Re: ganimal

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-11-09 23:23:49

Christian Rose writes:
> Jag är medveten om
> att jag spammar en hel del med översättningar till listan,

Jag tycker inte du skall känna det som du spammar.  Du använder listan
till vad den är till för.

> och vet också
> att det kanske inte är möjligt för alla på listan att granska alla
> översättningar,

:-) Jag undrar om det finns NÅGON som hinner titta på ALLA dina
översättningar.  Upp med handen!  :-)

Själv försöker jag granska så många jag hinner.  Men en och annan får
vara, det måste jag erkänna.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.