Debconfmall: alevt

From: Martin Sj|gren (md9ms_at_mdstud.chalmers.se)
Date: 2001-08-20 16:09:55

Jag har satt igång att översätta Debconfmallar igen och tänkte snylta lite
på listan för detta ändamål :-)

Debconf är Debians system för att konfigurera Debianpaket, och ställer
frågor under installationsprocessen, och det är dessa frågor som
översätts.

Kort beskrivning av alevt: "X11 Teletext/Videotext browser"Template: alevt/create_device_files
Type: boolean
Default: true
Description: Create video4linux device files?
 Software like TV programs and Teletext/Videotext viewers access the
 hardware through so called "device files" which are located in the
 /dev directory. If these device files do not exist, this software
 will not work properly.
 Therefore it is recommended to create these device files.
Description-sv: Skapa enhetsfiler för video4linux?
 Mjukvara som TV-programs- och teletext/videotextvisare använder
 hårdvaran direkt genom så kallade "enhetsfiler" som finns i katalogen
 /dev. Om dessa enhetsfiler inte finns kommer den här mjukvaran inte
 fungera korrekt.
 Därför rekommenderas det att skapa dessa enhetsfiler.

Template: alevt/need_device_files
Type: note
Description: alevt will not work without video4linux device files.
 If you want to be able to use alevt you have to create video4linux
 device files, really!
 To do this, execute 'dpkg-reconfigure alevt' as root.
Description-sv: alevt kommer inte fungera utan enhetsfiler för
video4linux.
 Om du vill kunna använda alevt måste du skapa enhetsfiler för
 video4linux. Det är säkert!
 För att göra detta, kör "dpkg-reconfigure alevt" som root.


-- 
Martin Sjögren
 md9ms@mdstud.chalmers.se    ICQ : 41245059
 Phone: +46 (0)31 405242    Cell: +46 (0)739 169191
 GPG key: http://www.mdstud.chalmers.se/~md9ms/gpg.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.