variable `%s' references itself (eventually)"
msgstr "Rekursiva variabeln \"%s\" refererar till sig själv (eventuellt)"

#: expand.c:131
#, c-format
msgid "warning: undefined variable `%.*s'"
msgstr "varning: odefinierad variabel \"%.*s\""

#. Unterminated variable reference.
#: expand.c:248
msgid "unterminated variable reference"
msgstr "oavslutad variabelreferens"

#: file.c:303
#, c-format
msgid "Commands were specified for file `%s' at %s:%lu,"
msgstr "Kommandon angavs för filen \"%s\" vid %s:%lu,"

#: file.c:309
#, c-format
msgid "Commands for file `%s' were found by implicit rule search,"
msgstr "Kommandon för filen \"%s\" hittades genom implicit regelsökning,"

#: file.c:313
#, c-format
msgid "but `%s' is now considered the same file as `%s'."
msgstr "men \"%s\" betraktas nu som samma fil som \"%s\"."

#: file.c:317
#, c-format
msgid "Commands for `%s' will be ignored in favor of those for `%s'."
msgstr ""
"Kommandon för \"%s\" kommer att ignoreras till förmån för de för \"%s\"."

#: file.c:338
#, c-format
msgid "can't rename single-colon `%s' to double-colon `%s'"
msgstr "kan inte byta namn på enkelkolon \"%s\" till dubbelkolon \"%s\""

#: file.c:343
#, c-format
msgid "can't rename double-colon `%s' to single-colon `%s'"
msgstr "kan inte byta namn på dubbelkolon \"%s\" till enkelkolon \"%s\""

#: file.c:412
#, c-format
msgid "*** Deleting intermediate file `%s'"
msgstr "*** Tar bort mellanfilen \"%s\""

#: file.c:576
#, c-format
msgid "%s: Timestamp out of range; substituting %s"
msgstr "%s: Tidsstämpel utanför intervallet, ersätter med %s"

#: file.c:577
msgid "Current time"
msgstr "Aktuell tid"

#: file.c:669
msgid "# Not a target:"
msgstr "# Inte ett mål:"

#: file.c:677
msgid "# Precious file (prerequisite of .PRECIOUS)."
msgstr "# Ädel fil (förhandskrav av .PRECIOUS)."

#: file.c:679
msgid "# Phony target (prerequisite of .PHONY)."
msgstr "# Falskt mål (förhandskrav av .PHONY)."

#: file.c:681
msgid "# Command-line target."
msgstr "# Kommandoradsmål."

#: file.c:683
msgid "# A default or MAKEFILES makefile."
msgstr "# Ett standardvärde eller makefilerna MAKEFILER."

#: file.c:685
msgid "# Implicit rule search has been done."
msgstr "# Implicit regelsökning har utförts."

#: file.c:686
msgid "# Implicit rule search has not been done."
msgstr "# Implicit regelsökning har inte utförts."

#: file.c:688
#, c-format
msgid "# Implicit/static pattern stem: `%s'\n"
msgstr "# Implicit/statisk mönsterstam: \"%s\"\n"

#: file.c:690
msgid "# File is an intermediate prerequisite."
msgstr "# Filen är ett mellanförhandskrav."

#: file.c:693
msgid "# Also makes:"
msgstr "# Gör också:"

#: file.c:699
msgid "# Modification time never checked."
msgstr "# Modifieringstiden kontrollerades aldrig."

#: file.c:701
msgid "# File does not exist."
msgstr "# Filen finns inte."

#: file.c:703
msgid "# File is very old."
msgstr "# Filen är mycket gammal."

#: file.c:708
#, c-format
msgid "# Last modified %s\n"
msgstr "# Senaste ändad %s\n"

#: file.c:711
msgid "# File has been updated."
msgstr "# Filen har uppdaterats."

#: file.c:711
msgid "# File has not been updated."
msgstr "# Filen har inte uppdaterats."

#: file.c:715
msgid "# Commands currently running (THIS IS A BUG)."
msgstr "# Kommandon som kör för tillfället (DETTA ÄR ETT FEL)."

#: file.c:718
msgid "# Dependencies commands running (THIS IS A BUG)."
msgstr "# Beroendekommandon som kör (DETTA ÄR ETT FEL)."

#: file.c:727
msgid "# Successfully updated."
msgstr "# Uppdaterades utan problem."

#: file.c:731
msgid "# Needs to be updated (-q is set)."
msgstr "# Måste uppdateras (-q är angivet)."

#: file.c:734
msgid "# Failed to be updated."
msgstr "# Misslyckades med att uppdateras."

#: file.c:737
msgid "# Invalid value in `update_status' member!"
msgstr "# Ogiltigt värde i \"update_status\"-medlem!"

#: file.c:744
msgid "# Invalid value in `command_state' member!"
msgstr "# Ogiltigt värde i \"command_state\"-medlem!X"

#: file.c:763
msgid ""
"\n"
"# Files"
msgstr ""
"\n"
"# Filer"

#: file.c:786
msgid ""
"\n"
"# No files."
msgstr ""
"\n"
"# Inga filer."

#: file.c:789
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# %u files in %u hash buckets.\n"
msgstr ""
"\n"
"# %u filer i %u hashspannar.\n"

#: file.c:791
#, c-format
msgid "# average %.3f files per bucket, max %u files in one bucket.\n"
msgstr "# i medel %.3f filer per spann, max %u filer i en spann.\n"

#. Check the first argument.
#: function.c:737
msgid "non-numeric first argument to `word' function"
msgstr "ickenumeriskt första argument till \"word\"-funktion"

#: function.c:741
msgid "first argument to `word' function must be greater than 0"
msgstr "första argumentet till \"word\"-funktion måste vara större än 0"

#: function.c:765
msgid "non-numeric first argument to `wordlist' function"
msgstr "ickenumeriskt första argument till \"wordlist\"-funktion"

#: function.c:767
msgid "non-numeric second argument to `wordlist' function"
msgstr "ickenumeriskt andra argument till \"wordlist\"-funktion"

#: function.c:1208
#, c-format
msgid "create_child_process: DuplicateHandle(In) failed (e=%d)\n"
msgstr "create_child_process: DuplicateHandle(In) misslyckades (e=%d)\n"

#: function.c:1219
#, c-format
msgid "create_child_process: DuplicateHandle(Err) failed (e=%d)\n"
msgstr "create_child_process: DuplicateHandle(Err) misslyckades (e=%d)\n"

#: function.c:1224
#, c-format
msgid "CreatePipe() failed (e=%d)\n"
msgstr "CreatePipe() misslyckades (e=%d)\n"

#: function.c:1229
msgid "windows32_openpipe (): process_init_fd() failed\n"
msgstr "windows32_openpipe (): process_init_fd() misslyckades\n"

#: function.c:1468
#, c-format
msgid "Cleaning up temporary batch file %s\n"
msgstr "Städar upp temporära batchfilen %s\n"

#: function.c:1688
#, c-format
msgid "Insufficient number of arguments (%d) to function `%s'"
msgstr "Otillräckligt antal argument (%d) till funktionen \"%s\""

#: function.c:1699
#, c-format
msgid "Unimplemented on this platform: function `%s'"
msgstr "Oimplementerad på denna plattform: funktionen \"%s\""

#: function.c:1752
#, c-format
msgid "unterminated call to function `%s': missing `%c'"
msgstr "oavslutat anrop till funktionen \"%s\": \"%c\" saknas"

#: getopt.c:675
#, c-format
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"

#: getopt.c:699
#, c-format
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tillåter inget argument\n"

#: getopt.c:704
#, c-format
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%c%s\" tillåter inget argument\n"

#: getopt.c:721 getopt.c:894
#, c-format
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" kräver ett argument\n"

#. --option
#: getopt.c:750
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"

#. +option or -option
#: getopt.c:754
#, c-format
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: getopt.c:780
#, c-format
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"

#: getopt.c:783
#, c-format
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: ogiltig flagga -- %c\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: getopt.c:813 getopt.c:943
#, c-format
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: flaggan kräver ett argument -- %c\n"

#: getopt.c:860
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" är tvetydig\n"

#: getopt.c:878
#, c-format
msgid "%s: option `-W %s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"-W %s\" tillåter inget argument\n"

#: implicit.c:40
#, c-format
msgid "Looking for an implicit rule for `%s'.\n"
msgstr "Letar efter en implicit regel för \"%s\".\n"

#: implicit.c:56
#, c-format
msgid "Looking for archive-member implicit rule for `%s'.\n"
msgstr "Letar efter implicit arkivmedlemsregel för \"%s\".\n"

#: implicit.c:202
msgid "Avoiding implicit rule recursion.\n"
msgstr "Undviker implicit regelrekursion.\n"

#: implicit.c:340
#, c-format
msgid "Trying pattern rule with stem `%.*s'.\n"
msgstr "Provar mönsterregel med stammen \"%.*s\".\n"

#: implicit.c:381
#, c-format
msgid "Rejecting impossible implicit prerequisite `%s'.\n"
msgstr "Avvisar omöjligt implicit förhandskrav \"%s\".\n"

#: implicit.c:382
#, c-format
msgid "Rejecting impossible rule prerequisite `%s'.\n"
msgstr "Avvisar omöjligt regelförhandskrav \"%s\".\n"

#: implicit.c:392
#, c-format
msgid "Trying implicit prerequisite `%s'.\n"
msgstr "Provar implict förhandskrav \"%s\".\n"

#: implicit.c:393
#, c-format
msgid "Trying rule prerequisite `%s'.\n"
msgstr "Provar regelförhandskravet \"%s\".\n"

#: implicit.c:414
#, c-format
msgid "Found prerequisite `%s' as VPATH `%s'\n"
msgstr "Hittade förhandskravet \"%s\" som VPATH \"%s\".\n"

#: implicit.c:431
#, c-format
msgid "Looking for a rule with intermediate file `%s'.\n"
msgstr "Letar efter en regel med mellanfil \"%s\".\n"

#: job.c:253
#, c-format
msgid "*** [%s] Error 0x%x (ignored)"
msgstr "*** [%s] Fel 0x%x (ignorerat)"

#: job.c:254
#, c-format
msgid "*** [%s] Error 0x%x"
msgstr "*** [%s] Fel 0x%x"

#: job.c:258
#, c-format
msgid "[%s] Error %d (ignored)"
msgstr "[%s] Fel %d (ignorerat)"

#: job.c:259
#, c-format
msgid "*** [%s] Error %d"
msgstr "*** [%s] Fel %d"

#: job.c:264
msgid " (core dumped)"
msgstr " (corefil dumpades)"

#: job.c:316
msgid "Warning: Empty redirection\n"
msgstr "Varning: Tom omdirigering\n"

#: job.c:352
msgid "Syntax error, still inside '\"'\n"
msgstr "Syntaxfel, fortfarande inuti \"\n"

#: job.c:404
#, c-format
msgid "Got a SIGCHLD; %u unreaped children.\n"
msgstr "Fick ett SIGCHLD; %u oskördade barn.\n"

#: job.c:453
msgid "*** Waiting for unfinished jobs...."
msgstr "*** Väntar på oavslutade jobb..."

#: job.c:482
#, c-format
msgid "Live child 0x%08lx (%s) PID %ld %s\n"
msgstr "Levande barn 0x%08lx (%s) PID %ld %s\n"

#: job.c:484 job.c:644 job.c:742 job.c:1302
msgid " (remote)"
msgstr " (fjärr)"

#: job.c:641
#, c-format
msgid "Reaping losing child 0x%08lx PID %ld %s\n"
msgstr "Skördar förlorande barn 0x%08lx PID %ld %s\n"

#: job.c:642
#, c-format
msgid "Reaping winning child 0x%08lx PID %ld %s\n"
msgstr "Skördar vinnande barn 0x%08lx PID %ld %s\n"

#: job.c:647
#, c-format
msgid "Cleaning up temp batch file %s\n"
msgstr "Städar upp temporära batchfilen %s\n"

#: job.c:740
#, c-format
msgid "Removing child 0x%08lx PID %ld %s from chain.\n"
msgstr "Tar bort barn 0x%08lx PID %ld %s från kedjan.\n"

#: job.c:797
msgid "write jobserver"
msgstr "skriv jobbserver"

#: job.c:799
#, c-format
msgid "Released token for child 0x%08lx (%s).\n"
msgstr "Släppte element för barnet 0x%08lx (%s).\n"

#: job.c:1236 job.c:2226
#, c-format
msgid "process_easy() failed failed to launch process (e=%d)\n"
msgstr "process_easy() misslyckades på grund av startprocessen (e=%d)\n"

#: job.c:1240 job.c:2230
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Counted %d args in failed launch\n"
msgstr ""
"\n"
"Räknade %d argument i misslyckad start\n"

#: job.c:1300
#, c-format
msgid "Putting child 0x%08lx (%s) PID %ld%s on the chain.\n"
msgstr "Placerar barn 0x%08lx (%s) PID %ld%s i kedjan.\n"

#: job.c:1498
#, c-format
msgid "Obtained token for child 0x%08lx (%s).\n"
msgstr "Mottog element för barn 0x%08lx (%s).\n"

#: job.c:1504
msgid "read jobs pipe"
msgstr "läs jobbrör"

#: job.c:1574
msgid "cannot enforce load limits on this operating system"
msgstr "kan inte påtvinga lastgränser på detta operativsystem"

#: job.c:1576
msgid "cannot enforce load limit: "
msgstr "kan inte påtvinga lastgräns: "

#: job.c:1679
#, c-format
msgid "internal error: `%s' command_state"
msgstr "internt fel: \"%s\" command_state"

#: job.c:1764
msgid "-warning, CTRL-Y will leave sub-process(es) around.\n"
msgstr "-varning, CTRL-Y kommer att lämna kvar underprocess(er).\n"

#: job.c:1781
msgid "-warning, you may have to re-enable CTRL-Y handling from DCL.\n"
msgstr "-varning, du kan behöva återaktivera CTRL-Y-hantering från DCL.\n"

#: job.c:1894
#, c-format
msgid "BUILTIN [%s][%s]\n"
msgstr "INBYGGD [%s][%s]\n"

#: job.c:1905
#, c-format
msgid "BUILTIN CD %s\n"
msgstr "INBYGGD CD %s\n"

#: job.c:1923
#, c-format
msgid "BUILTIN RM %s\n"
msgstr "INBYGGD RM %s\n"

#: job.c:1944
#, c-format
msgid "Unknown builtin command '%s'\n"
msgstr "Okänt inbyggt kommando \"%s\"\n"

#: job.c:1966
msgid "Error, empty command\n"
msgstr "Fel, tomt kommando\n"

#: job.c:1973 main.c:1307
msgid "fopen (temporary file)"
msgstr "fopen (temporär fil)"

#: job.c:1978
#, c-format
msgid "Redirected input from %s\n"
msgstr "Omdirigerade indata från %s\n"

#: job.c:1985
#, c-format
msgid "Redirected error to %s\n"
msgstr "Omdirigerade fel till %s\n"

#: job.c:1992
#, c-format
msgid "Redirected output to %s\n"
msgstr "Omdirigerade utdata till %s\n"

#: job.c:2055
#, c-format
msgid "Executing %s instead\n"
msgstr "Kör %s istället\n"

#: job.c:2152
#, c-format
msgid "Error spawning, %d\n"
msgstr "Fel vid start av %d\n"

#: job.c:2255
#, c-format
msgid "make reaped child pid %d, still waiting for pid %d\n"
msgstr "gör skördat barn pid %d, väntar fortfarande på pid %d\n"

#: job.c:2274
#, c-format
msgid "%s: Command not found"
msgstr "%s: Kommandot kunde inte hittas"

#: job.c:2303
#, c-format
msgid "%s: Shell program not found"
msgstr "%s: Skalprogrammet kunde inte hittas"

#: job.c:2484
#, c-format
msgid "$SHELL changed (was `%s', now `%s')"
msgstr "$SHELL ändrades (var \"%s\", nu \"%s\")"

#: job.c:2890
#, c-format
msgid "Creating temporary batch file %s\n"
msgstr "Skapar temporär batchfil %s\n"

#: job.c:2932
#, c-format
msgid "%s (line %d) Bad shell context (!unixy && !batch_mode_shell)\n"
msgstr "%s (rad %d) Felaktigt skalsammanhang (!unixy && !batch_mode_shell)\n"

#: main.c:259
msgid "Ignored for compatibility"
msgstr "Ignorerad för kompabilitet"

#: main.c:261 main.c:288
msgid "DIRECTORY"
msgstr "KATALOG"

#: main.c:262
msgid "Change to DIRECTORY before doing anything"
msgstr "Byt till KATALOG innan något överhuvudtaget görs"

#: main.c:265
msgid "Print lots of debugging information"
msgstr "Skriv ut massor av felsökningsinformation"

#: main.c:268
msgid "FLAGS"
msgstr "FLAGGOR"

#: main.c:269
msgid "Print various types of debugging information"
msgstr "Skriv ut diverse typer av felsökningsinformation"

#: main.c:273
msgid "Suspend process to allow a debugger to attach"
msgstr "Suspendera processen så att en felsökare kan ansluta"

#: main.c:277
msgid "Environment variables override makefiles"
msgstr "Miljövariabler åsidosätter makefiler"

#: main.c:279 main.c:320 main.c:354
msgid "FILE"
msgstr "FIL"

#: main.c:280
msgid "Read FILE as a makefile"
msgstr "Läs FIL som en makefil"

#: main.c:283
msgid "Print this message and exit"
msgstr "Skriv ut detta meddelande och avsluta"

#: main.c:286
msgid "Ignore errors from commands"
msgstr "Ignorera fel från kommandon"

#: main.c:289
msgid "Search DIRECTORY for included makefiles"
msgstr "Sök i KATALOG efter inkluderade makefiler"

#: main.c:294
msgid "Allow N jobs at once; infinite jobs with no arg"
msgstr "Tillåt N samtidiga jobb; oändligt antal jobb utan argument"

#: main.c:301
msgid "Keep going when some targets can't be made"
msgstr "Fortsätt då en del mål inte kan skapas"

#: main.c:306 main.c:311
msgid "Don't start multiple jobs unless load is below N"
msgstr "Starta inte flera jobb såvida inte lasten är under N"

#: main.c:318
msgid "Don't actually run any commands; just print them"
msgstr "Kör inte några kommandon; skriv bara ut dem"

#: main.c:321
msgid "Consider FILE to be very old and don't remake it"
msgstr "Betrakta FIL som mycket gammal och gör inte om den"

#: main.c:324
msgid "Print make's internal database"
msgstr "Skriv ut make:s interna databas"

#: main.c:327
msgid "Run no commands; exit status says if up to date"
msgstr "Kör inga kommandon; slutstatusen avgör om det är aktuellt"

#: main.c:330
msgid "Disable the built-in implicit rules"
msgstr "Deaktivera de inbyggda implicita reglerna"

#: main.c:333
msgid "Disable the built-in variable settings"
msgstr "Deaktivera de inbyggda variabla inställningarna"

#: main.c:336
msgid "Don't echo commands"
msgstr "Eka inte kommandon"

#: main.c:340
msgid "Turns off -k"
msgstr "Stänger av -k"

#: main.c:343
msgid "Touch targets instead of remaking them"
msgstr "Berör mål istället för att göra om dem"

#: main.c:346
msgid "Print the version number of make and exit"
msgstr "Skriv ut versionsinformation för make och avsluta"

#: main.c:349
msgid "Print the current directory"
msgstr "Skriv ut den aktuella katalogen"

#: main.c:352
msgid "Turn off -w, even if it was turned on implicitly"
msgstr "Stäng av -w, även om den slogs på implicit"

#: main.c:355
msgid "Consider FILE to be infinitely new"
msgstr "Betrakta FIL som oändligt ny"

#: main.c:358
msgid "Warn when an undefined variable is referenced"
msgstr "Varna då odefinierad variabel refereras"

# src/menus.c:363
#: main.c:456
msgid "empty string invalid as file name"
msgstr "tom sträng är ogiltig som filnamn"

#: main.c:536
#, c-format
msgid "unknown debug level specification `%s'"
msgstr "okänd felsökningsnivåspecifikation \"%s\""

#: main.c:576
#, c-format
msgid "%s: Interrupt/Exception caught (code = 0x%x, addr = 0x%x)\n"
msgstr "%s: Avbrott/Undantag togs emot (kod = 0x%x, adress = 0x%x)\n"

#: main.c:583
#, c-format
msgid ""
"\n"
"Unhandled exception filter called from program %s\n"
"ExceptionCode = %x\n"
"ExceptionFlags = %x\n"
"ExceptionAddress = %x\n"
msgstr ""
"\n"
"Ohanterat undantagsfilter anropades från programmet %s\n"
"Undantagskod = %x\n"
"Undantagsflaggor = %x\n"
"Undantagsadress = %x\n"

#: main.c:591
#, c-format
msgid "Access violation: write operation at address %x\n"
msgstr "Åtkomstöverträdelse: skrivoperation vid adress %x\n"

#: main.c:592
#, c-format
msgid "Access violation: read operation at address %x\n"
msgstr "Åtkomstöverträdelse: läsoperation vid adress %x\n"

#: main.c:657
#, c-format
msgid "find_and_set_shell setting default_shell = %s\n"
msgstr "find_and_set_shell ställer in default_shell = %s\n"

#: main.c:700
#, c-format
msgid "find_and_set_shell path search set default_shell = %s\n"
msgstr "find_and_set_shell-sökvägssökning ställde in default_shell = %s\n"

#: main.c:1058
#, c-format
msgid "%s is suspending for 30 seconds..."
msgstr "%s suspenderas i 30 sekunder..."

#: main.c:1060
msgid "done sleep(30). Continuing.\n"
msgstr ""

#: main.c:1268
msgid "Makefile from standard input specified twice."
msgstr ""

#: main.c:1313
#, fuzzy
msgid "fwrite (temporary file)"
msgstr "Kunde inte skapa temporär fil!"

#: main.c:1415
msgid "Do not specify -j or --jobs if sh.exe is not available."
msgstr ""

#: main.c:1416
msgid "Resetting make for single job mode."
msgstr ""

#: main.c:1453
msgid "Parallel jobs (-j) are not supported on this platform."
msgstr ""

#: main.c:1454
msgid "Resetting to single job (-j1) mode."
msgstr ""

#: main.c:1468
#, fuzzy
msgid "internal error: multiple --jobserver-fds options"
msgstr "internt fel vid beräkning"

#: main.c:1476
#, fuzzy, c-format
msgid "internal error: invalid --jobserver-fds string `%s'"
msgstr "Internt fel: ogiltigt läge i battery_set_mode"

#: main.c:1486
msgid "warning: -jN forced in submake: disabling jobserver mode."
msgstr ""

#: main.c:1496
#, fuzzy
msgid "dup jobserver"
msgstr "Lägg till server"

#: main.c:1499
msgid "warning: jobserver unavailable: using -j1. Add `+' to parent make rule."
msgstr ""

#: main.c:1522
#, fuzzy
msgid "creating jobs pipe"
msgstr "Fel vid skapande av rör"

#: main.c:1532
#, fuzzy
msgid "init jobserver pipe"
msgstr "Xnest-server: "

#: main.c:1617
#, fuzzy
msgid "Updating makefiles....\n"
msgstr "Uppdatering av Nautilus..."

#: main.c:1642
#, c-format
msgid "Makefile `%s' might loop; not remaking it.\n"
msgstr ""

#. The update failed and this makefile was not
#. from the MAKEFILES variable, so we care.
#: main.c:1716
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to remake makefile `%s'."
msgstr "Misslyckades med att skapa filen \"%s\": %s"

#: main.c:1732
#, fuzzy, c-format
msgid "Included makefile `%s' was not found."
msgstr "Kunde inte hitta bildfilen \"%s\".\n"

#. A normal makefile. We must die later.
#: main.c:1737
#, fuzzy, c-format
msgid "Makefile `%s' was not found"
msgstr "Filen %s hittades inte."

#: main.c:1805
#, fuzzy
msgid "Couldn't change back to original directory."
msgstr "Kunde inte komma åt hemkatalogen."

#: main.c:1839
#, fuzzy
msgid "Re-executing:"
msgstr "Kör"

#: main.c:1870
#, fuzzy
msgid "unlink (temporary file): "
msgstr "Kan inte öppna temporära filen %s."

#: main.c:1892
#, fuzzy
msgid "No targets specified and no makefile found"
msgstr "Inga punkter specifierade i slingfilen %s"

#: main.c:1894
#, fuzzy
msgid "No targets"
msgstr "Inget argument"

#. Update the goals.
#: main.c:1899
#, fuzzy
msgid "Updating goal targets....\n"
msgstr "Uppdaterar projekt...\n"

#: main.c:1925
msgid "warning: Clock skew detected. Your build may be incomplete."
msgstr ""

#: main.c:2080
#, fuzzy, c-format
msgid "Usage: %s [options] [target] ...\n"
msgstr ""
"\n"
"Användning: %s [flagga ...] [fil ...]\n"
"\n"

#: main.c:2082
msgid "Options:\n"
msgstr "Alternativ:\n"

#: main.c:2163
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"Report bugs to <bug-make@gnu.org>.\n"
msgstr ""
"Skicka felrapporter och förslag till <bug-wget@gnu.org>.\n"
"Skicka anmärkningar på översättningar till <sv@li.org>.\n"

#: main.c:2284
#, fuzzy, c-format
msgid "the `-%c' option requires a positive integral argument"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" kräver ett argument\n"

#: main.c:2708
#, c-format
msgid ""
", by Richard Stallman and Roland McGrath.\n"
"%sBuilt for %s\n"
"%sCopyright (C) 1988, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000\n"
"%s\tFree Software Foundation, Inc.\n"
"%sThis is free software; see the source for copying conditions.\n"
"%sThere is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A\n"
"%sPARTICULAR PURPOSE.\n"
"\n"
"%sReport bugs to <bug-make@gnu.org>.\n"
"\n"
msgstr ""

#: main.c:2734
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"\n"
"# Make data base, printed on %s"
msgstr "Öppnade paketdatabasen i %s"

#: main.c:2743
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"\n"
"# Finished Make data base on %s\n"
msgstr "Öppnade paketdatabasen i %s"

#: main.c:2798
#, fuzzy
msgid "Entering"
msgstr "Ange"

#: main.c:2798
#, fuzzy
msgid "Leaving"
msgstr "Sparande"

#: main.c:2817
#, fuzzy
msgid "an unknown directory"
msgstr "en okänd avsändare"

#: main.c:2819
#, fuzzy, c-format
msgid "directory `%s'\n"
msgstr "Katalog: %s\n"

#: misc.c:308
#, fuzzy
msgid ". Stop.\n"
msgstr "  Stopp"

#: misc.c:330
#, fuzzy, c-format
msgid "Unknown error %d"
msgstr "Okänt fel: %d"

#: misc.c:370 misc.c:385 misc.c:403 read.c:2717
#, fuzzy
msgid "virtual memory exhausted"
msgstr "indent: Virtuellt minne förbrukat.\n"

#. All the other debugging messages go to stdout,
#. but we write this one to stderr because it might be
#. run in a child fork whose stdout is piped.
#: misc.c:655
#, c-format
msgid "%s access: user %lu (real %lu), group %lu (real %lu)\n"
msgstr ""

#: misc.c:676
#, fuzzy
msgid "Initialized"
msgstr "Initiera"

#: read.c:153
#, fuzzy
msgid "Reading makefiles...\n"
msgstr "Läser fil..."

#: read.c:335
#, fuzzy, c-format
msgid "Reading makefile `%s'"
msgstr "Läser in filen \"%s\""

#: read.c:337
#, fuzzy
msgid " (no default goal)"
msgstr "(standardvärde)"

#: read.c:339
#, fuzzy
msgid " (search path)"
msgstr "Sökvägar för sökning"

#: read.c:341
#, fuzzy
msgid " (don't care)"
msgstr "Ändra inte"

#: read.c:343
#, fuzzy
msgid " (no ~ expansion)"
msgstr "(ingen beskrivning)"

#: read.c:523
#, fuzzy
msgid "invalid syntax in conditional"
msgstr "Ogiltiga typer vid jämförelse"

#: read.c:532
msgid "extraneous `endef'"
msgstr ""

#: read.c:544 read.c:572 variable.c:873
#, fuzzy
msgid "empty variable name"
msgstr "tomt taggnamn"

#: read.c:562
msgid "empty `override' directive"
msgstr ""

#: read.c:586
#, fuzzy
msgid "invalid `override' directive"
msgstr "ogiltig identifierare: %s"

#: read.c:670
#, fuzzy, c-format
msgid "no file name for `%sinclude'"
msgstr "inga filnamnsargument"

#. This line starts with a tab but was not caught above
#. because there was no preceding target, and the line
#. might have been usable as a variable definition.
#. But now it is definitely lossage.
#: read.c:738
msgid "commands commence before first target"
msgstr ""

#: read.c:788
#, fuzzy
msgid "missing rule before commands"
msgstr "Kommando saknas"

#. There's no need to be ivory-tower about this: check for
#. one of the most common bugs found in makefiles...
#: read.c:874
#, fuzzy, c-format
msgid "missing separator%s"
msgstr "Har avskiljare"

#: read.c:876
msgid " (did you mean TAB instead of 8 spaces?)"
msgstr ""

#: read.c:1020
#, fuzzy
msgid "missing target pattern"
msgstr "saknat argument"

#: read.c:1022
#, fuzzy
msgid "multiple target patterns"
msgstr "Kunde inte ta bort mönster"

#: read.c:1026
msgid "target pattern contains no `%%'"
msgstr ""

#: read.c:1067
#, fuzzy
msgid "missing `endif'"
msgstr "saknat argument"

#: read.c:1126
msgid "Extraneous text after `endef' directive"
msgstr ""

#. No `endef'!!
#: read.c:1156
msgid "missing `endef', unterminated `define'"
msgstr ""

#: read.c:1210 read.c:1366
#, c-format
msgid "Extraneous text after `%s' directive"
msgstr ""

#: read.c:1213
#, c-format
msgid "extraneous `%s'"
msgstr ""

#: read.c:1218
msgid "only one `else' per conditional"
msgstr ""

#: read.c:1480
#, fuzzy
msgid "Malformed per-target variable definition"
msgstr "felaktig XML-användargränssnittsbeskrivning"

#: read.c:1562
msgid "mixed implicit and static pattern rules"
msgstr ""

#: read.c:1565
msgid "mixed implicit and normal rules"
msgstr ""

#: read.c:1606
#, fuzzy, c-format
msgid "target `%s' doesn't match the target pattern"
msgstr "Ämnet matchar inte det reguljära uttrycket \"%s\""

#: read.c:1628
#, c-format
msgid "target `%s' leaves prerequisite pattern empty"
msgstr ""

#: read.c:1644 read.c:1744
#, c-format
msgid "target file `%s' has both : and :: entries"
msgstr ""

#: read.c:1650
#, c-format
msgid "target `%s' given more than once in the same rule."
msgstr ""

#: read.c:1659
#, c-format
msgid "warning: overriding commands for target `%s'"
msgstr ""

#: read.c:1662
#, c-format
msgid "warning: ignoring old commands for target `%s'"
msgstr ""

#. This only happens when the first thing on the line is a '\0'.
#. It is a pretty hopeless case, but (wonder of wonders) Athena
#. lossage strikes again! (xmkmf puts NULs in its makefiles.)
#. There is nothing really to be done; we synthesize a newline so
#. the following line doesn't appear to be part of this line.
#: read.c:2162
msgid "warning: NUL character seen; rest of line ignored"
msgstr ""

#: remake.c:230
#, fuzzy, c-format
msgid "Nothing to be done for `%s'."
msgstr "Inget matchande föremål för %S"

# src/header_stuff.c:479
#: remake.c:231
#, fuzzy, c-format
msgid "`%s' is up to date."
msgstr "Po-filen är aktuell."

#: remake.c:299
#, fuzzy, c-format
msgid "Pruning file `%s'.\n"
msgstr "Bearbetar filer: %s\n"

#: remake.c:353
#, fuzzy, c-format
msgid "Considering target file `%s'.\n"
msgstr "Kunde inte öppna målfilen %s"

#: remake.c:360
#, fuzzy, c-format
msgid "Recently tried and failed to update file `%s'.\n"
msgstr "Misslyckades med att spara filen \"%s\".\n"

# src/dialogs.c:197
#: remake.c:364
#, fuzzy, c-format
msgid "File `%s' was considered already.\n"
msgstr ""
"Filen %s\n"
"har ändrats. Spara?"

#: remake.c:374
#, fuzzy, c-format
msgid "Still updating file `%s'.\n"
msgstr "Sparar filen \"%s\""

#: remake.c:377
#, fuzzy, c-format
msgid "Finished updating file `%s'.\n"
msgstr "Sök i filer"

#: remake.c:398
#, fuzzy, c-format
msgid "File `%s' does not exist.\n"
msgstr "Filen \"%s\" finns inte"

#: remake.c:408 remake.c:828
#, c-format
msgid "Found an implicit rule for `%s'.\n"
msgstr ""

#: remake.c:410 remake.c:830
#, fuzzy, c-format
msgid "No implicit rule found for `%s'.\n"
msgstr "Ingen träff hittad för %s\n"

#: remake.c:416 remake.c:836
#, fuzzy, c-format
msgid "Using default commands for `%s'.\n"
msgstr "Anropar date-kommandot: %s\n"

#: remake.c:436 remake.c:860
#, c-format
msgid "Circular %s <- %s dependency dropped."
msgstr ""

#: remake.c:514
#, fuzzy, c-format
msgid "Finished prerequisites of target file `%s'.\n"
msgstr "Visa förutsättningar för den här variabeln"

#: remake.c:520
#, fuzzy, c-format
msgid "The prerequisites of `%s' are being made.\n"
msgstr "Visa förutsättningar för den här variabeln"

#: remake.c:533
#, fuzzy, c-format
msgid "Giving up on target file `%s'.\n"
msgstr "Sparar stödfilen \"%s\""

#: remake.c:538
#, c-format
msgid "Target `%s' not remade because of errors."
msgstr ""

#: remake.c:586
#, fuzzy, c-format
msgid "Prerequisite `%s' of target `%s' does not exist.\n"
msgstr "Mappen \"%s/%s\" finns inte."

#: remake.c:591
#, c-format
msgid "Prerequisite `%s' is newer than target `%s'.\n"
msgstr ""

#: remake.c:594
#, c-format
msgid "Prerequisite `%s' is older than target `%s'.\n"
msgstr ""

#: remake.c:612
#, c-format
msgid "Target `%s' is double-colon and has no prerequisites.\n"
msgstr ""

#: remake.c:618
#, c-format
msgid "No commands for `%s' and no prerequisites actually changed.\n"
msgstr ""

#: remake.c:626
#, fuzzy, c-format
msgid "No need to remake target `%s'"
msgstr "Kan inte läsa signaturmål: %s"

#: remake.c:628
#, c-format
msgid "; using VPATH name `%s'"
msgstr ""

#: remake.c:648
#, c-format
msgid "Must remake target `%s'.\n"
msgstr ""

#: remake.c:654
#, c-format
msgid " Ignoring VPATH name `%s'.\n"
msgstr ""

#: remake.c:663
#, c-format
msgid "Commands of `%s' are being run.\n"
msgstr ""

#: remake.c:670
#, fuzzy, c-format
msgid "Failed to remake target file `%s'.\n"
msgstr "Misslyckades med att skapa filen \"%s\": %s"

#: remake.c:673
#, fuzzy, c-format
msgid "Successfully remade target file `%s'.\n"
msgstr "Sparade markerade sidor till filen %s utan problem."

#: remake.c:676
#, c-format
msgid "Target file `%s' needs remade under -q.\n"
msgstr ""

#: remake.c:977
#, fuzzy, c-format
msgid "%sNo rule to make target `%s'%s"
msgstr "Kunde inte skapa katalogen \"%s\": %s"

#: remake.c:979
#, c-format
msgid "%sNo rule to make target `%s', needed by `%s'%s"
msgstr ""

#: remake.c:1191
#, c-format
msgid "*** Warning: File `%s' has modification time in the future (%s > %s)"
msgstr ""

#. Give a warning if there is no pattern, then remove the
#. pattern so it's ignored next time.
#: remake.c:1311
#, fuzzy, c-format
msgid ".LIBPATTERNS element `%s' is not a pattern"
msgstr "Typelementet %s är inte en metod"

#: rule.c:671
msgid ""
"\n"
"# No implicit rules."
msgstr ""

#: rule.c:674
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# %u implicit rules, %u"
msgstr ""

#: rule.c:683
#, fuzzy
msgid " terminal."
msgstr "Använd terminal"

#: rule.c:691
#, c-format
msgid "BUG: num_pattern_rules wrong! %u != %u"
msgstr ""

#: rule.c:695
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"# Pattern-specific variable values"
msgstr "Inga mönster tillgängliga"

#: rule.c:710
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"# No pattern-specific variable values."
msgstr "Inga mönster tillgängliga"

#: rule.c:713
#, c-format
msgid ""
"\n"
"# %u pattern-specific variable values"
msgstr ""

#: signame.c:97
#, fuzzy
msgid "unknown signal"
msgstr "en okänd terminal"

#: signame.c:108
#, fuzzy
msgid "Hangup"
msgstr "Lägg på"

#: signame.c:111
msgid "Interrupt"
msgstr "Avbryt"

# ?
# får plats
#: signame.c:114
msgid "Quit"
msgstr "Avsluta"

#: signame.c:117
#, fuzzy
msgid "Illegal Instruction"
msgstr "Ogiltig instruktion (ANSI)"

#: signame.c:120
#, fuzzy
msgid "Trace/breakpoint trap"
msgstr "Slå på/av brytpunkt"

#: signame.c:125
msgid "Aborted"
msgstr "Avbruten"

#: signame.c:128
msgid "IOT trap"
msgstr ""

#: signame.c:131
#, fuzzy
msgid "EMT trap"
msgstr "Extra"

#: signame.c:134
#, fuzzy
msgid "Floating point exception"
msgstr "Flyttalsundantag (ANSI)"

#: signame.c:137
msgid "Killed"
msgstr "Dödad"

#: signame.c:140
#, fuzzy
msgid "Bus error"
msgstr "Fel i bas"

#: signame.c:143
#, fuzzy
msgid "Segmentation fault"
msgstr "Segmenteringsfel"

#: signame.c:146
#, fuzzy
msgid "Bad system call"
msgstr "Felaktigt argument till systemanrop"

#: signame.c:149
#, fuzzy
msgid "Broken pipe"
msgstr "Brutet rör."

#: signame.c:152
#, fuzzy
msgid "Alarm clock"
msgstr "Väckarklocka (POSIX)"

#: signame.c:155
#, fuzzy
msgid "Terminated"
msgstr "Terminera"

#: signame.c:158
#, fuzzy
msgid "User defined signal 1"
msgstr "Användardefinierad signal 1 (POSIX)"

#: signame.c:161
#, fuzzy
msgid "User defined signal 2"
msgstr "Användardefinierad signal 2 (POSIX)"

#: signame.c:166 signame.c:169
#, fuzzy
msgid "Child exited"
msgstr "barnprocess avslutad"

#: signame.c:172
#, fuzzy
msgid "Power failure"
msgstr "Power Share"

#: signame.c:175
msgid "Stopped"
msgstr "Stoppad"

#: signame.c:178
msgid "Stopped (tty input)"
msgstr ""

#: signame.c:181
msgid "Stopped (tty output)"
msgstr ""

#: signame.c:184
#, fuzzy
msgid "Stopped (signal)"
msgstr "väntande signaler"

#: signame.c:187
#, fuzzy
msgid "CPU time limit exceeded"
msgstr "CPU-gränsen överskreds (4.2 BSD)"

#: signame.c:190
#, fuzzy
msgid "File size limit exceeded"
msgstr "Filstorleksgränsen överskreds (4.2 BSD)"

#: signame.c:193
#, fuzzy
msgid "Virtual timer expired"
msgstr "Tid för första besöket"

#: signame.c:196
msgid "Profiling timer expired"
msgstr ""

#. "Window size changed" might be more accurate, but even if that
#. is all that it means now, perhaps in the future it will be
#. extended to cover other kinds of window changes.
#: signame.c:202
#, fuzzy
msgid "Window changed"
msgstr "Fönsterhanterare"

#: signame.c:205
#, fuzzy
msgid "Continued"
msgstr "Fortsätt"

#: signame.c:208
#, fuzzy
msgid "Urgent I/O condition"
msgstr "Akut tillstånd"

#. "I/O pending" has also been suggested. A disadvantage is
#. that signal only happens when the process has
#. asked for it, not everytime I/O is pending. Another disadvantage
#. is the confusion from giving it a different name than under Unix.
#: signame.c:215 signame.c:224
#, fuzzy
msgid "I/O possible"
msgstr "Omöjligt"

#: signame.c:218
#, fuzzy
msgid "SIGWIND"
msgstr "GID"

#: signame.c:221
msgid "SIGPHONE"
msgstr ""

#: signame.c:227
#, fuzzy
msgid "Resource lost"
msgstr "Resurs"

#: signame.c:230
#, fuzzy
msgid "Danger signal"
msgstr "Kärnsignaler"

#: signame.c:233
msgid "Information request"
msgstr "Informationsbegäran"

#: signame.c:236
#, fuzzy
msgid "Floating point co-processor not available"
msgstr "Innehållssökningar är inte tillgängliga"

#: variable.c:1079
msgid "default"
msgstr "standard"

#: variable.c:1082
#, fuzzy
msgid "environment"
msgstr "Omgivning"

#: variable.c:1085
msgid "makefile"
msgstr "makefil"

#: variable.c:1088
#, fuzzy
msgid "environment under -e"
msgstr "miljövariabel"

#: variable.c:1091
#, fuzzy
msgid "command line"
msgstr "Kommandorad: "

#: variable.c:1094
#, fuzzy
msgid "`override' directive"
msgstr "åsidosätt byggarkitektur"

#: variable.c:1097
msgid "automatic"
msgstr "automatisk"

#: variable.c:1167
#, fuzzy
msgid "# No variables."
msgstr " Inte anträffbar"

#: variable.c:1170
#, c-format
msgid "# %u variables in %u hash buckets.\n"
msgstr ""

#: variable.c:1173
#, c-format
msgid "# average of %.1f variables per bucket, max %u in one bucket.\n"
msgstr ""

#: variable.c:1180
#, c-format
msgid "# average of %d.%d variables per bucket, max %u in one bucket.\n"
msgstr ""

#: variable.c:1195
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"# Variables\n"
msgstr "Variabler"

#: vpath.c:553
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"# VPATH Search Paths\n"
msgstr "Sökvägar för sökning"

#: vpath.c:570
#, fuzzy
msgid "# No `vpath' search paths."
msgstr "Dumpa filsökvägarna."

#: vpath.c:572
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"\n"
"# %u `vpath' search paths.\n"
msgstr "Dumpa filsökvägarna."

#: vpath.c:575
msgid ""
"\n"
"# No general (`VPATH' variable) search path."
msgstr ""

#: vpath.c:581
msgid ""
"\n"
"# General (`VPATH' variable) search path:\n"
"# "
msgstr ""

#: remote-cstms.c:127
#, fuzzy, c-format
msgid "Customs won't export: %s\n"
msgstr "Avstängningsfel: %s\n"

#: vmsfunctions.c:80
#, fuzzy, c-format
msgid "sys$search failed with %d\n"
msgstr "spec-fil i: %s\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.