Re: bison

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-11-11 00:47:16

Martin Sjögren wrote:

> On Sat, Nov 10, 2001 at 07:50:50PM +0100, Jan D. wrote:
> 
>>>#: src/getargs.c:117
>>>msgid ""
>>>"Output:\n"
>>>" -d, --defines       also produce a header file\n"
>>>" -v, --verbose       also produce an explanation of the automaton\n"
>>>" -b, --file-prefix=PREFIX  specify a PREFIX for output files\n"
>>>" -o, --output=FILE     leave output to FILE\n"
>>>" -g, --graph        also produce a VCG description of the automaton\n"
>>>msgstr ""
>>>"Utdata:\n"
>>>" -d, --defines       skapa också en huvudfil\n"
>>>" -v, --verbose       skapa ocks en förklaring av automaten\n"
>>>" -b, --file-prefix=PREFIX  ange ett PREFIX för utdatafiler\n"
>>>" -o, --output=FIL      lägg utdata i FIL\n"
>>>" -g, --graph        skapa också en VCG-beskrivning av automaten\n"
>>>
>>>
>>Jag gillar inte den engelska termen "automation" här. Det borde vara parser
>>(som det en gång var). Automaten på svenska är nåt man sällan säger. Parser
>>är bättre.
>>
> 
> Det ÄR ju en automat, en push-down-automat för att vara mer precis.
> 


Visst, men jag tror parser är mer bekant för de som använder bison/yacc.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.