Re: Provides, requires och obsoletes.

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-08-12 16:33:34

Mattias Dahlberg:

> Hur skulle ni översätta följande?

Du kan ju alltid jämföra med min översättning av dpkg (Debians
pakethanteringssystem)

http://cvs.debian.org/cgi-bin/viewcvs.cgi/~checkout~/dpkg/po/sv.po?content-type=text/plain&cvsroot=dpkg

> "The provides tag"
> "The requires tag"
> "The obsoletes tag"

"tillhandahåller"-märkningen
"kräver"-märkningen
"ersätter"-märkningen (ev. annan översättning av "obsoletes")

> "List all provides"
> "Install all requires"
> "Remove obsoletes"

Visa allt som tillhandahålls
Installera allt som krävs
Ta bort allt som ersatts/föråldrats

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.