Re: Debconfmall: atftpd

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-21 11:09:33

Martin Sj|gren wrote:
> On Tue, Aug 21, 2001 at 01:51:58AM +0200, Christian Rose wrote:
> > Tomas Ogren wrote:
> > > > > > Template: atftpd/logfile
> > > > > > Type: string
> > > > > > Default: /var/log/atftpd.log
> > > > > > Description: Log file.
> > > > > >  A file where tftpd write it's logs. This file will be made writable no
> 
> > Jag har efter moget övervägande valt att ytterligare analysera denna
> > tämligen triviala språkliga formulering och sålunda bringa den under
> > närmare betraktelse in i dess minsta stavelse, och vid denna synnerligen
> > grundliga analys observerade jag att ordet "write" här är i en
> > besynnerlig form i denna sats. Dess rätta lydelse kan i detta sammanhang
> > tyckas vara "writes" alternativt "will write". Jag hävdar att denna
> > språkliga incident även den med säkerhet kan klassificeras som "kvadd
> > original".
> 
> Huh? Och på svenska blir det här...?

	"A file where tftpd write its logs"

är fel. Det bör vara

	"A file where tftpd writes its logs"

eller

	"A file where tftpd will write its logs".


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.