Re: gtranslator på nytt

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-08-14 21:53:00

> Jan D. tog upp något jag tänkt diskutera:
> 
> >   #: src/find.c:213
> >   msgid "Please enter a search string"
> > G msgstr "Var vänlig och ange en söksträng"
> > N msgstr "Ange en söksträng"
> >
> > Här är vi inte vänliga längre :-)
> 
> Bra, tycker jag. :)
> 
> Det är alldeles för många "please" som översätts. Jag gick igenom .po-filen
> för Mandrakes installation och det stod "var god" eller "vänligen" på var
> och varannan mening. Det är inte oartigt på samma sätt att utelämna dessa
> ord i svenskan.
> 
> Vad är för oartigt med att skriva "Välj din skrivare", t ex? Jag tycker det
> låter bättre än "Vänligen välj din skrivare", även om originalet var "Please
> choose your printer".

Jag tycker heller inte det är fel, jag kommer bara att tänka på det som
stod i en toalett på ett tidigare arbete:

   "Please throw only paper in the wastebasket"
   "Strängeligen förbjudet att kasta annat än papper i papperskorgen"

Något som våra engelska anställda tyckte var roligt. :-)

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.