Start Here

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-16 23:56:21

I betan av Red Hat Linux, Roswell, finns ett nytt begrepp, "Start Here",
som är en virtuell plats i filhanteraren där man kan komma åt
systeminställningar, personliga favoritprogram, personliga
inställningar, program osv:
http://people.redhat.com/jrb/files/starthere.png

Jag har översatt "Start Here" till "Starta här", men fick synpunkter på
att kanske "Börja här" vore bättre. Synpunkter? Eller ska det kanske
vara något helt annat?


Andra översättningar jag har gjort som har med detta att göra:

Favorites				Favoriter
Favorite applications			Favoritprogram
Preferences				Inställningar
Adjust your user environment		Anpassa din användarmiljö
Programs				Program
Browser available software		Bläddra bland tillgängliga program
Server Configuration			Serverkonfiguration
Configure network services (web server, DNS server, etc.)
			Konfigurera nätverkstjänster (webbserver, DNS-server, osv)
System Settings				Systeminställningar
Change systemwide settings (affects all users)
			Ändra globala systeminställningar (påverkar alla användare)

Kom gärna med synpunkter.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.