Re: bison

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-11-10 19:31:24

Christian Rose wrote:

> Göran Uddeborg wrote:
> 
 
>>#: src/conflicts.c:421
>>msgid " 1 shift/reduce conflict"
>>msgstr " 1 skifta-/reducerakonflikt"
>>
> 
> Verkar som om det saknas ett blanksteg här mellan "reducera" och
> "konflikt". Jag tycker även att man kanske bör skriva "
> 1-skifta/1-reducera konflikt" om det innebär att man minskar med ett
> steg.


Namnet på konflikten är "shift/reduce" så det ska tolkas som ett ord. 
Själva konflikten består i att man kan antingen skifta eller reducera. 
Jag tycker inte skifta-/reducerakonflikt säger det.  Jag får intrycket 
av att skiftakonflikt och reducerakonflikt är två alternativa ord för 
konflikten.
Isåfall borde man säga skifta/reducerakonflikt eller 
skifta/reducera-konflikt.

Ditto för "shift/shift" och "shift/reduce".


	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.