Re: bison

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-11-10 18:38:22

Göran Uddeborg wrote:
> "MIME-Version: 1.0\n"
> "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"

Brukar vi inte skriva "iso" med gemener här?


> #: src/conflicts.c:421
> msgid " 1 shift/reduce conflict"
> msgstr " 1 skifta-/reducerakonflikt"

Verkar som om det saknas ett blanksteg här mellan "reducera" och
"konflikt". Jag tycker även att man kanske bör skriva "
1-skifta/1-reducera konflikt" om det innebär att man minskar med ett
steg.


> #: src/conflicts.c:426
> #, c-format
> msgid " %d shift/reduce conflicts"
> msgstr " %d skifta-/reducerakonflikter"

Motsvarande.


> #: src/conflicts.c:438
> msgid " 1 reduce/reduce conflict"
> msgstr " 1 reducera-/reducerakonflikt"
> 
> #: src/conflicts.c:443
> #, c-format
> msgid " %d reduce/reduce conflicts"
> msgstr " %d reducera-/reducerakonflikter"

Motsvarande.


> #: src/conflicts.c:493
> #, c-format
> msgid " %d shift/reduce"
> msgstr " %d skifta/reducera"
>
> #: src/conflicts.c:497
> #, c-format
> msgid " %d reduce/reduce"
> msgstr " %d reducera/reducera"

Motsvarande.


> #: src/conflicts.c:600 src/print.c:171
> #, c-format
> msgid "  $default\treduce using rule %d (%s)\n\n"
> msgstr "  $skönsfall\treducera med regel %d (%s)\n\n"

Ska $default översättas? I så fall tycker jag att "standardalternativ"
är bättre, eller "standard" om det inte får plats.


> #: src/conflicts.c:730
> #, c-format
> msgid "  $default\treduce using rule %d (%s)\n"
> msgstr "  $skönsfall\treducera med regel %d (%s)\n"

Dito.


> #: src/files.c:143
> #, c-format
> msgid "cannot open file `%s'"
> msgstr "kan inte öppna fil \"%s\""

filen? :)


> #: src/getargs.c:92
> msgid ""
> "If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
> "for the equivalent short option also. Similarly for optional arguments.\n"
> msgstr ""
> "Om en lång flagga visar ett argument som obligatoriskt är det\n"
> "obligatoriskt för den motsvarande korta flaggan också. Och på samma\n"
> "sätt för valfria argument.\n"

Jag gillar inte riktigt att meningar inleds med "och". Kanske
"Motsvarande för valfria argument"?


> #: src/getargs.c:146
> msgid "Copyright 1984, 1986, 1989, 1992, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"
> msgstr "Copyright 1984, 1986, 1989, 1992, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.\n"

Bläh, inget (C) att översätta med ©? :-)


> #: src/getargs.c:150
> msgid ""
> "This is free software; see the source for copying conditions. There is NO\n"
> "warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
> msgstr ""
> "Detta är fri programvara, se källkoden för kopieringsvillkor. Det\n"
> "finns INGEN garanti, inte ens för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT\n"
> "SPECIELLT SYFTE.\n"

s/SYFTE/ÄNDAMÅL/ kanske?


> #: src/getargs.c:239
> #, c-format
> msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
> msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information.\n"

Kanske s/Försök med/Prova/ ? Smaksak.


> #: src/lex.c:166
> msgid "unescaped newline in constant"
> msgstr "oskyddat nyradstecken i konstant"

Hmm, var det denna översättning av "escaped" vi använde tidigare? Kommer
inte ihåg.


> #: src/lex.c:245
> #, c-format
> msgid "unknown escape sequence: `\\' followed by `%s'"
> msgstr "okänd flyktföljd: \"\\\" följt av \"%s\""

Här använder du "flykt". Borde kanske vara lite mer konsekvent. :)


> #: src/lex.c:438
> msgid "use \"...\" for multi-character literal tokens"
> msgstr "använd \"...\" för flerteckens bokstavliga tecken"

Blir lite knepigt att även översätta "token" med "tecken" här. Bör
kanske ändra översättningen av token generellt.


> #: src/lex.c:666
> #, c-format
> msgid "`%s' supports no argument: %s"
> msgstr "\"%s\" stödjer inga argument: %s"

Kanske "stöder".


> #: src/print.c:111
> msgid "  $default\taccept\n"
> msgstr "  $skönsfall\tacceptera\n"

Som för $default tidigare.


> #: src/print_graph.c:187
> #, c-format
> msgid "$default\treduce using rule %d (%s)"
> msgstr "$skönsfall\treducera med regel %d (%s)"

Motsvarande.


> #: src/reader.c:169 src/reader.c:184
> msgid "unterminated string at end of file"
> msgstr "oavslutat sträng vid filslut"

oavslutaD


> #: src/reader.c:172
> msgid "unterminated string"
> msgstr "oavslutat sträng"

Samma.


> #: src/reader.c:325 src/reader.c:389
> #, c-format
> msgid "%s is invalid"
> msgstr "%s är felaktigt"

Säker på att det inte ska vara "är felaktig"?


> #: src/reader.c:498
> #, c-format
> msgid "symbol `%s' used more than once as a literal string"
> msgstr "symbol \"%s\" används mer än en gång som en bokstavlig sträng"

Kanske "symbolen".


> #: src/reader.c:501
> #, c-format
> msgid "symbol `%s' given more than one literal string"
> msgstr "symbol \"%s\" har fått mer än en bokstavlig sträng"

Motsvarande.


> #: src/reader.c:522 src/reader.c:664
> #, c-format
> msgid "symbol %s redefined"
> msgstr "symbol %s omdefinierad"

Dito.


> #: src/reader.c:541
> #, c-format
> msgid "`%s' is invalid in %s"
> msgstr "\"%s\" är felaktig i %s"

ogiltig?


> #: src/reader.c:560 src/reader.c:902 src/reader.c:927 src/reader.c:1272
> #, c-format
> msgid "invalid %s declaration"
> msgstr "felaktig %s-deklaration"

Dito.


> #: src/reader.c:683
> #, c-format
> msgid "invalid text (%s) - number should be after identifier"
> msgstr "felaktig text (%s) - tal skulle följa efter identifierare"

ogiltig?


> #: src/reader.c:693
> #, c-format
> msgid "unexpected item: %s"
> msgstr "oväntat: %s"

objekt/föremål?


> #: src/reader.c:766 src/reader.c:1098 src/reader.c:1169
> #, c-format
> msgid "unmatched %s"
> msgstr "ensam %s"

Kanske "ensamt"?


> #: src/reader.c:844
> #, c-format
> msgid "unrecognized item %s, expected an identifier"
> msgstr "oväntad %s, förväntade en identifierare"

objekt/föremål?
Hmm, tycker att "förvänta" kräver "mig/dig" etc, kommer inte på vad det
kallas grammatiskt just nu dock. Kanske en omskrivning som "en
identifierare förväntades" blir bättre?


> #: src/reader.c:866
> #, c-format
> msgid "expected string constant instead of %s"
> msgstr "förväntade strängkonstant istället för %s"

Motsvarande.


> #: src/reader.c:1366
> msgid "grammar starts with vertical bar"
> msgstr "grammatiken startar med ett streck"

vertikalt?


> #: src/reader.c:1397
> #, c-format
> msgid "rule given for %s, which is a token"
> msgstr "regel given för %s, som är en tecken"

En tecken? Hörrududu. :-)
Se också kommentaren om "token" tidigare.


> #: src/reader.c:1536
> msgid "empty rule for typed nonterminal, and no action"
> msgstr "tom regel för typad icketerminal, och ingen åtgärd"

Hmm, "typed" används inte i betydelsen "inmatad" här?


> #: src/reduce.c:427
> msgid "Useless rules:"
> msgstr "Oanvädbara regler:"

OanväNdbara


> #. If XALLOC_FAIL_FUNC is NULL, or does return, display this message
> #. before exiting when memory is exhausted. Goes through gettext.
> #: lib/obstack.c:494 lib/obstack.c:497 lib/xmalloc.c:66
> msgid "memory exhausted"
> msgstr "minnet uttömt"

Eller kanske "minnet slut".
Bra jobbat!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.