gdm2 i ny tappning

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-11 12:40:18

>   #: daemon/server.c:134
>   #, c-format
> N msgid ""
> N "There already appears to be an X server running on display %s.  Please quit "
> N "this server and then press Enter.%s"
> N msgstr ""
> N "Det verkar redan köra en X-server på displayen %s. Stäng av denna server och "
> N "tryck sedan Enter.%s"

Här blir första %s normalt ett tal, möjligen föregånget av ett kolon.
I sådana lägen gick väl även du med på obestämd form "display", som i
orginalet?

>   #: gui/gdmconfig-strings.c:217
> N msgid "Send a query to the local network and list all servers that respond"
> N msgstr ""
> N "Skicka en fråga till det lokala nätverket och visar alla servrar som svarar"

"... visa alla servrar ..." utan "r".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.