Re: Att bita i.

From: Jörgen Tegnér (jorgen.tegner_at_telia.com)
Date: 2001-08-09 01:25:49

On Wed, Aug 08, 2001 at 11:28:08PM +0200, Mattias Dahlberg wrote:
> Hej!
> 
> Jag hoppas ni haft/har en skön semester.
> 

Tack, visst har vi det.
I vanlig ordning får du använda mina kommentarer som du vill.

> # Collection of titles/sections of Linux-Mandrake menu's.
> # This file is automatically generated. Do not edit.
> # It's generated from the /usr/lib/menu/* files.
> #
> # Copyright (C) 2000 MandrakeSoft
> # David Hedbor <david@hedbor.org>, 2000
> # Mattias Dahlberg <voz@home.se>, 2001
> 

> #. Menu description for bluefish/menu/bluefish
> msgid "Beautiful GPLized HTML editor"
> msgstr "Vacker GPL-iserad HTML-editor"

Jag tycker inte att vacker passar för att beskriva ett program. 
Snygg kanske?

> #. Menu description for bzflag/menu/bzflag
> msgid "A multiplayer 3D tank battle game"
> msgstr "Ett multiplayer stridsvagnsspel i 3D"

Multiplayer? Vad sägs om att skriva så här istället:
Ett stridsvagnsspel i 3D för flera deltagare 

> #. Menu description for clanbomber/menu/clanbomber
> msgid "Clanbomber - free (GPL) Bomberman-like multiplayer game"
> msgstr "Clanbomber - fritt (GPL) Bomberman-liknande multiplayer-spel"
...-liknande flerdeltagarspel ?

> msgid "cxhextris: An X Window System color version of xhextris."
> msgstr "cxhextris: En X-Windowsvariant i färg av xhextris."
> 

cxhextris: En variant av xhextris i färg, i X Window System

> #. Menu description for gaim/menu/gaim
> msgid "AOL Instant Messenger clone"
> msgstr "AOL Instant Messanger-klon"
             ^
 
> #. Menu entry for glade/menu/glade
> msgid "Glade"
> msgstr "glade"

Var det avsiktligt att ändra till litet g i början?

> #. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-kcmlaunch
> msgid "Launch Feedback"
> msgstr "Startfeedback"

Två ord va?
Feedback kan du översätta med återkoppling om du vill.

> #. Menu description for klyx/menu/klyx
> msgid "The klyx text processor"
> msgstr "klyx textprocessor"

Textprocessorn klyx

> #. Menu description for lftp/menu/lftp
> msgid "Command line file transfer program"
> msgstr "Kommandostyrt filöverföringsprogram"

Kommandoradsstyrt filöverföringsprogram

> #. Menu description for OpenDX/menu/OpenDX
> msgid "Visualization Data Explorer"
> msgstr "Visualiserad datautforskning"

Är det ett program som heter så här? Då kanske du bör låta
det stå som i originalet.

Det var dessutom lite blandat vad det gäller stavningen av Gnome/GNOME.
Det ser bättre ut med endast en stavning.

Jörgen
-- 
"I'll carry your books, I'll carry a tune, I'll carry on, carry over,
carry forward, Cary Grant, cash & carry, Carry Me Back To Old Virginia,
I'll even Hara Kari if you show me how, but I will *not* carry a gun."
        -- Hawkeye, M*A*S*H

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.