Re: bison: token

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-13 11:55:12

peter karlsson writes:
> Göran Uddeborg:
> 
> > Vad f-n kallar man detta på svenska?  "Tecken" var det bästa jag kunde
> > komma på.  "Polett" passar liksom inte ...
> 
> Martins "atom" är inte så illa. Annars så får man nästan skriva något
> i stil med "lexikalsymbol" eller "syntaxsymbol" (till skillnad från de
> andra symbolerna, som väl är grammatiksymboler).

Inte "symbol".  Det blir för stor risk för förvirring om "symboler"
antingen är "lexikalsymboler" eller "grammatiksymboler", och sedan
"grammatiksymboler" är antingen "terminala symboler" eller
"icketerminala symboler".

Hmm, vad tror ni om "element"?  "Lexikalt element" om det behöver
förtydligas i något fall.  Kan det vara något?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.