Re: wdiff 0.5g

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-21 02:40:27

"Jan D." wrote:
> Här är en fil för wdiff 0.5g. Titta gärna och kom med synpunkter, det finns
> flera saker som jag tycker är lite tveksamma, exempelvis omgivningsskillnad för
> "contect diff" och sammanslagen skillnad för "unified diff".
> 
> Finns det någon vedertagen översättning för dessa?

Inte vad jag vet, men jag tycker att man bör vara restriktiv vid
översättningen av dessa. "diff" har ju fått en speciell innebörd i form
av just den specifika utdatan från kommandot med samma namn, det används
ju mer som det än som kortform av "difference". I vardagligt tal
upplever jag det också som att prat om "diffar" inte är särskilt
ovanligt på svenska. Man skulle kanske därför kunan överväga att inte
översätta "diff".
Vad gäller "unified diff" är det ett namn på ett speciellt och
standardiserat diff-format. "Enhetlig diff" kanske?
Vad gäller "omgivningsdiff" som översättning av "context diff"... kanske
"sammanhangsdiff"?


>  #: src/mdiff.c:1198
>  #, c-format
> G msgid " %d lines\n"
> G msgstr " %d rader\n"
> N msgid ", %d items\n"
> N msgstr ", %d poster\n"

Kanske "objekt" i stället för "poster"? Bara ett förslag, vet inte om
det är bättre eller sämre. Gäller isf på fler ställen.


>  #: src/mdiff.c:2372 src/wdiff.c:243
> N msgid "Select a terminal through the TERM environment variable."
> N msgstr "Välj terminaltyp genom att sätta miljövariabeln TERM"

Punkt saknas på slutet.


>  #: src/mdiff.c:3804
>  msgid ""
> G "\n"
> G "Usage: %s [OPTION]... FILE...\n"
> N "mdiff - Studies multiple files and searches for similar sequences, it then\n"
> N "produces possibly detailed lists of differences and similarities.\n"
> N msgstr ""
> N "mdiff - Läser flera filer och letar efter liknande sekvenser, därefter\n"
> N "visas en möjligen detaljerad lista av skillnader och likheter.\n"

Kanske s/lista av skillnader/lista med skillnader/


>  #: src/mdiff.c:3808
>  #, c-format
> N msgid "\nUsage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
>  msgstr "\nAnvändning: %s [FLAGGA]... FIL...\n"

FIL ska inte vara inom klamrar?


> N "Operation modes:\n"
> N " -h           (ignored)\n"
> N " -v, --verbose     report a few statistics on stderr\n"
>  "   --help       display this help and exit\n"
>  "   --version     output version information and exit\n"
>  msgstr ""
>  "\n"
> N "Arbetslägen:\n"
> N " -h           (ignorerad)\n"
> N " -v, --verbose      rapportera en del statistik standard fel\n"
                              ^
PÅ standard fel kanske


>  #: src/mdiff.c:3819
>  msgid ""
>  "\n"
> G "Report bugs to <wdiff-bugs@gnu.ai.mit.edu>.\n"
> N "Formatting output:\n"
> N " -T, --initial-tab    produce TAB instead of initial space\n"
> N " -l, --paginate     paginate output through `pr'\n"
> N " -S, --string[=STRING]  take note of another user STRING\n"
> N " -V, --show-links    give file and line references in annotations\n"
> N " -t, --expand-tabs    expand tabs to spaces in the output\n"
>  msgstr ""
>  "\n"
> G "Rapportera fel till till <wdiff-bugs@gnu.ai.mit.edu>.\n"
> G "Rapportera fel eller synpunkter på översättningen till <sv@li.org>.\n"
> N "Formatera resultat:\n"
> N " -T, --initial-tab    skriv TAB instället för inledande mellanslag\n"
> N " -l, --paginate     skicka resultatet genom \"pr\"\n"
> N " -S, --string[=STRÄNG]  sök även efter STRÄNG\n"
> N " -V, --show-links    ange fil- och radreferenser in annoteringar\n"
                              ^
s/ in / i /


>  #: src/mdiff.c:3833
> N msgid ""
> N "\n"
> N "Word mode options:\n"
> N " -1, --no-deleted      inhibit output of deleted words\n"
> N " -2, --no-inserted      inhibit output of inserted words\n"
> N " -3, --no-common       inhibit output of common words\n"
> N " -A, --auto-pager      automatically calls a pager\n"
> N " -k, --less-mode       variation of printer mode for \"less\"\n"
> N " -m, --avoid-wraps      do not extend fields through newlines\n"
> N " -o, --printer        overstrike as for printers\n"
> N " -z, --terminal       use termcap as for terminal displays\n"
> N " -K, --no-init-term     like -z, but no termcap init/term strings\n"
> N " -O, --item-regexp=REGEXP  compare items as defined by REGEXP\n"
> N " -W, --word-mode       compare words instead of lines\n"
> N msgstr ""
> N "\n"
> N "Flaggor för ordläge:\n"
> N "\n"
> N " -1, --no-deleted      visa inte borttagna ord\n"
> N " -2, --no-inserted     visa inte tillagda ord\n"
> N " -3, --no-common      visa inte gemensamma ord\n"
> N " -A, --auto-pager      ge resultatet till en sidvisare\n"
> N " -k, --less-mode      speciell variant av -o för \"less\"\n"
> N " -m, --avoid-wraps     låt inte fält löpa över flera rader\n"
> N " -o, --printer       dubbelskrift som för skrivare\n"
> N " -z, --terminal       använd \"termcap\" för att markera ord\n"
> N " -K, --no-init-term     som -z, men inga \"termcap\" start/slutsträngar\n"
                               ^
bindestreck?
I övriga filen har du inte termcap inom citationstecken.


>  #: src/mdiff.c:4022
> N msgid ""
> N "\n"
> N "LTYPE is `old', `new', or `unchanged'. GTYPE is LTYPE or `changed'.\n"
> N "GFMT may contain:\n"
> N " %< lines from FILE1\n"
> N " %> lines from FILE2\n"
> N " %= lines common to FILE1 and FILE2\n"
> N " %[-][WIDTH][.[PREC]]{doxX}LETTER printf-style spec for LETTER\n"
> N "  LETTERs are as follows for new group, lower case for old group:\n"
> N "   F first line number\n"
> N "   L last line number\n"
> N "   N number of lines = L-F+1\n"
> N "   E F-1\n"
> N "   M L+1\n"
> N msgstr ""
> N "\n"
> N "LTYPE är \"old\", \"new\" eller \"unchanged\". GTYPE är LTYPE eller \"changed\".\n"
> N "GFMT kan innehålla:\n"
> N " %< rader från FIL1\n"
> N " %> rader från FIL2\n"
> N " %= rader gemensamma i FIL1 och FIL2\n"
> N " %[-][BREDD][.[PREC]]{doxX}BOKSTAV printf-liknande format för BOKSTAV\n"
> N "  BOKSTAV är som följer för ny grupp, små bokstäver för gammal grupp:\n"
> N "   F första radnummret\n"
> N "   L sista radnummret\n"

Är inte "numret" med bara ett m? Detta kan gälla på fler ställen isf.

>  #: src/wdiff.c:1119
> N msgid "wdiff - Compares words in two files and report differences.\n"
> N msgstr "wdiff - Jämför ord i två filer och rapporterar skillnader.\n"

Nejdu. "... och rapportera skillnader.\n"

Bra jobbat!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.