Re: gdm2 i ny tappning

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-11 12:43:03

> > msgstr ""
> > "Detta är den lokal som GDM använder när den inte kan hitta vad
> > systemlokalen är satt till."
> 
> Skulle det vara helt fel att skriva "språk" istället för "lokal"? Jag vet
> att "språk" inte är en direkt motsvarighet till engelskans "locale", men jag
> undrar hur många som _inte_ associerar till en plats när de ser ordet
> "lokal".

Men det handlar om plats, inte bara språk, även om det är "plats" i en
större mening än du avser.  Kom ihåg att sv_SE och sv_FI är två olika
lokaler med samma språk.  Och folk i båda dessa lokaler kan tänkas se
just det meddelandet.  Om systemet är inställt på sv_SE, men man
vistas i sv_FI, är det fel språk då?  Är det fel lokal?

Jag tycker det är bättre att använda det riktigare "lokal".  Det
ligger också närmare det engelska uttrycket, vilket bidrar till att
minska förvirringen.  Antagligen väl så mycket som kopplingen
rum-lokal kan bidra till att öka den.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.