Re: Glibc 2.2.4

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-21 02:05:15

Tomas Ogren wrote:
> > >   #: elf/ldconfig.c:689 elf/ldconfig.c:732
> > >   #, c-format
> > > N msgid "Cannot lstat %s"
> > > N msgstr "Kan inte ta status (lstat) på %s"
> >
> > Kanske "... ta lång status (lstat) ...", eller hur var det med det?
> 
> länk.. om du skulle sikta på en symlänk så plockar den info om själva
> länken istf det den pekar på..
> 
> > Någon som kommer ihåg?
> 
> Tror bestämt 'man' kan hjälpa dig att minnas ibland :)

Jag har inget att säga till mitt försvar. Inga kommentarer. :)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.