Re: Debconfmall: alevt

From: Martin Sj|gren (md9ms_at_mdstud.chalmers.se)
Date: 2001-08-20 20:07:03

On Mon, Aug 20, 2001 at 07:22:18PM +0200, Christian Rose wrote:
> Och ett extra blanksteg på sista raden =)

Jo, herr Weinholt påpekade också detta, tack så mycket :-)

Martin

-- 
Martin Sjögren
  md9ms@mdstud.chalmers.se       ICQ : 41245059
  Phone: +46 (0)31 405242        Cell: +46 (0)739 169191
  GPG key: http://www.mdstud.chalmers.se/~md9ms/gpg.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.