Re: Debconfmall: caudium

From: Martin Sj|gren (md9ms_at_mdstud.chalmers.se)
Date: 2001-08-21 10:05:32

On Tue, Aug 21, 2001 at 01:43:40AM +0200, Christian Rose wrote:
> Översättning: Kan du inte använda "" i stället för ''? Det gör vi i
> många andra översättningar.

Jo, givetvis. Tack!

Martin

-- 
Martin Sjögren
  md9ms@mdstud.chalmers.se       ICQ : 41245059
  Phone: +46 (0)31 405242        Cell: +46 (0)739 169191
  GPG key: http://www.mdstud.chalmers.se/~md9ms/gpg.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.