Att bita i.

From: Mattias Dahlberg (voz_at_home.se)
Date: 2001-08-08 23:28:08

Hej!

Jag hoppas ni haft/har en skön semester.

Här kommer en av Mandrakes viktigaste po-filer. Den är stor; 998 strängar.
Ta en titt på den, om ni orkar. :)

En intressant sak är att den innehåller en del strängar som också återfinns
i KDE:s po-filer (och kanske också en del GNOME-strängar). Jag har skickat
ett brev till Mandrake och frågat om det är nödvändigt att dubblera
översättningsarbetet på det sättet. Men så länge kan väl Mattias Newzella
(och motsvarande person för GNOME) jämföra översättningen av dessa strängar
med sin egen. Det gäller bland annat programmeny och kontrollcenter.

# Collection of titles/sections of Linux-Mandrake menu's.
# This file is automatically generated. Do not edit.
# It's generated from the /usr/lib/menu/* files.
#
# Copyright (C) 2000 MandrakeSoft
# David Hedbor <david@hedbor.org>, 2000
# Mattias Dahlberg <voz@home.se>, 2001
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: menu-mesages\n"
"POT-Creation-Date: 2001-08-02 10:57+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2001-08-07 14:59+0100\n"
"Last-Translator: Mattias Dahlberg <voz@home.se>\n"
"Language-Team: Swedish <>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Menu entry for 7colors/menu/7colors
msgid "7colors"
msgstr "7colors"

#. Menu description for 7colors/menu/7colors
msgid "Take over the gaming area with your color"
msgstr "Ta över spelplanen med din färg"

#. Menu tree branch (found in 7colors/menu/7colors)
msgid "Amusement"
msgstr "Underhållning"

#. Menu tree branch (found in 7colors/menu/7colors)
msgid "Boards"
msgstr "Brädspel"

#. Menu entry for abisuite/menu/abisuite
msgid "AbiWord"
msgstr "AbiWord"

#. Menu description for abisuite/menu/abisuite
msgid "RTF and Microsoft Word (up to 97) document editor"
msgstr "Editor för RTF- och Microsoft Word (upp till 97)-dokument"

#. Menu tree branch (found in abisuite/menu/abisuite)
msgid "Office"
msgstr "Kontorsarbete"

#. Menu tree branch (found in abisuite/menu/abisuite)
msgid "Wordprocessors"
msgstr "Ordbehandlare"

#. Menu entry for AfterStep/menu/AfterStep
msgid "AfterStep"
msgstr "AfterStep"

#. Menu tree branch (found in AfterStep/menu/AfterStep)
msgid "Session"
msgstr "Session"

#. Menu tree branch (found in AfterStep/menu/AfterStep)
msgid "Windowmanagers"
msgstr "Fönsterhanterare"

#. Menu description for alsaplayer/menu/alsaplayer
msgid "The Alsa Player"
msgstr "Alsa-spelaren"

#. Menu tree branch (found in alsaplayer/menu/alsaplayer)
msgid "Multimedia"
msgstr "Multimedia"

#. Menu tree branch (found in alsaplayer/menu/alsaplayer)
msgid "Sound"
msgstr "Ljud"

#. Menu entry for armagetron/menu/armagetron
msgid "ArmageTron"
msgstr "ArmageTron"

#. Menu description for armagetron/menu/armagetron
msgid "Another 3d lightcycle game"
msgstr "Ytterligare ett 3D-Lightcycle-spel"

#. Menu tree branch (found in armagetron/menu/armagetron)
msgid "Arcade"
msgstr "Arkad"

#. Menu entry for aterm/menu/aterm
msgid "ATerm"
msgstr "ATerm"

#. Menu description for aterm/menu/aterm
msgid "A terminal emulator for the X Window System"
msgstr "En terminalemulator för X"

#. Menu tree branch (found in aterm/menu/aterm)
msgid "Terminals"
msgstr "Terminaler"

#. Menu entry for aumix/menu/aumix
msgid "Aumix"
msgstr "Aumix"

#. Menu description for aumix/menu/aumix
msgid "Audio Mixer"
msgstr "Ljudmixer"

#. Menu entry for balsa/menu/balsa
msgid "Balsa"
msgstr "Balsa"

#. Menu description for balsa/menu/balsa
msgid "Balsa Mail Client"
msgstr "Balsa e-postklient"

#. Menu tree branch (found in balsa/menu/balsa)
msgid "Networking"
msgstr "Nätverk"

#. Menu tree branch (found in balsa/menu/balsa)
msgid "Mail"
msgstr "E-post"

#. Menu entry for bcast/menu/bcast
msgid "Broadcast 2000"
msgstr "Broadcast 2000"

#. Menu description for bcast/menu/bcast
msgid "Broadcast 2000 - Non-linear production environment for audio and
video"
msgstr "Broadcast 2000 - Icke-linjär produktionsmiljö för ljud och video"

#. Menu tree branch (found in bcast/menu/bcast)
msgid "Video"
msgstr "Video"

#. Menu entry for blackbox/menu/blackbox
msgid "Blackbox"
msgstr "Blackbox"

#. Menu entry for blackbox/menu/blackbox
msgid "Exit"
msgstr "Avsluta"

#. Menu entry for blackbox/menu/blackbox
msgid "Reconfigure"
msgstr "Omkonfigurera"

#. Menu entry for blackbox/menu/blackbox
msgid "Restart"
msgstr "Starta om"

#. Menu entry for blackbox/menu/blackbox
msgid "/usr/share/blackbox/styles"
msgstr "/usr/share/blackbox/styles"

#. Menu tree branch (found in blackbox/menu/blackbox)
msgid "Setting"
msgstr "Inställning"

#. Menu tree branch (found in blackbox/menu/blackbox)
msgid "Styles"
msgstr "Stilar"

#. Menu entry for blackbox/menu/blackbox
msgid "~/.blackbox/styles"
msgstr "~/.blackbox/styles"

#. Menu entry for blackbox/menu/blackbox
msgid "Workspaces"
msgstr "Arbetsytor"

#. Menu entry for blackbox/menu/blackbox
msgid "Configuration"
msgstr "Konfiguration"

#. Menu entry for bluefish/menu/bluefish
msgid "BlueFish"
msgstr "BlueFish"

#. Menu description for bluefish/menu/bluefish
msgid "Beautiful GPLized HTML editor"
msgstr "Vacker GPL-iserad HTML-editor"

#. Menu tree branch (found in bluefish/menu/bluefish)
msgid "WWW"
msgstr "WWW"

#. Menu entry for bug-buddy/menu/bug-buddy
msgid "Bug-buddy"
msgstr "Bug-buddy"

#. Menu description for bug-buddy/menu/bug-buddy
msgid "Front end of open source projects bug reporter"
msgstr "Grafiskt gränssnitt till buggrapportören för fria program"

#. Menu tree branch (found in bug-buddy/menu/bug-buddy)
msgid "Applications"
msgstr "Programvaror"

#. Menu tree branch (found in bug-buddy/menu/bug-buddy)
msgid "Development"
msgstr "Programutveckling"

#. Menu tree branch (found in bug-buddy/menu/bug-buddy)
msgid "Tools"
msgstr "Verktyg"

#. Menu entry for bzflag/menu/bzflag
msgid "BZflag"
msgstr "BZflag"

#. Menu description for bzflag/menu/bzflag
msgid "A multiplayer 3D tank battle game"
msgstr "Ett multiplayer stridsvagnsspel i 3D"

#. Menu entry for cervisia/menu/cervisia
msgid "Cervisia"
msgstr "Cervisia"

#. Menu description for cervisia/menu/cervisia
msgid "CVS Frontend"
msgstr "CVS-gränssnitt"

#. Menu entry for chromium/menu/chromium
msgid "Chromium"
msgstr "Chromium"

#. Menu description for chromium/menu/chromium
msgid "OpenGL shoot them up"
msgstr "OpenGL shoot-em-up"

#. Menu entry for chromium-setup/menu/chromium-setup
msgid "Chromium Setup"
msgstr "Chromium Setup"

#. Menu description for chromium-setup/menu/chromium-setup
msgid "Graphical Setup of Chromium"
msgstr "Grafisk konfigurering av Chromium"

#. Menu entry for clanbomber/menu/clanbomber
msgid "ClanBomber"
msgstr "ClanBomber"

#. Menu description for clanbomber/menu/clanbomber
msgid "Clanbomber - free (GPL) Bomberman-like multiplayer game"
msgstr "Clanbomber - fritt (GPL) Bomberman-liknande multiplayer-spel"

#. Menu entry for control-center/menu/control-center
msgid "Gnome Control Center"
msgstr "Gnome kontrollcenter"

#. Menu description for control-center/menu/control-center
msgid "The Gnome configuration tool"
msgstr "Gnomes konfigurationsverktyg"

#. Menu tree branch (found in control-center/menu/control-center)
msgid "Gnome"
msgstr "Gnome"

#. Menu entry for control-center/menu/control-center
msgid "File Types"
msgstr "Filtyper"

#. Menu description for control-center/menu/control-center
msgid "Configure how files are associated and started"
msgstr "Konfigurera hur filer associeras och startas"

#. Menu entry for control-center/menu/control-center
msgid "URL handlers"
msgstr "URL-hanterare"

#. Menu description for control-center/menu/control-center
msgid "Configure which programs are used to display URLs"
msgstr "Konfigurera vilket program som ska öppna URL:er"

#. Menu entry for control-center/menu/control-center
msgid "Default Editor"
msgstr "Standardeditor"

#. Menu description for control-center/menu/control-center
msgid "Choose the editor that is invoked by gnome-edit"
msgstr "Välj editorn som anropas av gnome-edit"

#. Menu entry for control-center/menu/control-center
msgid "Background"
msgstr "Bakgrund"

#. Menu description for control-center/menu/control-center
msgid "Configuration of the desktop's background"
msgstr "Konfigurera skrivbordets bakgrund"

#. Menu tree branch (found in control-center/menu/control-center)
msgid "Desktop"
msgstr "Skrivbord"

#. Menu entry for control-center/menu/control-center
msgid "Screensaver"
msgstr "Skärmsläckare"

#. Menu description for control-center/menu/control-center
msgid "Configure the setting of the screensaver"
msgstr "Konfigurera skärmsläckare"

#. Menu entry for control-center/menu/control-center
msgid "Theme Selector"
msgstr "Temaväljaren"

#. Menu description for control-center/menu/control-center
msgid "Select which desktop theme to use"
msgstr "Välj skrivbordstema"

#. Menu entry for control-center/menu/control-center
msgid "Window Manager"
msgstr "Fönsterhanterare"

#. Menu description for control-center/menu/control-center
msgid "Choose a window-manager"
msgstr "Välj fönsterhanterare"

#. Menu description for control-center/menu/control-center
msgid "Configure Gnome's use of sound"
msgstr "Konfigurera ljudet i GNOME"

#. Menu entry for control-center/menu/control-center
msgid "Keyboard"
msgstr "Tangentbord"

#. Menu description for control-center/menu/control-center
msgid "Keyboard Properties"
msgstr "Tangentbordsegenskaper"

#. Menu tree branch (found in control-center/menu/control-center)
msgid "Peripherals"
msgstr "Kringutrustning"

#. Menu entry for control-center/menu/control-center
msgid "Mouse"
msgstr "Mus"

#. Menu description for control-center/menu/control-center
msgid "Mouse Properties"
msgstr "Musegenskaper"

#. Menu description for control-center/menu/control-center
msgid "Sets the default feel of Gnome applications"
msgstr "Sätter standardkänslan för Gnome-program"

#. Menu tree branch (found in control-center/menu/control-center)
msgid "User Interface"
msgstr "Användargränssnitt"

#. Menu entry for control-center/menu/control-center
msgid "Dialogs"
msgstr "Dialogrutor"

#. Menu entry for control-center/menu/control-center
msgid "MDI"
msgstr "MDI"

#. Menu entry for cooledit/menu/cooledit
msgid "CoolEdit"
msgstr "CoolEdit"

#. Menu description for cooledit/menu/cooledit
msgid "Powerful programmer's text editor with Python and shell scripting
hooks"
msgstr "Kraftfull texteditor för programmering, med krokar för Python och
skalskript"

#. Menu tree branch (found in cooledit/menu/cooledit)
msgid "Editors"
msgstr "Editorer"

#. Menu entry for csmash/menu/csmash
msgid "Cannon Smash"
msgstr "Cannon Smash"

#. Menu description for csmash/menu/csmash
msgid "CannonSmash, a 3D tabletennis game"
msgstr "CannonSmash är ett 3D-pingis spel"

#. Menu tree branch (found in csmash/menu/csmash)
msgid "Sports"
msgstr "Sport"

#. Menu entry for cups-drivers/menu/cups-drivers
msgid "Display printer test page (for colour adjustment)"
msgstr "Visa testutskriftssida (för färgjustering)"

#. Menu tree branch (found in cups-drivers/menu/cups-drivers)
msgid "Printing"
msgstr "Utskrift"

#. Menu entry for cups-drivers/menu/cups-drivers
msgid "Calibrate colour printer (GIMP-Print CUPS drivers)"
msgstr "Kalibrera färgskrivare (GIMP-Print CUPS-drivrutiner)"

#. Menu description for cups-drivers/menu/cups-drivers
msgid "Calibrate colour printer (GIMP-Print CUPS drivers, 'CUPS +
GIMP-print')"
msgstr "Kalibrera färgskrivare (GIMP-Print CUPS-drivrutiner, 'CUPS +
GIMP-print')"

#. Menu entry for cups-drivers/menu/cups-drivers
msgid "Epson inkjet printer maintenance"
msgstr "Epson bläckskrivarunderhåll"

#. Menu description for cups-drivers/menu/cups-drivers
msgid "Epson inkjet printer maintenance (Head cleaning/alignment, ink level
display, ...)"
msgstr "Epson bläckskrivarunderhåll (rengöring/placering av skrivarhuvud,
färgnivå, ...)"

#. Menu entry for cups-drivers/menu/cups-drivers
msgid "Install the Z22, Z32, or Z52 with Lexmark's drivers"
msgstr "Installera Z22, Z32 eller Z52 med Lexmarks drivrutiner"

#. Menu description for cups-drivers/menu/cups-drivers
msgid "With this program you can easily install printers with the drivers
issued by Lexmark"
msgstr "Med detta program kan du enkelt installera skrivare som använder
drivrutiner från Lexmark"

#. Menu entry for cups-drivers/menu/cups-drivers
msgid "Head alignment and nozzle cleaning pages for Z22, Z32, or Z52"
msgstr "Sidor för att justera skrivarhuvud och rengöra munstycken på Z22,
Z32 och Z52"

#. Menu description for cups-drivers/menu/cups-drivers
msgid "This program needs Lexmark's printer drivers."
msgstr "Detta program kräver skrivardrivrutiner från Lexmark."

#. Menu entry for cups-drivers/menu/cups-drivers
msgid "Adjust margins and offsets of printed pages"
msgstr "Anpassa marginaler och placering för utskrifter"

#. Menu description for cups-drivers/menu/cups-drivers
msgid "Adjust the position and the margins of the printed contents on the
paper"
msgstr "Anpassa placering och marginaler för textinnehållet på sidan"

#. Menu entry for cups/menu/cups
msgid "CUPS WWW admin tool"
msgstr "CUPS WWW-adminverktyg"

#. Menu description for cups/menu/cups
msgid "Web-based administration tool for CUPS, works with every browser. Set
the  environment variable to choose your preferred browser."
msgstr "Webbaserat administratorsverktyg för CUPS, fungerar med alla
webbläsare. Sätt environment-variabeln för att välja önskad webbläsare"

#. Menu entry for cxhextris/menu/cxhextris
msgid "cxhextris"
msgstr "cxhextris"

#. Menu description for cxhextris/menu/cxhextris
msgid "cxhextris: An X Window System color version of xhextris."
msgstr "cxhextris: En X-Windowsvariant i färg av xhextris."

#. Menu entry for dia/menu/dia
msgid "Dia"
msgstr "Dia"

#. Menu description for dia/menu/dia
msgid "A gtk+ based diagram creation program"
msgstr "Ett gtk+-baserat program för att skapa diagram"

#. Menu tree branch (found in dia/menu/dia)
msgid "Graphs"
msgstr "Grafer"

#. Menu description for dpsftp/menu/dpsftp
msgid "DPS-FTP is a powerful FTP client for GNOME"
msgstr "DPS-FTP är en kraftfull FTP-klient för GNOME"

#. Menu tree branch (found in dpsftp/menu/dpsftp)
msgid "File transfer"
msgstr "Filöverföring"

#. Menu entry for DrakConf/menu/DrakConf
msgid "Mandrake Control Center"
msgstr "Mandrake-kontrollcentral"

#. Menu description for DrakConf/menu/DrakConf
msgid "System configuration tool"
msgstr "Systemkonfiguration"

#. Menu tree branch (found in DrakConf/menu/DrakConf)
msgid "Other"
msgstr "Övriga"

#. Menu entry for DrakeLogo/menu/DrakeLogo
msgid "DrakeLogo"
msgstr "DrakeLogo"

#. Menu description for DrakeLogo/menu/DrakeLogo
msgid "Change the graphical Boot-Logo"
msgstr "Ändra den grafiska bootlogon"

#. Menu tree branch (found in DrakeLogo/menu/DrakeLogo)
msgid "Boot and Init"
msgstr "Uppstart och init"

#. Menu entry for drakfloppy/menu/drakfloppy
msgid "DrakFloppy"
msgstr "DrakFloppy"

#. Menu description for drakfloppy/menu/drakfloppy
msgid "Boot disk tool"
msgstr "Bootdiskverktyg"

#. Menu entry for drakfont/menu/drakfont
msgid "DrakFont"
msgstr "DrakFont"

#. Menu description for drakfont/menu/drakfont
msgid "Fonts manager"
msgstr "Fonthanterare"

#. Menu description for drakprofile/menu/drakprofile
msgid "Hardware profile switching tool for laptops"
msgstr "Hårdvaruprofilsväljare för bärbara datorer"

#. Menu description for draksync/menu/draksync
msgid "Graphical directory synchronization tool"
msgstr "Grafiskt verktyg för katalogsynkronisering"

#. Menu description for ee/menu/ee
msgid "Electric Eyes image viewer"
msgstr "Bildvisaren Electric Eyes"

#. Menu tree branch (found in ee/menu/ee)
msgid "Graphics"
msgstr "Grafik"

#. Menu entry for emacs-X11/menu/emacs-X11
msgid "Emacs"
msgstr "Emacs"

#. Menu description for emacs-X11/menu/emacs-X11
msgid "Powerfull editor"
msgstr "Kraftfull editor"

#. Menu entry for enlightenment/menu/enlightenment
msgid "Enlightenment"
msgstr "Enlighenment"

#. Menu entry for eog/menu/eog
msgid "Eye of Gnome"
msgstr "Eye of Gnome"

#. Menu description for eog/menu/eog
msgid "Eye of Gnome Image Viewer"
msgstr "Bildvisaren Eye of Gnome"

#. Menu entry for eroaster/menu/eroaster
msgid "Eroaster"
msgstr "Eroaster"

#. Menu description for eroaster/menu/eroaster
msgid "GUI CD Burner"
msgstr "Grafiskt gränssnitt för CD-bränning"

#. Menu tree branch (found in eroaster/menu/eroaster)
msgid "Archiving"
msgstr "Arkivering"

#. Menu tree branch (found in eroaster/menu/eroaster)
msgid "Cd burning"
msgstr "CD-bränning"

#. Menu description for everybuddy/menu/everybuddy
msgid "Universal Instant Messaging Client"
msgstr "Universell Instant Messaging-klient"

#. Menu tree branch (found in everybuddy/menu/everybuddy)
msgid "Instant messaging"
msgstr "Instant messaging"

#. Menu entry for evolution/menu/evolution
msgid "Evolution"
msgstr "Evolution"

#. Menu description for evolution/menu/evolution
msgid "GNOME mailer, calendar, contact manager and communications tool"
msgstr "GNOME-verktyg för e-post, kalender, kontakter och kommunikation"

#. Menu entry for exmh/menu/exmh
msgid "Exmh"
msgstr "Exmh"

#. Menu description for exmh/menu/exmh
msgid "a tk-based mail reader"
msgstr "en tk-baserad e-postläsare"

#. Menu entry for faces/menu/faces
msgid "Faces"
msgstr "Faces"

#. Menu description for faces/menu/faces
msgid "Incoming mail notifier"
msgstr "Meddelare för inkommande e-post"

#. Menu entry for fetchmailconf/menu/fetchmailconf
msgid "Fetchmailconf"
msgstr "Fetchmailconf"

#. Menu description for fetchmailconf/menu/fetchmailconf
msgid "Configuration of fetchmail"
msgstr "Anpassning av fetchmail"

#. Menu description for freeciv/menu/freeciv
msgid "The Free Civilization Clone"
msgstr "Freeciv"

#. Menu tree branch (found in freeciv/menu/freeciv)
msgid "Strategy"
msgstr "Strategi"

#. Menu description for freeciv/menu/freeciv
msgid "The Free Civilization Clone (server)"
msgstr "Freeciv (server)"

#. Menu entry for fvwm2/menu/fvwm2
msgid "FVWM 2"
msgstr "FVWM 2"

#. Menu entry for fvwm/menu/fvwm
msgid "Fvwm"
msgstr "Fvwm"

#. Menu description for fvwm/menu/fvwm
msgid "FVWM Windows manager"
msgstr "FVWM fönsterhanterare"

#. Menu entry for gabber/menu/gabber
msgid "Gabber"
msgstr "Gabber"

#. Menu description for gabber/menu/gabber
msgid "Gnome client for Jabber Open Source instant messaging system"
msgstr "GNOME-klient för Jabbers Instant Messaging-system"

#. Menu entry for gaim/menu/gaim
msgid "Gaim"
msgstr "Gaim"

#. Menu description for gaim/menu/gaim
msgid "AOL Instant Messenger clone"
msgstr "AOL Instant Messanger-klon"

#. Menu entry for galeon/menu/galeon
msgid "Galeon"
msgstr "Galeon"

#. Menu description for galeon/menu/galeon
msgid "Gnome browser based on Gecko (Mozilla)"
msgstr "GNOME-webbläsare baserad på Gecko (Mozilla)"

#. Menu entry for gcombust/menu/gcombust
msgid "GCombust"
msgstr "GCombust"

#. Menu description for gcombust/menu/gcombust
msgid "Gtk+ frontend for Cd burning"
msgstr "Gtk+-gränssnitt för CD-bränning"

#. Menu entry for gdm/menu/gdm
msgid "GDM Configurator"
msgstr "GDM-konfigurator"

#. Menu description for gdm/menu/gdm
msgid "A graphical application for configuring the GNOME Display Manager
(GDM)"
msgstr "Ett grafiskt verktyg för att konfigurera GNOME Display Manager
(GDM)"

#. Menu entry for gdm/menu/gdm
msgid "GDM Photo Setup"
msgstr "GDM bildinställning"

#. Menu description for gdm/menu/gdm
msgid "Setup the picture that will show in the GDM (login manager) face
browser"
msgstr "Välj den bild som ska användas som ansikte i GDM
(inloggningshanterare)"

#. Menu entry for gedit/menu/gedit
msgid "GEdit"
msgstr "GEdit"

#. Menu description for gedit/menu/gedit
msgid "gEdit is a small but powerful text editor"
msgstr "gEdit är en liten med kraftfull texteditor"

#. Menu entry for gfcc/menu/gfcc
msgid "Gfcc"
msgstr "Gfcc"

#. Menu description for gfcc/menu/gfcc
msgid "GTK+ Firewall Control Center"
msgstr "GTK+ Firewall Control Center"

#. Menu description for gftp/menu/gftp
msgid "FTP client for X Windows"
msgstr "FTP-klient för X Windows"

#. Menu entry for ggv/menu/ggv
msgid "Ggv"
msgstr "Ggv"

#. Menu description for ggv/menu/ggv
msgid "Gnome Version of ghostview"
msgstr "GNOME-version av ghostview"

#. Menu tree branch (found in ggv/menu/ggv)
msgid "Publishing"
msgstr "Publicering"

#. Menu entry for ghostscript/menu/ghostscript
msgid "Install OKI 4w or compatible"
msgstr "Installera OKI 4w eller kompatibel"

#. Menu description for ghostscript/menu/ghostscript
msgid "Install OKI 4w or compatible (this printers need an extra daemon!)"
msgstr "Installera OKI 4w eller kompatibel (dessa skrivare kräver extra
demon!)"

#. Menu entry for ghostscript-utils/menu/ghostscript-utils
msgid "Printer Utility Program"
msgstr "Skrivarverktyg"

#. Menu description for ghostscript-utils/menu/ghostscript-utils
msgid "Graphical tool to set default options in many laser printers and
maintenance for inkjets"
msgstr "Grafiskt verktyg för att sätta standardvärden för många
laserskrivare samt underhåll av bläckstråleskrivare"

#. Menu entry for ghostscript-utils/menu/ghostscript-utils
msgid "Change Cartridge in a Lexmark 5xxx or 7xxx"
msgstr "Byta patron i en Lexmark 5xxx or 7xxx"

#. Menu description for ghostscript-utils/menu/ghostscript-utils
msgid "Tool to get the print head out to change the cartridges and to put it
back afterwards"
msgstr "Verktyg för att få ut skrivarhuvudet vid byte och för att få
tillbaks det efteråt"

#. Menu entry for ghostscript-utils/menu/ghostscript-utils
msgid "Command line tools for Lexmark 5xxx or 7xxx"
msgstr "Kommandoradsverktyg för Lexmark 5xxx or 7xxx"

#. Menu description for ghostscript-utils/menu/ghostscript-utils
msgid "Printer maintenance commands: Change cartridges, clean nozzles, ..."
msgstr "Kommandon för skrivarunderhåll: Byta patron, rengöring, ..."

#. Menu entry for ghostscript-utils/menu/ghostscript-utils
msgid "Change Cartridge in a Lexmark 1xxx"
msgstr "Byta patron i Lexmark 1xxx"

#. Menu description for ghostscript-utils/menu/ghostscript-utils
msgid "To get the print head of the printer accessible"
msgstr "För att komma åt skrivarhuvudet"

#. Menu entry for ghostscript-utils/menu/ghostscript-utils
msgid "Park Cartridge in a Lexmark 1xxx"
msgstr "Parkera patron i en Lexmark 1xxx"

#. Menu description for ghostscript-utils/menu/ghostscript-utils
msgid "To put the print head back into the corner after changing the
cartridges"
msgstr "För att få skrivarhuvudet på plats efter byte"

#. Menu entry for gimp/menu/gimp
msgid "The GIMP"
msgstr "The GIMP"

#. Menu description for gimp/menu/gimp
msgid "The GNU Image Manipulation Program"
msgstr "The GNU Image Manipulation Program"

#. Menu description for gkrellm/menu/gkrellm
msgid "A GTK-based monitoring app"
msgstr "Ett GTK-baserat övervakningsprogram"

#. Menu tree branch (found in gkrellm/menu/gkrellm)
msgid "Monitoring"
msgstr "Övervakning"

#. Menu entry for glade/menu/glade
msgid "Glade"
msgstr "glade"

#. Menu description for glade/menu/glade
msgid "Gtk/gnome widget builder"
msgstr "Gtk/GNOME widget-skapare"

#. Menu tree branch (found in glade/menu/glade)
msgid "Development environments"
msgstr "Utvecklingsmiljöer"

#. Menu description for glimmer/menu/glimmer
msgid "Code editor"
msgstr "Kodeditor"

#. Menu entry for gltron/menu/gltron
msgid "Gltron"
msgstr "Gltron"

#. Menu description for gltron/menu/gltron
msgid "3d lightcycle game"
msgstr "3D Lightcycle-spel"

#. Menu description for gmc/menu/gmc
msgid "A gtk-based file manager"
msgstr "En gtk-baserad filhanterare"

#. Menu tree branch (found in gmc/menu/gmc)
msgid "File tools"
msgstr "Filverktyg"

#. Menu entry for gnobog/menu/gnobog
msgid "Gnobog"
msgstr "Gnobog"

#. Menu description for gnobog/menu/gnobog
msgid "Gnome Bookmarks Organizer"
msgstr "Gnome Bookmarks Organizer"

#. Menu entry for gnomba/menu/gnomba
msgid "Gnome Samba Browser"
msgstr "Gnome Samba Browser"

#. Menu description for gnomba/menu/gnomba
msgid "Gnome Samba Machine Browser"
msgstr "Gnome Samba Machine Browser"

#. Menu tree branch (found in gnomba/menu/gnomba)
msgid "Remote access"
msgstr "Remote access"

#. Menu entry for gnome-chess/menu/gnome-chess
msgid "Gnome Chess"
msgstr "Gnome Chess"

#. Menu description for gnome-chess/menu/gnome-chess
msgid "Gnome Chess game"
msgstr "Schackspel för GNOME"

#. Menu entry for gnome-core/menu/gnome-core
msgid "About Gnome"
msgstr "Om GNOME"

#. Menu description for gnome-core/menu/gnome-core
msgid "About Gnome desktop"
msgstr "Om GNOME"

#. Menu tree branch (found in gnome-core/menu/gnome-core)
msgid "Documentation"
msgstr "Dokumentation"

#. Menu entry for gnome-core/menu/gnome-core
msgid "Help System"
msgstr "Hjälpsystem"

#. Menu description for gnome-core/menu/gnome-core
msgid "Integrated help system(info, man, HTML)"
msgstr "Integrerat hjälpsystem (info, man, HTML)"

#. Menu entry for gnome-core/menu/gnome-core
msgid "Save current session"
msgstr "Spara nuvarande session"

#. Menu entry for gnome-core/menu/gnome-core
msgid "Startup Programs"
msgstr "Startprogram"

#. Menu description for gnome-core/menu/gnome-core
msgid "Configure which non-session aware programs are started up"
msgstr "Konfigurera vilka icke-sessions-medvetna program som startas"

#. Menu entry for gnome-core/menu/gnome-core
msgid "Session Manager Properties"
msgstr "Egenskaper för Session Manager"

#. Menu entry for gnome-core/menu/gnome-core
msgid "Startup Hint"
msgstr "Starttips"

#. Menu description for gnome-core/menu/gnome-core
msgid "Options for the startup hint dialog"
msgstr "Alternativ för starttipsrutan"

#. Menu entry for gnome-core/menu/gnome-core
msgid "Gnome terminal"
msgstr "Gnome Terminal"

#. Menu description for gnome-core/menu/gnome-core
msgid "Terminal of the Gnome desktop"
msgstr "Terminalen i GNOME"

#. Menu entry for gnome-db/menu/gnome-db
msgid "GNOME-DB frontend"
msgstr "GNOME-DB-gränssnitt"

#. Menu description for gnome-db/menu/gnome-db
msgid "Gnome-DB frontend application"
msgstr "Gnome-DB-gränssnitt"

#. Menu tree branch (found in gnome-db/menu/gnome-db)
msgid "Databases"
msgstr "Databaser"

#. Menu entry for gnome-games/menu/gnome-games
msgid "FreeCell"
msgstr "FreeCell"

#. Menu description for gnome-games/menu/gnome-games
msgid "FreeCell Game"
msgstr "Spelet FreeCell"

#. Menu tree branch (found in gnome-games/menu/gnome-games)
msgid "Cards"
msgstr "Kortspel"

#. Menu entry for gnome-games/menu/gnome-games
msgid "Gnome Mines"
msgstr "Gnome Mines"

#. Menu description for gnome-games/menu/gnome-games
msgid "Gnome Mines game"
msgstr "Spelet Gnome Mines"

#. Menu entry for gnome-games/menu/gnome-games
msgid "Same Gnome"
msgstr "Same Gnome"

#. Menu description for gnome-games/menu/gnome-games
msgid "Gnome SameGame"
msgstr "Spelet Same Gnome"

#. Menu entry for gnome-games/menu/gnome-games
msgid "Gnome Mahjongg"
msgstr "Gnome Mahjongg"

#. Menu description for gnome-games/menu/gnome-games
msgid "A Mahjongg game for Gnome"
msgstr "Ett Mahjongg-spel för Gnome"

#. Menu entry for gnome-games/menu/gnome-games
msgid "GTali"
msgstr "GTali"

#. Menu description for gnome-games/menu/gnome-games
msgid "Gnome Dice game"
msgstr "Spelet Gnome Dice"

#. Menu entry for gnome-games/menu/gnome-games
msgid "Gnobots II"
msgstr "Gnobots II"

#. Menu description for gnome-games/menu/gnome-games
msgid "Gnome Robots game"
msgstr "Spelet Gnome Robots"

#. Menu entry for gnome-games/menu/gnome-games
msgid "Iagno"
msgstr "Iagno"

#. Menu description for gnome-games/menu/gnome-games
msgid "Gnome Reversi game"
msgstr "Gnome Othellospel"

#. Menu entry for gnome-games/menu/gnome-games
msgid "Gnotravex"
msgstr "Gnotravex"

#. Menu description for gnome-games/menu/gnome-games
msgid "Gnome Tetravex game"
msgstr "Gnome Tetravex-spel"

#. Menu entry for gnome-games/menu/gnome-games
msgid "Gnome Stones"
msgstr "Gnome Stones"

#. Menu description for gnome-games/menu/gnome-games
msgid "Gnome Stones game"
msgstr "Spelet Gnome Stones"

#. Menu entry for gnome-games/menu/gnome-games
msgid "AisleRiot"
msgstr "AisleRiot"

#. Menu description for gnome-games/menu/gnome-games
msgid "Card-based Solitaire suite"
msgstr "Kortbaserad Solitär-samling"

#. Menu entry for gnome-games/menu/gnome-games
msgid "Gnibbles"
msgstr "Gnibbles"

#. Menu description for gnome-games/menu/gnome-games
msgid "Gnome Nibbles Game"
msgstr "Spelet Gnibbles"

#. Menu entry for gnome-games/menu/gnome-games
msgid "Glines"
msgstr "Glines"

#. Menu description for gnome-games/menu/gnome-games
msgid "Gnome color lines"
msgstr "Gnome color lines"

#. Menu entry for gnome-games/menu/gnome-games
msgid "Gataxx"
msgstr "Gataxx"

#. Menu description for gnome-games/menu/gnome-games
msgid "Gnome ataxx game"
msgstr "Spelet Gnome ataxx"

#. Menu entry for gnome-games/menu/gnome-games
msgid "Gnotski"
msgstr "Gnotski"

#. Menu description for gnome-games/menu/gnome-games
msgid "Gnome Klotski"
msgstr "Spelet Klotski"

#. Menu entry for gnome-iconedit/menu/gnome-iconedit
msgid "Gnome Icon Editor"
msgstr "Gnome ikoneditor"

#. Menu description for gnomeicu/menu/gnomeicu
msgid "Gnome ICQ communications program"
msgstr "ICQ-program för GNOME"

#. Menu entry for gnome-linuxconf/menu/gnome-linuxconf
msgid "LinuxConf"
msgstr "LinuxConf"

#. Menu entry for gnome-linuxconf/menu/gnome-linuxconf
msgid "Netconf"
msgstr "Netconf"

#. Menu entry for gnome-linuxconf/menu/gnome-linuxconf
msgid "Userconf"
msgstr "Userconf"

#. Menu entry for gnome-media/menu/gnome-media
msgid "Gnome CD Player"
msgstr "Gnome CD-spelare"

#. Menu entry for gnome-media/menu/gnome-media
msgid "ESD Volume"
msgstr "ESD Volume"

#. Menu entry for gnome-media/menu/gnome-media
msgid "Sound Recorder"
msgstr "Ljudinspelare"

#. Menu entry for gnome-network/menu/gnome-network
msgid "Synchronize"
msgstr "Synkronisera"

#. Menu description for gnome-network/menu/gnome-network
msgid "Desktop synchronization application"
msgstr "Skrivbordssynkronisering"

#. Menu entry for gnome-network/menu/gnome-network
msgid "Gnome Talk"
msgstr "Gnome Talk"

#. Menu tree branch (found in gnome-network/menu/gnome-network)
msgid "Chat"
msgstr "Chat"

#. Menu entry for gnome-network/menu/gnome-network
msgid "Gnome ppp"
msgstr "Gnome ppp"

#. Menu description for gnome-network/menu/gnome-network
msgid "GNOME PPP dialup utility"
msgstr "GNOME PPP-uppringare"

#. Menu entry for gnome-pilot/menu/gnome-pilot
msgid "Pilot link"
msgstr "Pilot link"

#. Menu entry for gnome-pilot/menu/gnome-pilot
msgid "Pilot Conduits"
msgstr "Pilot-conduiter"

#. Menu entry for gnome-pim-conduits/menu/gnome-pim-conduits
msgid "GnomeCard Conduit"
msgstr "GnomeCard-conduit"

#. Menu entry for gnome-pim-conduits/menu/gnome-pim-conduits
msgid "GnomeCal Conduit"
msgstr "GnomeCal-conduit"

#. Menu entry for gnome-pim/menu/gnome-pim
msgid "Gnome-Cal"
msgstr "Gnome-Cal"

#. Menu description for gnome-pim/menu/gnome-pim
msgid "Personal calendar and todo list"
msgstr "Personlig kalender och att-göra-lista"

#. Menu tree branch (found in gnome-pim/menu/gnome-pim)
msgid "Time management"
msgstr "Tidhantering"

#. Menu entry for gnome-pim/menu/gnome-pim
msgid "Gnome-Card"
msgstr "Gnome-Card"

#. Menu description for gnome-pim/menu/gnome-pim
msgid "Contact list of friends and business associates"
msgstr "Adresslista över vänner och affärskollegor"

#. Menu tree branch (found in gnome-pim/menu/gnome-pim)
msgid "AddressBooks"
msgstr "Adressböcker"

#. Menu entry for gnome-telnet/menu/gnome-telnet
msgid "Telnet, SSH, and RLogin"
msgstr "Telnet, SSH, och RLogin"

#. Menu description for gnome-telnet/menu/gnome-telnet
msgid "A cool front-end for telnet, ssh, and rlogin"
msgstr "Ett häftigt gränssnitt för telnet, ssh och rlogin"

#. Menu entry for gnome-toaster/menu/gnome-toaster
msgid "Gnome-Toaster"
msgstr "Gnome-Toaster"

#. Menu description for gnome-toaster/menu/gnome-toaster
msgid "A GNOME utility for cd burning"
msgstr "Ett GNOME-verktyg för CD-bränning"

#. Menu entry for gnome-utils/menu/gnome-utils
msgid "Gnome Calc"
msgstr "Gnome Calc"

#. Menu description for gnome-utils/menu/gnome-utils
msgid "Gnome Calculator"
msgstr "Miniräknare för GNOME"

#. Menu tree branch (found in gnome-utils/menu/gnome-utils)
msgid "Sciences"
msgstr "Vetenskaper"

#. Menu tree branch (found in gnome-utils/menu/gnome-utils)
msgid "Mathematics"
msgstr "Matematik"

#. Menu entry for gnome-utils/menu/gnome-utils
msgid "Gnome Character Map"
msgstr "Gnome teckenkarta"

#. Menu tree branch (found in gnome-utils/menu/gnome-utils)
msgid "Text tools"
msgstr "Textverktyg"

#. Menu entry for gnome-utils/menu/gnome-utils
msgid "Gnome Color Selector"
msgstr "Gnome färgväljare"

#. Menu entry for gnome-utils/menu/gnome-utils
msgid "Gnome Floppy"
msgstr "Gnome Floppy"

#. Menu description for gnome-utils/menu/gnome-utils
msgid "Gnome Floppy Disk Format Tool"
msgstr "Gnome Floppy formateringsverktyg"

#. Menu tree branch (found in gnome-utils/menu/gnome-utils)
msgid "Hardware"
msgstr "Hårdvara"

#. Menu entry for gnome-utils/menu/gnome-utils
msgid "Gnome Font Selector"
msgstr "Gnome fontväljare"

#. Menu entry for gnome-utils/menu/gnome-utils
msgid "Gnome Text Viewer"
msgstr "Gnome textvisare"

#. Menu entry for gnome-utils/menu/gnome-utils
msgid "Gnome Search Tool"
msgstr "Gnome sökverktyg"

#. Menu entry for gnome-utils/menu/gnome-utils
msgid "Gnome Time Tracker"
msgstr "Gnome Time Tracker"

#. Menu entry for gnome-utils/menu/gnome-utils
msgid "System info"
msgstr "Systeminfo"

#. Menu description for gnome-utils/menu/gnome-utils
msgid "Technical information about this computer"
msgstr "Teknisk information om denna dator"

#. Menu entry for gnome-utils/menu/gnome-utils
msgid "Gnome Who"
msgstr "Gnome Who"

#. Menu description for gnome-utils/menu/gnome-utils
msgid "Information on who is logged on this computer"
msgstr "Information om vem som är inloggad på denna dator"

#. Menu entry for gnome-utils/menu/gnome-utils
msgid "System Log Viewer"
msgstr "Systemloggsvisare"

#. Menu entry for gnome-utils/menu/gnome-utils
msgid "Gnome Shutdown"
msgstr "Avsluta Gnome"

#. Menu description for gnome-utils/menu/gnome-utils
msgid "Shutdown this computer"
msgstr "Stänga av datorn"

#. Menu entry for gnorpm/menu/gnorpm
msgid "GnoRPM"
msgstr "GnoRPM"

#. Menu description for gnorpm/menu/gnorpm
msgid "A graphical front-end to RPM for GNOME"
msgstr "En grafisk RPM-hanterare för GNOME"

#. Menu tree branch (found in gnorpm/menu/gnorpm)
msgid "Packaging"
msgstr "Paketering"

#. Menu entry for gnozip/menu/gnozip
msgid "Gnozip"
msgstr "Gnozip"

#. Menu description for gnozip/menu/gnozip
msgid "A Winzip(tm) like application which supports gzip and bzip
compresssion format"
msgstr "Ett WinZip(tm)-liknande program som stöder gzip- och
bzip-kompression"

#. Menu tree branch (found in gnozip/menu/gnozip)
msgid "Compression"
msgstr "Kompression"

#. Menu entry for gnucash/menu/gnucash
msgid "GnuCash"
msgstr "GnuCash"

#. Menu description for gnucash/menu/gnucash
msgid "GnuCash Personal finance manager"
msgstr "GnuCash privatekonomi"

#. Menu tree branch (found in gnucash/menu/gnucash)
msgid "Finances"
msgstr "Ekonomi"

#. Menu entry for gnumeric/menu/gnumeric
msgid "Gnumeric"
msgstr "Gnumeric"

#. Menu description for gnumeric/menu/gnumeric
msgid "A full-featured spreadsheet for Gnome"
msgstr "Ett komplett kalkylprogram för GNOME"

#. Menu tree branch (found in gnumeric/menu/gnumeric)
msgid "Spreadsheets"
msgstr "Kalkylprogram"

#. Menu description for gnuplot/menu/gnuplot
msgid "The famous function plotting program"
msgstr "Det berömda programmet för funktions-plotting"

#. Menu description for gphoto/menu/gphoto
msgid "A GNU Digital Camera Program"
msgstr "Ett GNU-program för digitalkameror"

#. Menu entry for g-print/menu/g-print
msgid "g-print"
msgstr "g-print"

#. Menu description for g-print/menu/g-print
msgid "Drag'n'Drop printer icon"
msgstr "Drag'n'Drop utskriftsikon"

#. Menu description for gprolog/menu/gprolog
msgid "GNU Prolog"
msgstr "GNU Prolog"

#. Menu tree branch (found in gprolog/menu/gprolog)
msgid "Interpreters"
msgstr "Översättare"

#. Menu entry for gps/menu/gps
msgid "gPS"
msgstr "gPS"

#. Menu description for gps/menu/gps
msgid "Graphical Process Statistics"
msgstr "Graphical Process Statistics"

#. Menu description for gqview/menu/gqview
msgid "A browser for graphics files"
msgstr "Bläddra bland grafikfiler"

#. Menu entry for grip/menu/grip
msgid "Grip"
msgstr "Grip"

#. Menu description for grip/menu/grip
msgid "A gtk-based cd-player and cd-ripper"
msgstr "En gtk-baserad CD-spelare och CD-ripper"

#. Menu entry for gtkeyboard/menu/gtkeyboard
msgid "GTKeybord"
msgstr "GTKeybord"

#. Menu description for gtkeyboard/menu/gtkeyboard
msgid "A graphical keyboard for disabled people"
msgstr "Ett grafiskt tangentbord för handikappade"

#. Menu tree branch (found in gtkeyboard/menu/gtkeyboard)
msgid "Accessibility"
msgstr "Tillgänglighet"

#. Menu entry for gtkgraph/menu/gtkgraph
msgid "gtkgraph"
msgstr "gtkgraph"

#. Menu description for gtkgraph/menu/gtkgraph
msgid "Graphic Calculator"
msgstr "Miniräknare"

#. Menu entry for gtkhtml/menu/gtkhtml
msgid "HTML Viewer"
msgstr "HTML-visare"

#. Menu description for gtkhtml/menu/gtkhtml
msgid "HTML Viewer properties"
msgstr "Egenskaper för HTML-visaren"

#. Menu entry for gtktalog/menu/gtktalog
msgid "GTKtalog"
msgstr "GTKtalog"

#. Menu description for gtktalog/menu/gtktalog
msgid "The Gnome disk catalog"
msgstr "Gnome's diskkatalog"

#. Menu description for gtkzip/menu/gtkzip
msgid "A programm for maintaining your Zip drive disks"
msgstr "Ett program för att hantera dina Zip-diskar"

#. Menu entry for gtm/menu/gtm
msgid "Gtm"
msgstr "Gtm"

#. Menu description for gtm/menu/gtm
msgid "Gnome transfert manager"
msgstr "Överföringshanterare för GNOME"

#. Menu entry for gtop/menu/gtop
msgid "Gtop"
msgstr "Gtop"

#. Menu description for gtop/menu/gtop
msgid "The GNOME system monitor"
msgstr "The GNOME system monitor"

#. Menu entry for gtulpas/menu/gtulpas
msgid "Gnome Tulpas"
msgstr "Gnome Tulpas"

#. Menu description for gtulpas/menu/gtulpas
msgid "Gnome Tulpas is a pool game"
msgstr "Gnome Tulpas är ett biljardspel"

#. Menu entry for Guppi/menu/Guppi
msgid "Guppi"
msgstr "Guppi"

#. Menu description for Guppi/menu/Guppi
msgid "GNOME-based data analysis and visualization system"
msgstr "GNOME-baserat system för analys och visualisering"

#. Menu entry for gv/menu/gv
msgid "GhostView"
msgstr "GhostView"

#. Menu description for gv/menu/gv
msgid "GhostView, PostScript and PDF viewer"
msgstr "Visare för GhostView, PostScript och PDF"

#. Menu entry for harddrake/menu/harddrake
msgid "HardDrake"
msgstr "HardDrake"

#. Menu description for harddrake/menu/harddrake
msgid "Hardware Central Configuration/information tool"
msgstr "Verktyg för hårdvarukonfiguration och information"

#. Menu entry for howto-html-de/menu/howto-html-de
msgid "Howtos German"
msgstr "Tyska 'Howtos'"

#. Menu description for howto-html-de/menu/howto-html-de
msgid "HOWTO documents (html format) from the Linux Documentation Project in
German"
msgstr "HOWTO-dokument (html-format) från Linux Documentation Project på
tyska"

#. Menu entry for howto-html-el/menu/howto-html-el
msgid "Howtos Greek"
msgstr "Grekiska 'Howtos'"

#. Menu description for howto-html-el/menu/howto-html-el
msgid "HOWTO documents (html format) from the Linux Documentation Project in
Greek"
msgstr "HOWTO-dokument (html-format) från Linux Documentation Project på
grekiska"

#. Menu entry for howto-html-en/menu/howto-html-en
msgid "Howtos English"
msgstr "Engelska 'Howtos'"

#. Menu description for howto-html-en/menu/howto-html-en
msgid "HOWTO documents (html format) from the Linux Documentation Project in
English"
msgstr "HOWTO-dokument (html-format) från Linux Documentation Project på
engelska"

#. Menu entry for howto-html-es/menu/howto-html-es
msgid "Howtos Spanish"
msgstr "Spanska 'Howtos'"

#. Menu description for howto-html-es/menu/howto-html-es
msgid "HOWTO documents (html format) from the Linux Documentation Project in
Spanish"
msgstr "HOWTO-dokument (html-format) från Linux Documentation Project på
spanska"

#. Menu entry for howto-html-fr/menu/howto-html-fr
msgid "Howtos French"
msgstr "Franska 'Howtos'"

#. Menu description for howto-html-fr/menu/howto-html-fr
msgid "HOWTO documents (html format) from the Linux Documentation Project in
French"
msgstr "HOWTO-dokument (html-format) från Linux Documentation Project på
franska"

#. Menu entry for howto-html-hr/menu/howto-html-hr
msgid "Howtos Croatian"
msgstr "Kroatiska 'Howtos'"

#. Menu description for howto-html-hr/menu/howto-html-hr
msgid "HOWTO documents (html format) from the Linux Documentation Project in
Croatian"
msgstr "HOWTO-dokument (html-format) från Linux Documentation Project på
kroatiska"

#. Menu entry for howto-html-hu/menu/howto-html-hu
msgid "Howtos Hungarian"
msgstr "Ungerska 'Howtos'"

#. Menu description for howto-html-hu/menu/howto-html-hu
msgid "HOWTO documents (html format) from the Linux Documentation Project in
Hungarian"
msgstr "HOWTO-dokument (html-format) från Linux Documentation Project på
ungerska"

#. Menu entry for howto-html-id/menu/howto-html-id
msgid "Howtos Indonesian"
msgstr "Indonesiska 'Howtos'"

#. Menu description for howto-html-id/menu/howto-html-id
msgid "HOWTO documents (html format) from the Linux Documentation Project in
Indonesian"
msgstr "HOWTO-dokument (html-format) från Linux Documentation Project på
indonesiska"

#. Menu entry for howto-html-it/menu/howto-html-it
msgid "Howtos Italian"
msgstr "Italienska 'Howtos'"

#. Menu description for howto-html-it/menu/howto-html-it
msgid "HOWTO documents (html format) from the Linux Documentation Project in
Italian"
msgstr "HOWTO-dokument (html-format) från Linux Documentation Project på
italienska"

#. Menu entry for howto-html-ja/menu/howto-html-ja
msgid "Howtos Japanese"
msgstr "Japanska 'Howtos'"

#. Menu description for howto-html-ja/menu/howto-html-ja
msgid "HOWTO documents (html format) from the Linux Documentation Project in
Japanese"
msgstr "HOWTO-dokument (html-format) från Linux Documentation Project på
japanska"

#. Menu entry for howto-html-ko/menu/howto-html-ko
msgid "Howtos Korean"
msgstr "Koreanska 'Howtos'"

#. Menu description for howto-html-ko/menu/howto-html-ko
msgid "HOWTO documents (html format) from the Linux Documentation Project in
Korean"
msgstr "HOWTO-dokument (html-format) från Linux Documentation Project på
koreanska"

#. Menu entry for howto-html-nl/menu/howto-html-nl
msgid "Howtos Dutch"
msgstr "Holländska 'Howtos'"

#. Menu description for howto-html-nl/menu/howto-html-nl
msgid "HOWTO documents (html format) from the Linux Documentation Project in
Dutch"
msgstr "HOWTO-dokument (html-format) från Linux Documentation Project på
holländska"

#. Menu entry for howto-html-pl/menu/howto-html-pl
msgid "Howtos Polish"
msgstr "Polska 'Howtos'"

#. Menu description for howto-html-pl/menu/howto-html-pl
msgid "HOWTO documents (html format) from the Linux Documentation Project in
Polish"
msgstr "HOWTO-dokument (html-format) från Linux Documentation Project på
polska"

#. Menu entry for howto-html-ro/menu/howto-html-ro
msgid "Howtos Romanian"
msgstr "Rumänska 'Howtos'"

#. Menu description for howto-html-ro/menu/howto-html-ro
msgid "HOWTO documents (html format) from the Linux Documentation Project in
Romanian"
msgstr "HOWTO-dokument (html-format) från Linux Documentation Project på
rumäniska"

#. Menu entry for howto-html-sl/menu/howto-html-sl
msgid "Howtos Slovenian"
msgstr "Slovakiska 'Howtos'"

#. Menu description for howto-html-sl/menu/howto-html-sl
msgid "HOWTO documents (html format) from the Linux Documentation Project in
Slovenian"
msgstr "HOWTO-dokument (html-format) från Linux Documentation Project på
slovakiska"

#. Menu entry for howto-html-sv/menu/howto-html-sv
msgid "Howtos Swedish"
msgstr "Svenska 'Howtos'"

#. Menu description for howto-html-sv/menu/howto-html-sv
msgid "HOWTO documents (html format) from the Linux Documentation Project in
Swedish"
msgstr "HOWTO-dokument (html-format) från Linux Documentation Project på
svenska"

#. Menu entry for howto-html-zh/menu/howto-html-zh
msgid "Howtos Chinese"
msgstr "Kinesiska 'Howtos'"

#. Menu description for howto-html-zh/menu/howto-html-zh
msgid "HOWTO documents (html format) from the Linux Documentation Project in
Chinese"
msgstr "HOWTO-dokument (html-format) från Linux Documentation Project på
kinesiska"

#. Menu entry for ical/menu/ical
msgid "Ical"
msgstr "Ical"

#. Menu description for ical/menu/ical
msgid "Calendar program"
msgstr "Kalenderprogram"

#. Menu entry for icebreaker/menu/icebreaker
msgid "IceBreaker"
msgstr "IceBreaker"

#. Menu description for icebreaker/menu/icebreaker
msgid "Action-puzzle game involving bouncing penguins"
msgstr "Aktion/gåta-spel innehållande studsande pingviner"

#. Menu description for icepref/menu/icepref
msgid "IceWM Configuration tool"
msgstr "IceWM-konfiguration"

#. Menu tree branch (found in icepref/menu/icepref)
msgid "IceWM"
msgstr "IceWM"

#. Menu tree branch (found in icepref/menu/icepref)
msgid "Settings"
msgstr "Inställningar"

#. Menu entry for ImageMagick/menu/ImageMagick
msgid "ImageMagick display"
msgstr "ImageMagick-visare"

#. Menu description for ImageMagick/menu/ImageMagick
msgid "Displays any image on X"
msgstr "Visar alla typer av bilder i X"

#. Menu entry for imlib-cfgeditor/menu/imlib-cfgeditor
msgid "Imlib Configuration Options"
msgstr "Imlib konfiguration"

#. Menu description for imlib-cfgeditor/menu/imlib-cfgeditor
msgid "Image loading and display settings"
msgstr "Inställningar för läsning och visning av bilder"

#. Menu entry for joe/menu/joe
msgid "Joe"
msgstr "Joe"

#. Menu description for joe/menu/joe
msgid "Joe - a text ANSI editor"
msgstr "En ANSI-text-editor"

#. Menu entry for jpilot/menu/jpilot
msgid "J-Pilot"
msgstr "J-Pilot"

#. Menu tree branch (found in jpilot/menu/jpilot)
msgid "Communications"
msgstr "Kommunikation"

#. Menu description for kbiff/menu/kbiff
msgid "A mail notification utility"
msgstr "E-postnotifierare"

#. Menu entry for kcpuload/menu/kcpuload
msgid "Kcpuload"
msgstr "Kcpuload"

#. Menu description for kcpuload/menu/kcpuload
msgid "Small applet which displays cpu time for KDE kicker"
msgstr "Liten applet för Kicker som visar cpu-tiden"

#. Menu entry for kdbg/menu/kdbg
msgid "Kdbg"
msgstr "Kdbg"

#. Menu description for kdbg/menu/kdbg
msgid "A Graphical Debugger Interface"
msgstr "Ett grafiskt debugger-gränssnitt"

#. Menu entry for kdeadmin/menu/kdeadmin-kcron
msgid "Task Scheduler"
msgstr "Jobbschemaläggare"

#. Menu description for kdeadmin/menu/kdeadmin-kcron
msgid "Schedule programs to run in the background"
msgstr "Schemalägg program att köras i bakgrunden"

#. Menu entry for kdeadmin/menu/kdeadmin-klinuz
msgid "Linux Kernel Configurator"
msgstr "Kernel-anpassare"

#. Menu description for kdeadmin/menu/kdeadmin-klinuz
msgid "KDE Frontend for the Linux kernel configuration"
msgstr "Ett KDE-gränssnitt för anpassning av Linux kernel"

#. Menu tree branch (found in kdeadmin/menu/kdeadmin-klinuz)
msgid "KDE"
msgstr "KDE"

#. Menu tree branch (found in kdeadmin/menu/kdeadmin-klinuz)
msgid "System"
msgstr "System"

#. Menu entry for kdeadmin/menu/kdeadmin-kpackage
msgid "Package Manager"
msgstr "Pakethanterare"

#. Menu description for kdeadmin/menu/kdeadmin-kpackage
msgid "kpackage RPM and DEB manager"
msgstr "kpackage RPM- och DEB-hanterare"

#. Menu entry for kdeadmin/menu/kdeadmin-ksysctrl
msgid "KDE System Control"
msgstr "KDE System Control"

#. Menu description for kdeadmin/menu/kdeadmin-ksysctrl
msgid "Windows-like hardware configuration tool"
msgstr "Ett Windows-linkande verktyg för hårdvaruinställningar"

#. Menu entry for kdeadmin/menu/kdeadmin-ksysv
msgid "SysV-Init Editor"
msgstr "SysV-Init-editor"

#. Menu description for kdeadmin/menu/kdeadmin-ksysv
msgid "An Editor for System V Init schemes"
msgstr "En editor för System V startscheman"

#. Menu entry for kdeadmin/menu/kdeadmin-kuser
msgid "User Manager"
msgstr "Användarhanterare"

#. Menu description for kdeadmin/menu/kdeadmin-kuser
msgid "Full Featured User Manager"
msgstr "Program för att administrera användarkonton"

#. Menu entry for kdeadmin/menu/kdeadmin-kwuftpd
msgid "FTPD Editor"
msgstr "FTPD Editor"

#. Menu description for kdeadmin/menu/kdeadmin-kwuftpd
msgid "KDE front-end to wu-ftpd config files"
msgstr "KDE-gränssnitt till wu-ftpd:s inställningsfiler"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-arts
msgid "Sound Server"
msgstr "Ljudserver"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-arts
msgid "Sound Server Configuration"
msgstr "Anpassning av ljudserver"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-audiocd
msgid "Audiocd IO Slave"
msgstr "IO-slav för ljud-CD"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-audiocd
msgid "Audiocd IO Slave Configuration"
msgstr "Anpassning av IO-slaven för ljud-CD"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-background
msgid "Background settings"
msgstr "Inställning av bakgrunden"

#. Menu tree branch (found in kdebase/menu/kdebase-background)
msgid "LookNFeel"
msgstr "Utseende & känsla"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-basedir
msgid ".hidden"
msgstr ".hidden"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-basedir
msgid "Please don't remove or modify"
msgstr "Ta inte bort och ändra inte"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-basedir
msgid "ScreenSavers"
msgstr "Skärmsläckare"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-basedir
msgid "FileBrowsing"
msgstr "Filbläddring"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-basedir
msgid "Help"
msgstr "Hjälp"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-basedir
msgid "Information"
msgstr "Information"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-basedir
msgid "Network"
msgstr "Nätverk"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-basedir
msgid "Personalization"
msgstr "Personalisering"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-basedir
msgid "PowerControl"
msgstr "PowerControl"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-basedir
msgid "WebBrowsing"
msgstr "Webbläsning"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-bell
msgid "System Bell"
msgstr "Systemljud"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-bell
msgid "System Bell Configuration"
msgstr "Anpassning av systemljud"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-clock
msgid "Date & Time"
msgstr "Datum & tid"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-clock
msgid "Date and time settings"
msgstr "Inställningar för datum och tid"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-colors
msgid "Colors"
msgstr "Färger"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-colors
msgid "Color settings"
msgstr "Färginställningar"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-cookies
msgid "Cookies"
msgstr "Cookies"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-cookies
msgid "You can configure your Cookie configuration here"
msgstr "Här kan du ändra dina cookies-inställningar"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-crypto
msgid "Crypto"
msgstr "Crypto"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-crypto
msgid "Configure SSL, manage certificates, and other cryptography settings"
msgstr "Konfigurera SSL, hantera certifikat, samt andra kryptoinställningar"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-desktop
msgid "You can customize the desktop here"
msgstr "Här kan du anpassa skrivbordet"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-devices
msgid "Devices"
msgstr "Enheter"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-devices
msgid "Attached devices information"
msgstr "Information om inkopplade enheter"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-dma
msgid "DMA-Channels"
msgstr "DMA-kanaler"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-dma
msgid "DMA information"
msgstr "Information om DMA-kanalerna"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-ebrowsing
msgid "Enhanced Browsing"
msgstr "Utökad surfning"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-ebrowsing
msgid "You can configure Enhanced Browsing here"
msgstr "Här kan du anpassa utökad surfning"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-email
msgid "Email"
msgstr "E-post"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-email
msgid "Configure your identity, email addresses, mail servers, etc."
msgstr "Anpassa din identitet, dina e-postadresser, e-postservrar, etc."

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-energy
msgid "Energy"
msgstr "Energi"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-energy
msgid "General energy settings"
msgstr "Allmänna energiinställningar"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-filetypes
msgid "File Associations"
msgstr "Filassociationer"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-filetypes
msgid "File Associations Configuration"
msgstr "Anpassning av filassociationer"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-fonts
msgid "Fonts"
msgstr "Teckensnitt"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-fonts
msgid "Font settings"
msgstr "Teckensnittsinställningar"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-help
msgid "Comprehensive on-line help"
msgstr "Omfattande hjälpdokumentation"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-home
msgid "Home Directory"
msgstr "Hemkatalog"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-home
msgid "This folder contains all your personal files"
msgstr "Den här katalogen innehåller alla dina personliga filer"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-htmlsearch
msgid "Index"
msgstr "Index"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-htmlsearch
msgid "Index generation"
msgstr "Skapa index"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-icons
msgid "Icons"
msgstr "Ikoner"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-icons
msgid "Customize KDE Icons"
msgstr "Anpassa KDE:s ikoner"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-interrupts
msgid "Interrupts"
msgstr "Avbrott"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-interrupts
msgid "Interrupt information"
msgstr "Information om avbrott"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-ioports
msgid "IO-Ports"
msgstr "I/O-portar"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-ioports
msgid "IO-port information"
msgstr "Information om I/O-portar"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-ioslaveinfo
msgid "Protocols"
msgstr "Protokoll"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-ioslaveinfo
msgid "Information about the available protocols"
msgstr "Information om tillgängliga protokoll"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-kate
msgid "Kate"
msgstr "Kate"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-kate
msgid "Kate - get an edge in editing"
msgstr "Kate - editera till det yttersta"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-KBanner
msgid "Banner"
msgstr "Rubrik"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-KBlankscreen
msgid "Blank Screen"
msgstr "Tom skärm"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-KBlob
msgid "Blob"
msgstr "Blob"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-KBouboule
msgid "Bouboule"
msgstr "Bouboule"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-kcmaccess
msgid "Improved accessibility for disabled persons"
msgstr "Förbättrad tillgänglighet för handikappade personer"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-kcmcss
msgid "Stylesheets"
msgstr "Stylesheets"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-kcmcss
msgid "Configure the stylesheets used to render HTML"
msgstr "Anpassa de stylesheets som används vid HTML-läsning"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-kcmkonq
msgid "File Manager"
msgstr "Filhanterare"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-kcmkonq
msgid "You can configure the look and feel of the Konqueror here"
msgstr "Här kan du ställa in Konquerors utseende och känsla"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-kcmkonsole
msgid "Konsole"
msgstr "Konsole"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-kcmkonsole
msgid "Konsole configuration module"
msgstr "Konsol-anpassning"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-kcmlaunch
msgid "Launch Feedback"
msgstr "Startfeedback"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-kcmlaunch
msgid "Choose application-launch feedback style"
msgstr "Välj feedbackstil vid programstart"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-kcmnotify
msgid "System Notifications"
msgstr "Systemunderrättningar"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-kcmnotify
msgid "System Notification Configuration"
msgstr "Anpassning av systemunderrättningar"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-kcmsmserver
msgid "Session Manager"
msgstr "Sessionhanterare"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-kcmsmserver
msgid "You can configure the session manager here"
msgstr "Du kan anpassa sessionhanteraren här"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-kcmtaskbar
msgid "Taskbar"
msgstr "Aktivitestfält"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-kcmtaskbar
msgid "You can configure the panel taskbar here"
msgstr "Här kan du anpassa panelens aktivitetsfält"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-kcmusb
msgid "USB Devices"
msgstr "USB-enheter"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-kcmusb
msgid "View the USB devices attached to this computer"
msgstr "Lista USB-enheter kopplade till denna dator"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-kcontrol
msgid "Control Center"
msgstr "Kontrollcenter"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-kcontrol
msgid "A central place to configure your desktop environment"
msgstr "En central plats för att konfigurera din skrivbordsmiljö"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-kdeprintfax
msgid "Send a fax"
msgstr "Skicka ett fax"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-kdeprintfax
msgid "Small utility to send fax"
msgstr "Litet program för att skicka fax"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-kdm
msgid "Login Manager"
msgstr "Inloggningshanterare"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-kdm
msgid "All KDM settings"
msgstr "Alla KDM-inställningarna"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-keditbookmarks
msgid "Bookmarks Editor"
msgstr "Bokmärkeseditor"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-keditbookmarks
msgid "Edit your Konqueror Bookmarks"
msgstr "Editera din Konqueror-bokmärken"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-keyboard
msgid "Keyboard settings"
msgstr "Tangentbordsinställningar"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-keys
msgid "Key Bindings"
msgstr "Kortkommandon"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-keys
msgid "Configuration of keybindings"
msgstr "Anpassning av tangentbindningar"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-kfmclient
msgid "Konqueror"
msgstr "Konqueror"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-kjobviewer
msgid "Print jobs"
msgstr "Utskriftsjobb"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-kjobviewer
msgid "A print jobs viewer"
msgstr "Visar utskriftsjobb"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-klegacyimport
msgid "Legacy theme importer"
msgstr "Tema-importerare"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-klegacyimport
msgid "Imports GTK themes to KDE2"
msgstr "Importerar GTK-teman till KDE2"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-KLines
msgid "Lines"
msgstr "Linjer"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-klipper
msgid "Cut & Paste History"
msgstr "Urklippshistorik (klipper)"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-KLorenz
msgid "Lorenz Attractor"
msgstr "Lorenz Attractor"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-kmenuedit
msgid "Menu Editor"
msgstr "Menyeditor"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-kmenuedit
msgid "The KDE Menu Editor"
msgstr "KDE-menyeditor"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-KMorph3D
msgid "Morph3D (GL)"
msgstr "Morph3D (GL)"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-konqbrowser
msgid "Konqueror Web Browser"
msgstr "Konqueror webbläsare"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-konqhtml
msgid "Konqueror Browser"
msgstr "Konqueror webbläsare"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-konqhtml
msgid "Configure the look and feel of the Internet Browser called Konqueror"
msgstr "Här kan du ställa in Konqueror's utseende och känsla"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-konquerorsu
msgid "File Manager (Super User Mode)"
msgstr "Filhanteraren (systemadministreringsläge)"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-konquerorsu
msgid "File manager with root privileges"
msgstr "Filhanterare med administratörsrättigheter"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-konsole
msgid "Terminal"
msgstr "Terminal"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-konsole
msgid "Terminal emulator window"
msgstr "Terminalemuleringsfönster"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-konsolesu
msgid "Terminal (Super User Mode)"
msgstr "Terminal (systemadministratörsläge)"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-konsolesu
msgid "Terminal window with root privileges"
msgstr "Terminalfönster med administratörsrättigheter"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-kpager
msgid "Desktop Pager"
msgstr "Desktop Pager"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-kpager
msgid "A desktop applet"
msgstr "En skrivbords-applet"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-kpartsaver
msgid "Media Screensaver"
msgstr "Mediaskärmsläckare"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-kpersonalizer
msgid "Desktop Settings Wizard"
msgstr "Skrivbordsguide"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-KPipes
msgid "Pipes (GL)"
msgstr "Pipes (GL)"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-KPolygon
msgid "Polygons"
msgstr "Polygoner"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-KPyro
msgid "Pyro"
msgstr "Pyro"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-KRandom
msgid "Random"
msgstr "Slumpmässigt"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-KRock
msgid "Rock"
msgstr "Rock"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-KScience
msgid "Science"
msgstr "Vetenskap"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-KSlidescreen
msgid "Slide Screen"
msgstr "Skyffla skärmen"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-KSlideshow
msgid "Slide Show"
msgstr "Bildspel"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-KSpace
msgid "Space (GL)"
msgstr "Space (GL)"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-KSwarm
msgid "Swarm"
msgstr "Swarm"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-ksysguard
msgid "KDE System Guard"
msgstr "KDE System Guard"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-ksysguard
msgid "Task Manager and Performance Monitor"
msgstr "Hanterar aktiviteter och visar prestanda"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-kthememgr
msgid "Theme Manager"
msgstr "Temahanterare"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-kthememgr
msgid "Manager for Desktop Themes"
msgstr "Hanterar skrivbordsteman"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-ktip
msgid "Kandalf's tips"
msgstr "Kandalfs tips"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-KVm
msgid "Virtual Machine"
msgstr "Virtuell maskin"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-kwindecoration
msgid "Window Decoration"
msgstr "Fönsterdekoration"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-kwindecoration
msgid "Window border theme"
msgstr "Tema för fönsterramar"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-kwinoptions
msgid "Window Behavior"
msgstr "Fönsteruppförande"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-kwrite
msgid "Advanced Editor"
msgstr "Avancerad editor"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-kwrite
msgid "A powerful text editor"
msgstr "En kraftfull texteditor"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-language
msgid "Country & Language"
msgstr "Land & språk"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-language
msgid "Language, numeric, and time settings for your particular region"
msgstr "Språk, numeriskt format, och tidsinställningar för din speciella
region"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-memory
msgid "Memory"
msgstr "Minne"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-memory
msgid "Memory information"
msgstr "Minnesinformation"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-midi
msgid "Midi"
msgstr "Midi"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-midi
msgid "Midi Configuration"
msgstr "Midi-konfigurering"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-mouse
msgid "Mouse settings"
msgstr "Musinställningar"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-netpref
msgid "Preferences"
msgstr "Inställningar"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-netpref
msgid "Configure generic network preferences such timeout values"
msgstr "Anpassa allmänna nätverksinställningar såsom timeout-värden"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-panel
msgid "Panel"
msgstr "Panel"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-panel
msgid "You can configure the appearance of the panel here"
msgstr "Här kan du anpassa panelens utseende"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-partitions
msgid "Partitions"
msgstr "Partitioner"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-partitions
msgid "Partition information"
msgstr "Information om partitioner"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-passwords
msgid "Passwords"
msgstr "Lösenord"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-passwords
msgid "Password settings"
msgstr "Lösenordsinställningar"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-pci
msgid "PCI"
msgstr "PCI"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-pci
msgid "PCI information"
msgstr "PCI-information"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebaseprintmgr
msgid "Printing Manager"
msgstr "Utskriftshanterare"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebaseprintmgr
msgid "Printing system configuration (printers, jobs, classes, ...)"
msgstr "Anpassa utskriftssystemet (skrivare, jobb, klasser, etc.)"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-printsystem
msgid "Print System"
msgstr "Utskriftssystem"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-printsystem
msgid "Print system selection"
msgstr "Val av utskriftssystem"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-processor
msgid "Processor"
msgstr "Processor"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-processor
msgid "Processor information"
msgstr "Information om processorn"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-proxy
msgid "Proxies & Cache"
msgstr "Proxy & cache"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-proxy
msgid "Configure any proxy servers you must use (usually needed if you are
behind a firewall)"
msgstr "Konfigurera alla proxy-servrar du måste använda (oftast nödvändigt
om du är bakom en brandvägg"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-screensaver
msgid "Screensaver settings"
msgstr "Inställningar för skärmsläckare"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-scsi
msgid "SCSI"
msgstr "SCSI"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-scsi
msgid "SCSI information"
msgstr "SCSI-information"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-smb
msgid "Windows Shares"
msgstr "Windows-utdelningar"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-smb
msgid "Use to configure which windows (SMB) filesystems you can browse"
msgstr "Använd detta för att ställa in vilka windows (SMB) filsystem som du
kan komma åt"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-smbstatus
msgid "Samba Status"
msgstr "Samba-status"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-smbstatus
msgid "Samba status monitor"
msgstr "Samba statusövervakare"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-socks
msgid "SOCKS"
msgstr "SOCKS"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-socks
msgid "Configure SOCKS support"
msgstr "Anpassa SOCKS-stöd"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-sound
msgid "Sound information"
msgstr "Ljudinformation"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-spellchecking
msgid "Spell Checking"
msgstr "Rättstavning"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-spellchecking
msgid "Spell Checking Configuration"
msgstr "Anpassa rättstavningen"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-style
msgid "Style"
msgstr "Stil"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-style
msgid "General style settings"
msgstr "Allmänna stilinställningar"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-useragent
msgid "User Agent"
msgstr "User Agent"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-useragent
msgid "You can control what your Browser's \"User Agent\" is reported as
here"
msgstr "Här kan du kan anpassa vilken \"User Agent\" din webbläsare
raporterar."

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-virtualdesktops
msgid "Virtual Desktops"
msgstr "Virtuella skrivbord"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-virtualdesktops
msgid "Configure desktop number and names"
msgstr "Anpassning av skrivbordsnummer och namn"

#. Menu entry for kdebase/menu/kdebase-xserver
msgid "X-Server"
msgstr "X-server"

#. Menu description for kdebase/menu/kdebase-xserver
msgid "X-Server information"
msgstr "Information om X-servern"

#. Menu entry for kdebase-nsplugins/menu/kdebase-nsplugin
msgid "Netscape Plugins"
msgstr "Netscape Plugins"

#. Menu description for kdebase-nsplugins/menu/kdebase-nsplugin
msgid "Netscape Plugin Configuration"
msgstr "Anpassning av Netscape Plugins"

#. Menu entry for kdegames/menu/kdegames-kabalone
msgid "Abalone"
msgstr "Abalone"

#. Menu description for kdegames/menu/kdegames-kabalone
msgid "Play Abalone against computer"
msgstr "Spela Abalone mot datorn"

#. Menu entry for kdegames/menu/kdegames-kasteroids
msgid "Asteroids"
msgstr "Asteroids"

#. Menu description for kdegames/menu/kdegames-kasteroids
msgid "A little arcade game"
msgstr "Ett litet arkadspel"

#. Menu entry for kdegames/menu/kdegames-katomic
msgid "Atomic Entertainment"
msgstr "Atomic Entertainment"

#. Menu description for kdegames/menu/kdegames-katomic
msgid "Build molecules in fewer moves possible"
msgstr "Bygg molekyler med minsta antal drag"

#. Menu entry for kdegames/menu/kdegames-kbackgammon
msgid "KBackgammon"
msgstr "KBackgammon"

#. Menu description for kdegames/menu/kdegames-kbackgammon
msgid "Play Backgammon games offline against friends or online on FIBS"
msgstr "Spela backgammon offline med dina vänner eller online på FIBS"

#. Menu entry for kdegames/menu/kdegames-kbattleship
msgid "KBattleship"
msgstr "KBattleship"

#. Menu description for kdegames/menu/kdegames-kbattleship
msgid "Battle the other's fleet"
msgstr "Kämpa mot den andras flotta"

#. Menu entry for kdegames/menu/kdegames-kblackbox
msgid "BlackBox"
msgstr "BlackBox"

#. Menu description for kdegames/menu/kdegames-kblackbox
msgid "A little logical game"
msgstr "Ett litet logiskt spel"

#. Menu entry for kdegames/menu/kdegames-kfouleggs
msgid "Foul Eggs"
msgstr "Foul Eggs"

#. Menu description for kdegames/menu/kdegames-kfouleggs
msgid "A game also known as Puyo Puyo"
msgstr "Ett spel som också är känt under namnet Puyo Puyo"

#. Menu entry for kdegames/menu/kdegames-kjezz
msgid "Jezzball"
msgstr "Jezzball"

#. Menu description for kdegames/menu/kdegames-kjezz
msgid "KDE Jezzball Game"
msgstr "KDE-spelet Jezzball"

#. Menu entry for kdegames/menu/kdegames-kjumpingcube
msgid "KJumpingCube"
msgstr "KJumpingCube"

#. Menu description for kdegames/menu/kdegames-kjumpingcube
msgid "Tactical Game"
msgstr "Tactical Game"

#. Menu entry for kdegames/menu/kdegames-klines
msgid "Klines"
msgstr "Klines"

#. Menu entry for kdegames/menu/kdegames-kmahjongg
msgid "Mahjongg"
msgstr "Mahjongg"

#. Menu description for kdegames/menu/kdegames-kmahjongg
msgid "Smart mahjongg game"
msgstr "Smart mahjongg-spel"

#. Menu entry for kdegames/menu/kdegames-kmines
msgid "Minesweeper"
msgstr "Minröjaren"

#. Menu description for kdegames/menu/kdegames-kmines
msgid "KDE replacement for xbombs"
msgstr "KDE-ersättning för xbombs"

#. Menu entry for kdegames/menu/kdegames-konquest
msgid "Konquest"
msgstr "Konquest"

#. Menu description for kdegames/menu/kdegames-konquest
msgid "A game of galactic conquest"
msgstr "Ett spel där du ska erövra galaxen"

#. Menu entry for kdegames/menu/kdegames-kpat
msgid "Patience"
msgstr "Patiens"

#. Menu description for kdegames/menu/kdegames-kpat
msgid "Several nice card games"
msgstr "Flera trevliga kortspel"

#. Menu entry for kdegames/menu/kdegames-kpoker
msgid "Poker"
msgstr "Poker"

#. Menu description for kdegames/menu/kdegames-kpoker
msgid "A simple video poker clone"
msgstr "En enkel videopoker-kopia"

#. Menu entry for kdegames/menu/kdegames-kreversi
msgid "Reversi"
msgstr "Othello"

#. Menu description for kdegames/menu/kdegames-kreversi
msgid "Play Reversi against the computer"
msgstr "Spela othello mot datorn"

#. Menu entry for kdegames/menu/kdegames-ksame
msgid "SameGame"
msgstr "SameGame"

#. Menu description for kdegames/menu/kdegames-ksame
msgid "A little board game"
msgstr "Ett litet brädspel"

#. Menu entry for kdegames/menu/kdegames-kshisen
msgid "Shisen-Sho"
msgstr "Shisen-Sho"

#. Menu description for kdegames/menu/kdegames-kshisen
msgid "Shisen-Sho, a game similar to Mahjongg"
msgstr "Shisen-Sho, ett spel som liknar Mahjongg"

#. Menu entry for kdegames/menu/kdegames-ksirtet
msgid "Sirtet"
msgstr "Sirtet"

#. Menu description for kdegames/menu/kdegames-ksirtet
msgid "One more Tetris clone"
msgstr "En till Tetris-klon"

#. Menu entry for kdegames/menu/kdegames-ksmiletris
msgid "Smiletris"
msgstr "Smiletris"

#. Menu description for kdegames/menu/kdegames-ksmiletris
msgid "Another Tetris-like game"
msgstr "Ytterligare ett Tetris-liknande spel"

#. Menu entry for kdegames/menu/kdegames-ksnake
msgid "Snake Race"
msgstr "Snake Race"

#. Menu description for kdegames/menu/kdegames-ksnake
msgid "Eat all items before the computer"
msgstr "Ät alla saker innan datorn gör det"

#. Menu entry for kdegames/menu/kdegames-ksokoban
msgid "Sokoban"
msgstr "Sokoban"

#. Menu description for kdegames/menu/kdegames-ksokoban
msgid "The japanese warehouse keeper game"
msgstr "Det japanska spelet där du sköter en lagerlokal"

#. Menu entry for kdegames/menu/kdegames-kspaceduel
msgid "SpaceDuel"
msgstr "SpaceDuel"

#. Menu description for kdegames/menu/kdegames-kspaceduel
msgid "A two player arcade game"
msgstr "Arkadspel för två spelare"

#. Menu entry for kdegames/menu/kdegames-ktron
msgid "Tron"
msgstr "Tron"

#. Menu description for kdegames/menu/kdegames-ktron
msgid "A race in the hyperspace"
msgstr "Ett lopp i hyperrymden"

#. Menu entry for kdegames/menu/kdegames-ktuberling
msgid "Potato Guy"
msgstr "Potato Guy"

#. Menu description for kdegames/menu/kdegames-ktuberling
msgid "A Potato Editor"
msgstr "Potato-editor"

#. Menu entry for kdegames/menu/kdegames-kwin4
msgid "kwin4"
msgstr "kwin4"

#. Menu entry for kdegames/menu/kdegames-lskat
msgid "Lieutnant Skat"
msgstr "Lieutnant Skat"

#. Menu entry for kdegraphics/menu/kdegraphics-kcolorchooser
msgid "Color Chooser"
msgstr "Färgväljare"

#. Menu description for kdegraphics/menu/kdegraphics-kcolorchooser
msgid "Stand alone KDE color chooser"
msgstr "Fristående KDE-färgväljare"

#. Menu entry for kdegraphics/menu/kdegraphics-kcoloredit
msgid "Palette Editor"
msgstr "Paletteditor"

#. Menu description for kdegraphics/menu/kdegraphics-kcoloredit
msgid "An editor for palette files"
msgstr "En editor för palettfiler"

#. Menu entry for kdegraphics/menu/kdegraphics-kdvi
msgid "DVI Viewer"
msgstr "DVI-visare"

#. Menu description for kdegraphics/menu/kdegraphics-kdvi
msgid "TeX DVI File Viewer"
msgstr "TeX DVI-filvisare"

#. Menu entry for kdegraphics/menu/kdegraphics-kfax
msgid "Fax Viewer"
msgstr "Faxvisare"

#. Menu description for kdegraphics/menu/kdegraphics-kfax
msgid "A Fax Viewer"
msgstr "En faxvisare"

#. Menu entry for kdegraphics/menu/kdegraphics-kfract
msgid "Fractals Generator"
msgstr "Fraktalgenererare"

#. Menu description for kdegraphics/menu/kdegraphics-kfract
msgid "Generator for fractals"
msgstr "Genererar fraktaler"

#. Menu entry for kdegraphics/menu/kdegraphics-kghostview
msgid "PS and PDF Viewer"
msgstr "PS/PDF-visare"

#. Menu description for kdegraphics/menu/kdegraphics-kghostview
msgid "PostScript/PDF document viewer"
msgstr "Visar PostScript- och PDF-dokument"

#. Menu entry for kdegraphics/menu/kdegraphics-kiconedit
msgid "Icon Editor"
msgstr "Ikoneditor"

#. Menu description for kdegraphics/menu/kdegraphics-kiconedit
msgid "An icon editor for creating KDE icons"
msgstr "En ikoneditor för att skapa KDE-ikoner"

#. Menu entry for kdegraphics/menu/kdegraphics-kpaint
msgid "Paint"
msgstr "Paint"

#. Menu description for kdegraphics/menu/kdegraphics-kpaint
msgid "A Simple Paint Program"
msgstr "Ett enkelt ritprogram"

#. Menu entry for kdegraphics/menu/kdegraphics-kruler
msgid "KDE Screen Ruler"
msgstr "KDE skärmlinjal"

#. Menu description for kdegraphics/menu/kdegraphics-kruler
msgid "A screen ruler and color measurement tool"
msgstr "En skärmlinjal och färgmätare"

#. Menu entry for kdegraphics/menu/kdegraphics-ksnapshot
msgid "Screen Capture"
msgstr "Dumpa skärmen"

#. Menu description for kdegraphics/menu/kdegraphics-ksnapshot
msgid "An applet for taking snapshots of the desktop"
msgstr "En applet för att ta skärmbilder av skrivbordet"

#. Menu entry for kdegraphics/menu/kdegraphics-kview
msgid "Image Viewer"
msgstr "Bildvisare"

#. Menu description for kdegraphics/menu/kdegraphics-kview
msgid "KDE Image Viewer"
msgstr "KDE bildvisare"

#. Menu entry for kdemultimedia-aktion/menu/kdemultimedia-aktion
msgid "aKtion!"
msgstr "aKtion!"

#. Menu description for kdemultimedia-aktion/menu/kdemultimedia-aktion
msgid "Video Player"
msgstr "Videospelare"

#. Menu entry for kdemultimedia/menu/kdemultimedia-artsbuilder
msgid "Arts Builder"
msgstr "Arts Builder"

#. Menu entry for kdemultimedia/menu/kdemultimedia-artscontrol
msgid "aRts control"
msgstr "aRts control"

#. Menu description for kdemultimedia/menu/kdemultimedia-artscontrol
msgid "Soundserver control tool"
msgstr "Ljudserverhantering"

#. Menu entry for kdemultimedia/menu/kdemultimedia-kmid
msgid "Midi and Karaoke Player"
msgstr "MIDI-/Karaoke-spelare"

#. Menu description for kdemultimedia/menu/kdemultimedia-kmid
msgid "A midi / karaoke file player"
msgstr "Ett program som spelar MIDI-/karaoke-filer"

#. Menu entry for kdemultimedia/menu/kdemultimedia-kmidi
msgid "Midi synth"
msgstr "MIDI-synth"

#. Menu description for kdemultimedia/menu/kdemultimedia-kmidi
msgid "A Midi Player"
msgstr "En MIDI-spelare"

#. Menu entry for kdemultimedia/menu/kdemultimedia-kmix
msgid "Sound Mixer"
msgstr "Ljudmixer"

#. Menu description for kdemultimedia/menu/kdemultimedia-kmix
msgid "Controls the volume of the Sound channels"
msgstr "Ställer in ljudkanalernas volym"

#. Menu entry for kdemultimedia/menu/kdemultimedia-kmix-configuration
msgid "Mixer"
msgstr "Mixer"

#. Menu description for kdemultimedia/menu/kdemultimedia-kmix-configuration
msgid "Soundcard mixer control"
msgstr "Mixer för ljudkortet"

#. Menu entry for kdemultimedia/menu/kdemultimedia-kscd
msgid "CD Player"
msgstr "CD-spelare"

#. Menu description for kdemultimedia/menu/kdemultimedia-kscd
msgid "A CD Player"
msgstr "En CD-spelare"

#. Menu entry for kdemultimedia/menu/kdemultimedia-ktimidity
msgid "TiMidity synth"
msgstr "TiMidity synth"

#. Menu entry for kdemultimedia/menu/kdemultimedia-noatun
msgid "KDE Media Player"
msgstr "KDE-mediaspelare"

#. Menu description for kdemultimedia/menu/kdemultimedia-noatun
msgid "The KDE Multimedia Player"
msgstr "KDE-multimediaspelare"

#. Menu entry for kdenetwork/menu/kdenetwork-kcmktalkd
msgid "Talk Configuration"
msgstr "Anpassa Talk"

#. Menu description for kdenetwork/menu/kdenetwork-kcmktalkd
msgid "Talk daemon configuration"
msgstr "Anpassning av talk-demonen"

#. Menu entry for kdenetwork/menu/kdenetwork-kdict
msgid "Kdict"
msgstr "Kdict"

#. Menu description for kdenetwork/menu/kdenetwork-kdict
msgid "The KDE Dict(ionary) Client"
msgstr "Ordboksklient för KDE"

#. Menu entry for kdenetwork/menu/kdenetwork-kit
msgid "Kit"
msgstr "Kit"

#. Menu description for kdenetwork/menu/kdenetwork-kit
msgid "AOL Instant Messenger Client"
msgstr "AOL Instant Messenger Client"

#. Menu entry for kdenetwork/menu/kdenetwork-kmail
msgid "KMail"
msgstr "KMail"

#. Menu description for kdenetwork/menu/kdenetwork-kmail
msgid "Mail Client"
msgstr "E-postklient"

#. Menu entry for kdenetwork/menu/kdenetwork-kmailcvt
msgid "KMail/KAB Import"
msgstr "KMail/KAB-import"

#. Menu description for kdenetwork/menu/kdenetwork-kmailcvt
msgid "Imports to KMail and KAB"
msgstr "Importerar till KMail och KAB"

#. Menu entry for kdenetwork/menu/kdenetwork-knewsticker
msgid "News Ticker"
msgstr "News Ticker"

#. Menu description for kdenetwork/menu/kdenetwork-knewsticker
msgid "Configure the News Ticker applet, manage source files and other
related settings."
msgstr "Konfigurera News Ticker, hantera källfiler och andra relaterade
inställningar."

#. Menu entry for kdenetwork/menu/kdenetwork-knode
msgid "KNode"
msgstr "KNode"

#. Menu description for kdenetwork/menu/kdenetwork-knode
msgid "News Reader"
msgstr "Diskussionsgruppsläsare"

#. Menu tree branch (found in kdenetwork/menu/kdenetwork-knode)
msgid "News"
msgstr "Diskussionsgrupper"

#. Menu entry for kdenetwork/menu/kdenetwork-korn
msgid "Mail monitor"
msgstr "E-postövervakare"

#. Menu description for kdenetwork/menu/kdenetwork-korn
msgid "Multi-folder new mail monitor"
msgstr "Flermappars E-postövervakare"

#. Menu entry for kdenetwork/menu/kdenetwork-kppp
msgid "Internet Dialer"
msgstr "Internet-uppringare"

#. Menu description for kdenetwork/menu/kdenetwork-kppp
msgid "Internet dial-up tool"
msgstr "Program för att koppla upp till Internet via modem"

#. Menu entry for kdenetwork/menu/kdenetwork-kppplogview
msgid "KPPP - Logview"
msgstr "KPPP - loggvisare"

#. Menu description for kdenetwork/menu/kdenetwork-kppplogview
msgid "Show Internet Dialer Logfiles"
msgstr "Visa loggfilerna för internetuppkopplingen"

#. Menu entry for kdenetwork/menu/kdenetwork-ksirc
msgid "Chat Client (ksirc)"
msgstr "Chatprogram (ksirc)"

#. Menu description for kdenetwork/menu/kdenetwork-ksirc
msgid "IRC client"
msgstr "IRC-klient"

#. Menu tree branch (found in kdenetwork/menu/kdenetwork-ksirc)
msgid "IRC"
msgstr "IRC"

#. Menu entry for kdenetwork/menu/kdenetwork-lanbrowser
msgid "LAN Browsing"
msgstr "LAN-bläddring"

#. Menu description for kdenetwork/menu/kdenetwork-lanbrowser
msgid "setup lisa, reslisa and the ioslaves"
msgstr "Konfigurera lisa, reslisa och ioslavarna"

#. Menu entry for kdepim/menu/kdepim-kandy
msgid "Kandy"
msgstr "Kandy"

#. Menu description for kdepim/menu/kdepim-kandy
msgid "Communicating with your mobile phone"
msgstr "Kommunicera med din mobiltelefon"

#. Menu tree branch (found in kdepim/menu/kdepim-kandy)
msgid "PDA"
msgstr "PDA"

#. Menu entry for kdepim/menu/kdepim-korganizer
msgid "Organizer"
msgstr "Organizer"

#. Menu description for kdepim/menu/kdepim-korganizer
msgid "A Calendar and Scheduling Program"
msgstr "Ett kalender- och schemaprogram"

#. Menu entry for kdepim/menu/kdepim-kpilot
msgid "KPilot"
msgstr "KPilot"

#. Menu entry for kdepim/menu/kdepim-kpilotdaemon
msgid "KPilotDaemon"
msgstr "KPilotDaemon"

#. Menu entry for kdesdk/menu/kdesdk-kbabel
msgid "KBabel"
msgstr "KBabel"

#. Menu description for kdesdk/menu/kdesdk-kbabel
msgid "A PO-file Editor"
msgstr "Editor för PO-filer"

#. Menu entry for kdesdk/menu/kdesdk-kbabeldict
msgid "KBabel-Dictionary"
msgstr "KBabel-Dictionary"

#. Menu description for kdesdk/menu/kdesdk-kbabeldict
msgid "A Dictionary for translators"
msgstr "En ordbok för översättare"

#. Menu entry for kdetoys/menu/kdetoys-amor
msgid "AMOR"
msgstr "AMOR"

#. Menu description for kdetoys/menu/kdetoys-amor
msgid "Amusing Misuse Of Resources"
msgstr "Nöjsamt missbruk av resurser"

#. Menu tree branch (found in kdetoys/menu/kdetoys-amor)
msgid "Toys"
msgstr "Leksaker"

#. Menu entry for kdetoys/menu/kdetoys-kmoon
msgid "MoonPhase"
msgstr "MoonPhase"

#. Menu description for kdetoys/menu/kdetoys-kmoon
msgid "Moon Phase Indicator"
msgstr "Visar månens faser"

#. Menu entry for kdetoys/menu/kdetoys-kodo
msgid "Mouspedometa"
msgstr "Mouspedometa"

#. Menu description for kdetoys/menu/kdetoys-kodo
msgid "Measure your Desktop Mileage!"
msgstr "Mäter sträckan du färdats över skrivbordet!"

#. Menu entry for kdetoys/menu/kdetoys-kteatime
msgid "The Tea Cooker"
msgstr "The Tea Cooker"

#. Menu entry for kdetoys/menu/kdetoys-ktux
msgid "Tux"
msgstr "Tux"

#. Menu entry for kdetoys/menu/kdetoys-kworldclock
msgid "World Clock"
msgstr "World Clock"

#. Menu description for kdetoys/menu/kdetoys-kworldclock
msgid "A clock with worldmap"
msgstr "En klocka med världskarta"

#. Menu entry for kdeutils/menu/kdeutils-ark
msgid "Archiver"
msgstr "Arkiverare"

#. Menu description for kdeutils/menu/kdeutils-ark
msgid "Archive Handling Tool"
msgstr "Verktyg för hantering av arkiv"

#. Menu entry for kdeutils/menu/kdeutils-battery
msgid "Battery Monitor"
msgstr "Batteriövervakare"

#. Menu entry for kdeutils/menu/kdeutils-bwarning
msgid "Low Battery Warning"
msgstr "Varning för låg batterinivå"

#. Menu entry for kdeutils/menu/kdeutils-cwarning
msgid "Low Battery Critical"
msgstr "Batterinivå kritisk"

#. Menu entry for kdeutils/menu/kdeutils-kab
msgid "Address Book"
msgstr "Adressbok"

#. Menu description for kdeutils/menu/kdeutils-kab
msgid "Address book"
msgstr "Adressbok"

#. Menu entry for kdeutils/menu/kdeutils-karm
msgid "Personal Time Tracker"
msgstr "Personal Time Tracker"

#. Menu entry for kdeutils/menu/kdeutils-kcalc
msgid "Calculator"
msgstr "Miniräknare"

#. Menu description for kdeutils/menu/kdeutils-kcalc
msgid "A Scientific Calculator"
msgstr "En vetenskaplig miniräknare"

#. Menu entry for kdeutils/menu/kdeutils-kcharselect
msgid "Character Selector"
msgstr "Teckenväljare"

#. Menu entry for kdeutils/menu/kdeutils-kcmdf
msgid "Block Devices"
msgstr "Blockenheter"

#. Menu description for kdeutils/menu/kdeutils-kcmdf
msgid "Shows the disk usage of the mounted devices"
msgstr "Visar diskanvändningen för de monterade enheterna"

#. Menu entry for kdeutils/menu/kdeutils-kdepasswd
msgid "Change Password"
msgstr "Byt lösenord"

#. Menu description for kdeutils/menu/kdeutils-kdepasswd
msgid "Change your password"
msgstr "Byt ditt lösenord"

#. Menu entry for kdeutils/menu/kdeutils-kdf
msgid "Disk Free"
msgstr "Fritt diskutrymme"

#. Menu entry for kdeutils/menu/kdeutils-kedit
msgid "Text Editor"
msgstr "Texteditor"

#. Menu description for kdeutils/menu/kdeutils-kedit
msgid "A simple Text Editor"
msgstr "En enkel texteditor"

#. Menu entry for kdeutils/menu/kdeutils-kfind
msgid "Find Files"
msgstr "Filsökning"

#. Menu description for kdeutils/menu/kdeutils-kfind
msgid "Find Utility"
msgstr "Sökverktyg för filer"

#. Menu entry for kdeutils/menu/kdeutils-kfloppy
msgid "Floppy Formatter"
msgstr "Formaterar diskett"

#. Menu entry for kdeutils/menu/kdeutils-khexedit
msgid "Binary Editor"
msgstr "Binäreditor"

#. Menu description for kdeutils/menu/kdeutils-khexedit
msgid "Versatile binary editor"
msgstr "Mångsidig binäreditor"

#. Menu entry for kdeutils/menu/kdeutils-kjots
msgid "KJots"
msgstr "KJots"

#. Menu description for kdeutils/menu/kdeutils-kjots
msgid "Note taker"
msgstr "Antecknare"

#. Menu entry for kdeutils/menu/kdeutils-kljettool
msgid "HP LaserJet Control Panel"
msgstr "HP LaserJets kontrollpanel"

#. Menu description for kdeutils/menu/kdeutils-kljettool
msgid "KLJetTool: so you can configure your LaserJet from your desk"
msgstr "KLJetTool: för att du ska kunna ställa in din LaserJet från ditt
skrivbord"

#. Menu entry for kdeutils/menu/kdeutils-klpq
msgid "Print Job Administration"
msgstr "Utskriftsadministration"

#. Menu description for kdeutils/menu/kdeutils-klpq
msgid "Displays Print Job Queue"
msgstr "Visar skrivarkön"

#. Menu entry for kdeutils/menu/kdeutils-klprfax
msgid "K Send a Fax"
msgstr "K skicka fax"

#. Menu description for kdeutils/menu/kdeutils-klprfax
msgid "Send a fax by printing to a 'fax' lpd device."
msgstr "Skicka fax genom att skriva ut till lpd-enhet 'fax'."

#. Menu entry for kdeutils/menu/kdeutils-knotes
msgid "Popup Notes"
msgstr "Anteckningslappar"

#. Menu description for kdeutils/menu/kdeutils-knotes
msgid "You can write small notes with this"
msgstr "Med detta kan du skriva korta anteckningar"

#. Menu entry for kdeutils/menu/kdeutils-kpm
msgid "Process management"
msgstr "Processhantering"

#. Menu description for kdeutils/menu/kdeutils-kpm
msgid "Process management tool"
msgstr "Verktyg för att hantera processer"

#. Menu entry for kdeutils/menu/kdeutils-ktimer
msgid "Timer"
msgstr "Timer"

#. Menu description for kdeutils/menu/kdeutils-ktimer
msgid "A Timer"
msgstr "En timer"

#. Menu entry for kdeutils/menu/kdeutils-kwikdisk
msgid "KwikDisk"
msgstr "KwikDisk"

#. Menu description for kdeutils/menu/kdeutils-kwikdisk
msgid "Docks and allows easy mounts/umounts from the panel"
msgstr "Panelprogram som gör det enkelt att montera och avmontera"

#. Menu entry for kdeutils/menu/kdeutils-pcmcia
msgid "PCMCIA"
msgstr "PCMCIA"

#. Menu description for kdeutils/menu/kdeutils-pcmcia
msgid "PCMCIA status"
msgstr "PCMCIA-status"

#. Menu entry for kdeutils/menu/kdeutils-power
msgid "Laptop Power Control"
msgstr "Laptop Power Control"

#. Menu entry for kdevelop/menu/kdevelop-kdevelop
msgid "KDevelop"
msgstr "KDevelop"

#. Menu description for kdevelop/menu/kdevelop-kdevelop
msgid "The KDE Integrated Development Environment for C++/Qt/KDE"
msgstr "Integrated Development Environment (IDE) för C++/Qt/KDE"

#. Menu entry for kdevelop/menu/kdevelop-kdevelop-setup
msgid "KDevelop Setup"
msgstr "KDevelop Setup"

#. Menu entry for klogic/menu/klogic
msgid "Klogic"
msgstr "Klogic"

#. Menu description for klogic/menu/klogic
msgid "A digital circuit simulation"
msgstr "Digital kretssimulation"

#. Menu tree branch (found in klogic/menu/klogic)
msgid "Electronic"
msgstr "Elektronik"

#. Menu entry for klyx/menu/klyx
msgid "KLyx"
msgstr "KLyx"

#. Menu description for klyx/menu/klyx
msgid "The klyx text processor"
msgstr "klyx textprocessor"

#. Menu description for kmago/menu/kmago
msgid "A frontend to GNU wget"
msgstr "Ett gränssnitt för GNU wget"

#. Menu entry for knetload/menu/knetload
msgid "KNETLoad"
msgstr "KNETLoad"

#. Menu description for knetload/menu/knetload
msgid "Network loadmeter for KPanel, works with most devices."
msgstr "Belastningsmätare för nätverk, fungerar med de flesta enheter."

#. Menu entry for koffice/menu/koffice-kchart
msgid "KChart"
msgstr "KChart"

#. Menu description for koffice/menu/koffice-kchart
msgid "Chart"
msgstr "Tabell"

#. Menu entry for koffice/menu/koffice-kformula
msgid "KFormula"
msgstr "KFormula"

#. Menu description for koffice/menu/koffice-kformula
msgid "Formula Editor"
msgstr "Formeleditor"

#. Menu entry for koffice/menu/koffice-killustrator
msgid "KIllustrator"
msgstr "KIllustrator"

#. Menu description for koffice/menu/koffice-killustrator
msgid "Drawings"
msgstr "Ritningar"

#. Menu entry for koffice/menu/koffice-kivio
msgid "Kivio"
msgstr "Kivio"

#. Menu description for koffice/menu/koffice-kivio
msgid "Flowcharting and Diagramming"
msgstr "Flödesscheman och diagram"

#. Menu entry for koffice/menu/koffice-kontour
msgid "Kontour"
msgstr "Kontour"

#. Menu entry for koffice/menu/koffice-koshell
msgid "KOffice Workspace"
msgstr "KOffice Workspace"

#. Menu description for koffice/menu/koffice-koshell
msgid "KOffice Multi-Document Window"
msgstr "KOffice Multi-Document-fönster"

#. Menu tree branch (found in koffice/menu/koffice-koshell)
msgid "Accessories"
msgstr "Verktyg"

#. Menu entry for koffice/menu/koffice-kpresenter
msgid "KPresenter"
msgstr "KPresenter"

#. Menu description for koffice/menu/koffice-kpresenter
msgid "Slide Presentations"
msgstr "Bildspel"

#. Menu tree branch (found in koffice/menu/koffice-kpresenter)
msgid "Presentations"
msgstr "Presentationer"

#. Menu entry for koffice/menu/koffice-krayon
msgid "Krayon"
msgstr "Krayon"

#. Menu description for koffice/menu/koffice-krayon
msgid "KOffice image manipulation application."
msgstr "KOffice bildhanteringsprogram"

#. Menu entry for koffice/menu/koffice-kspread
msgid "KSpread"
msgstr "KSpread"

#. Menu entry for koffice/menu/koffice-kugar
msgid "Kugar"
msgstr "Kugar"

#. Menu description for koffice/menu/koffice-kugar
msgid "Report Generator"
msgstr "Rapportgenerator"

#. Menu entry for koffice/menu/koffice-kword
msgid "KWord"
msgstr "KWord"

#. Menu description for koffice/menu/koffice-kword
msgid "Word Processing"
msgstr "Ordbehandling"

#. Menu description for kpl2/menu/kpl2
msgid "Functions representation"
msgstr "Funktionspresentation"

#. Menu description for ksetiwatch/menu/ksetiwatch
msgid "Monitors seti@home crunching"
msgstr "Övervakar seti@home-beräkningar"

#. Menu description for ktelnet/menu/ktelnet
msgid "A frontend to telnet"
msgstr "Gränssnitt till telnet"

#. Menu entry for kups/menu/kups
msgid "KUPS - CUPS Administration"
msgstr "KUPS - CUPS-administration"

#. Menu description for kups/menu/kups
msgid "KUPS - Complete administration suite for CUPS"
msgstr "KUPS - ett komplett administrationssystem för CUPS"

#. Menu entry for kups/menu/kups
msgid "Kupsdonf - CUPS Daemon Configurator"
msgstr "Kupsdonf - CUPS demonkonfigurator"

#. Menu description for kups/menu/kups
msgid "Graphical environment to configure the CUPS daemon"
msgstr "Grafisk miljö för konfigurering av CUPS-demonen"

#. Menu entry for kvirc/menu/kvirc
msgid "KVIrc"
msgstr "KVIrc"

#. Menu description for kvirc/menu/kvirc
msgid "IRC Client"
msgstr "IRC-klient"

#. Menu entry for lbreakout/menu/lbreakout
msgid "LBreakout"
msgstr "LBreakout"

#. Menu description for lbreakout/menu/lbreakout
msgid "Breakout-style arcade game"
msgstr "Arkadspel i Breakout-stil"

#. Menu entry for lesstif-mwm/menu/lesstif-mwm
msgid "Mwm"
msgstr "Mwm"

#. Menu description for lesstif-mwm/menu/lesstif-mwm
msgid "A free Motif clone"
msgstr "En fri Motif-kopia"

#. Menu entry for lftp/menu/lftp
msgid "Lftp"
msgstr "Lftp"

#. Menu description for lftp/menu/lftp
msgid "Command line file transfer program"
msgstr "Kommandostyrt filöverföringsprogram"

#. Menu description for licq/menu/licq
msgid "ICQ client"
msgstr "ICQ-klient"

#. Menu entry for links/menu/links
msgid "Links"
msgstr "Links"

#. Menu description for links/menu/links
msgid "Lynx-like text WWW browser"
msgstr "Lynx-lik textbaserad webbläsare"

#. Menu entry for lynx/menu/lynx
msgid "Lynx"
msgstr "Lynx"

#. Menu description for lynx/menu/lynx
msgid "A text browser"
msgstr "En textbläddrare"

#. Menu description for Maelstrom/menu/Maelstrom
msgid "Asteroids game"
msgstr "Asteroids-spel"

#. Menu entry for magellan/menu/magellan
msgid "Magellan"
msgstr "Magellan"

#. Menu description for magellan/menu/magellan
msgid "Standalone Personal infromation Manager"
msgstr "Fristående hanterare för personlig information"

#. Menu description for mathplot/menu/mathplot
msgid "Interactive function grapher"
msgstr "Skapa funktioner och grafer interaktivt"

#. Menu entry for menu/menu/menu
msgid "Code generators"
msgstr "Kodgenererare"

#. Menu entry for menu/menu/menu
msgid "Astronomy"
msgstr "Astronomi"

#. Menu entry for menu/menu/menu
msgid "Biology"
msgstr "Biologi"

#. Menu entry for menu/menu/menu
msgid "Chemistry"
msgstr "Kemi"

#. Menu entry for menu/menu/menu
msgid "Computer science"
msgstr "Datorvetenskap"

#. Menu entry for menu/menu/menu
msgid "Geosciences"
msgstr "Geovetenskap"

#. Menu entry for menu/menu/menu
msgid "Physics"
msgstr "Fysik"

#. Menu entry for menu/menu/menu
msgid "Emulators"
msgstr "Emulatorer"

#. Menu entry for menu/menu/menu
msgid "Backup"
msgstr "Säkerhetskopia"

#. Menu entry for menu/menu/menu
msgid "Shells"
msgstr "Skal"

#. Menu entry for menu/menu/menu
msgid "Tasks management"
msgstr "Processhantering"

#. Menu entry for menu/menu/menu
msgid "Adventure"
msgstr "Äventyr"

#. Menu entry for menu/menu/menu
msgid "Puzzles"
msgstr "Gåtor"

#. Menu entry for Mesa-demos/menu/Mesa-demos
msgid "Mesa gears"
msgstr "Mesa gears"

#. Menu description for Mesa-demos/menu/Mesa-demos
msgid "Gears 3D demonstration from Mesa 3D"
msgstr "Demonstrationen Gears 3D från Mesa 3D"

#. Menu entry for Mesa-demos/menu/Mesa-demos
msgid "Mesa reflect"
msgstr "Mesa reflect"

#. Menu description for Mesa-demos/menu/Mesa-demos
msgid "Reflect 3D demonstration from Mesa 3D"
msgstr "Demonstrationen Reflect 3D från Mesa 3D"

#. Menu entry for Mesa-demos/menu/Mesa-demos
msgid "Mesa morph"
msgstr "Mesa morph"

#. Menu description for Mesa-demos/menu/Mesa-demos
msgid "Morph 3D demonstration from Mesa 3D"
msgstr "Demonstrationen Morph 3D från Mesa 3D"

#. Menu entry for mozilla-mail/menu/mozilla-mail
msgid "Mozilla Messenger"
msgstr "Mozilla Messenger"

#. Menu description for mozilla-mail/menu/mozilla-mail
msgid "The free and open source web browser"
msgstr "Webbläsaren som är fri och 'open source'"

#. Menu entry for mozilla/menu/mozilla
msgid "Mozilla"
msgstr "Mozilla"

#. Menu entry for mozilla-xmlterm/menu/mozilla-xmlterm
msgid "Mozilla XTerm"
msgstr "Mozilla XTerm"

#. Menu description for mozilla-xmlterm/menu/mozilla-xmlterm
msgid "XTerm implemented with Mozilla toolkit"
msgstr "XTerm kopplat till Mozillas toolkit"

#. Menu entry for ncftp/menu/ncftp
msgid "NCFtp"
msgstr "NCFtp"

#. Menu description for ncftp/menu/ncftp
msgid "An improved FTP client."
msgstr "En förbättrad FTP-klient"

#. Menu entry for netscape-communicator/menu/communicator
msgid "Netscape Communicator"
msgstr "Netscape Communicator"

#. Menu entry for netscape-communicator/menu/communicator
msgid "Netscape Adressbook"
msgstr "Netscape Adressbok"

#. Menu entry for netscape-communicator/menu/communicator
msgid "Netscape Composer"
msgstr "Netscape Composer"

#. Menu entry for netscape-communicator/menu/communicator
msgid "Netscape Collabra"
msgstr "Netscape Collabra"

#. Menu entry for netscape-communicator/menu/communicator
msgid "Netscape Messenger"
msgstr "Netscape Messenger"

#. Menu description for netscape-navigator/menu/navigator
msgid "Netscape Navigator"
msgstr "Netscape Navigator"

#. Menu entry for OpenDX/menu/OpenDX
msgid "OpenDX"
msgstr "OpenDX"

#. Menu description for OpenDX/menu/OpenDX
msgid "Visualization Data Explorer"
msgstr "Visualiserad datautforskning"

#. Menu entry for pan/menu/pan
msgid "Pan"
msgstr "Pan"

#. Menu description for pan/menu/pan
msgid "Pan Usenet Newsreader for Gnome"
msgstr "Diskussionsgruppsläsaren PAN för GNOME"

#. Menu description for postgresql-tk/menu/pgtk
msgid "PostgreSQL Tcl/Tk front-end"
msgstr "Ett Tcl/Tk-gränssnitt för PostgreSQL"

#. Menu entry for qt2-designer/menu/qt2-designer
msgid "QT Designer"
msgstr "QT Designer"

#. Menu description for qt2-designer/menu/qt2-designer
msgid "A graphical designer/dialog builder for Qt2"
msgstr "Ett grafiskt utvecklingsverktyg för QT2.x"

#. Menu entry for qtcups/menu/qtcups
msgid "QT-CUPS"
msgstr "QT-CUPS"

#. Menu description for qtcups/menu/qtcups
msgid "A QT-based frontend for printing with CUPS"
msgstr "Ett QT-baserat gränssnitt för utskrifter med CUPS"

#. Menu description for rpmdrake/menu/rpmdrake
msgid "A graphical front end for installing packages"
msgstr "Ett grafiskt gränssnitt för paketinstallation"

#. Menu entry for rpmdrake/menu/rpmdrake
msgid "MandrakeUpdate"
msgstr "MandrakeUpdate"

#. Menu description for rpmdrake/menu/rpmdrake
msgid "Download Mandrake security updates"
msgstr "Ladda ner Mandrake säkerhetsuppdateringar"

#. Menu entry for rpmdrake/menu/rpmdrake
msgid "Software installer"
msgstr "Programinstallerare"

#. Menu entry for samba/menu/samba
msgid "Samba Configuration"
msgstr "Samba-konfiguration"

#. Menu description for samba/menu/samba
msgid "The Swat Samba Administration Tool"
msgstr "Swat Samba administrationsverktyg"

#. Menu entry for screem/menu/screem
msgid "Screem"
msgstr "Screem"

#. Menu description for screem/menu/screem
msgid "Website creation tool"
msgstr "Skapa webbplatser"

#. Menu entry for telnet/menu/telnet
msgid "Telnet"
msgstr "Telnet"

#. Menu description for telnet/menu/telnet
msgid "Telnet client"
msgstr "Telnet-klient"

#. Menu entry for tetex-xdvi/menu/tetex-xdvi
msgid "XDvi"
msgstr "XDvi"

#. Menu description for tetex-xdvi/menu/tetex-xdvi
msgid "DVI files viewer"
msgstr "DVI-visare"

#. Menu entry for timeconfig/menu/timeconfig
msgid "Timeconfig"
msgstr "Timeconfig"

#. Menu description for timeconfig/menu/timeconfig
msgid "Configure Time parameters"
msgstr "Anpassa tidparametrar"

#. Menu entry for tkcvs/menu/tkcvs
msgid "TkCVS"
msgstr "TkCVS"

#. Menu description for tkcvs/menu/tkcvs
msgid "Graphical HMI for CVS"
msgstr "Grafisk HMI för CVS"

#. Menu entry for tkcvs/menu/tkcvs
msgid "TkDiff"
msgstr "TkDiff"

#. Menu description for tkcvs/menu/tkcvs
msgid "Graphical HMI for diff"
msgstr "Grafisk HMI för diff"

#. Menu entry for tkinter/menu/tkinter
msgid "Python"
msgstr "Python"

#. Menu entry for tkinter/menu/tkinter
msgid "IDLE"
msgstr "IDLE"

#. Menu description for tkinter/menu/tkinter
msgid "IDE for Python"
msgstr "IDE för Python"

#. Menu description for tuxkart/menu/tuxkart
msgid "Karting with tux"
msgstr "Karting med tux"

#. Menu entry for vim-X11/menu/vim-X11
msgid "VI editor"
msgstr "VI editor"

#. Menu description for vim-X11/menu/vim-X11
msgid "All-purpose text editor"
msgstr "En universell texteditor"

#. Menu entry for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Window Maker"
msgstr "Window Maker"

#. Menu description for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Empty"
msgstr "Tomt"

#. Menu entry for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Desktops"
msgstr "Skrivbord"

#. Menu entry for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Hide Others"
msgstr "Dölj övriga"

#. Menu tree branch (found in WindowMaker/menu/WindowMaker)
msgid "Workspace"
msgstr "Arbetsyta"

#. Menu entry for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Show All"
msgstr "Visa alla"

#. Menu entry for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Arrange Icons"
msgstr "Ordna ikonerna"

#. Menu entry for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Refresh"
msgstr "Uppdatera"

#. Menu entry for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Lock"
msgstr "Lås"

#. Menu entry for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Save Session"
msgstr "Spara sessionen"

#. Menu entry for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Clear Session"
msgstr "Rensa sessionen"

#. Menu entry for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Themes"
msgstr "Teman"

#. Menu tree branch (found in WindowMaker/menu/WindowMaker)
msgid "Appearance"
msgstr "Utseende"

#. Menu entry for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Black"
msgstr "Svart"

#. Menu tree branch (found in WindowMaker/menu/WindowMaker)
msgid "Solid"
msgstr "Solid"

#. Menu entry for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Blue"
msgstr "Blå"

#. Menu entry for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Indigo"
msgstr "Indigo"

#. Menu entry for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Bleumarine"
msgstr "Marinblå"

#. Menu entry for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Purple"
msgstr "Lila"

#. Menu entry for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Wheat"
msgstr "Vete"

#. Menu entry for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Dark Gray"
msgstr "Mörkgrå"

#. Menu entry for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Wine"
msgstr "Vinrött"

#. Menu entry for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Sunset"
msgstr "Solnedgång"

#. Menu tree branch (found in WindowMaker/menu/WindowMaker)
msgid "Gradient"
msgstr "Gradvis"

#. Menu entry for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Sky"
msgstr "Himmel"

#. Menu entry for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Blue Shades"
msgstr "Nyanser av blå"

#. Menu entry for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Indigo Shades"
msgstr "Nyanser av indigo"

#. Menu entry for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Purple Shades"
msgstr "Nyanser av lila"

#. Menu entry for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Wheat Shades"
msgstr "Nyanser av vete"

#. Menu entry for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Grey Shades"
msgstr "Nyanser av grå"

#. Menu entry for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Wine Shades"
msgstr "Nyanser av vinrött"

#. Menu entry for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Images"
msgstr "Bilder"

#. Menu entry for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Save Theme"
msgstr "Spara Teman"

#. Menu entry for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Save IconSet"
msgstr "Spara Ikonset"

#. Menu entry for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Preferences Utility"
msgstr "Inställningsverktyg"

#. Menu entry for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Info Panel"
msgstr "Infopanel"

#. Menu tree branch (found in WindowMaker/menu/WindowMaker)
msgid "Informations"
msgstr "Information"

#. Menu entry for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Legal"
msgstr "Lagligt"

#. Menu entry for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"

#. Menu tree branch (found in WindowMaker/menu/WindowMaker)
msgid "Selection"
msgstr "Markering"

#. Menu entry for WindowMaker/menu/WindowMaker
msgid "Search in manual"
msgstr "Söka i manualen"

#. Menu description for X11R6-contrib/menu/X11R6-contrib
msgid "Scientific calculator for X"
msgstr "En vetenskaplig miniräknare för X"

#. Menu entry for X11R6-contrib/menu/X11R6-contrib
msgid "XDitview"
msgstr "XDitview"

#. Menu description for X11R6-contrib/menu/X11R6-contrib
msgid "Ditroff previewer"
msgstr "Ditroff förhandsgranskare"

#. Menu entry for X11R6-contrib/menu/X11R6-contrib
msgid "XEdit"
msgstr "XEdit"

#. Menu description for X11R6-contrib/menu/X11R6-contrib
msgid "Small editor"
msgstr "Liten editor"

#. Menu entry for X11R6-contrib/menu/X11R6-contrib
msgid "XEyes"
msgstr "XEyes"

#. Menu description for X11R6-contrib/menu/X11R6-contrib
msgid "Watchful Eyes"
msgstr "Granskande ögon"

#. Menu entry for X11R6-contrib/menu/X11R6-contrib
msgid "ICO"
msgstr "ICO"

#. Menu description for X11R6-contrib/menu/X11R6-contrib
msgid "Animate an icosahedron or other polyhedron"
msgstr "Animera en icosahedron eller annan polyhedron"

#. Menu entry for X11R6-contrib/menu/X11R6-contrib
msgid "Font Selector"
msgstr "Fontväljare"

#. Menu description for X11R6-contrib/menu/X11R6-contrib
msgid "Select X Fonts"
msgstr "Välja X-fonter"

#. Menu entry for X11R6-contrib/menu/X11R6-contrib
msgid "XLoad"
msgstr "XLoad"

#. Menu description for X11R6-contrib/menu/X11R6-contrib
msgid "Display system load"
msgstr "Visa systembelastning"

#. Menu entry for xawtv/menu/xawtv
msgid "XawTV"
msgstr "XawTV"

#. Menu description for xawtv/menu/xawtv
msgid "The X11 Video4Linux Stream Capture Viewer"
msgstr "X11 Video4Linux 'Stream Capture Viewer'"

#. Menu entry for xemacs/menu/xemacs
msgid "XEmacs"
msgstr "XEmacs"

#. Menu entry for xfig/menu/xfig
msgid "XFig"
msgstr "XFig"

#. Menu description for xfig/menu/xfig
msgid "Vector Graphics Drawing Tool"
msgstr "Ritverktyg med vektorer"

#. Menu entry for XFree86/menu/XFree86
msgid "Bitmap"
msgstr "Bitmap"

#. Menu description for XFree86/menu/XFree86
msgid "Bitmap: editor for X bitmap files"
msgstr "Bitmap: editor för X-bitmap-filer"

#. Menu entry for XFree86/menu/XFree86
msgid "Editres"
msgstr "Editres"

#. Menu description for XFree86/menu/XFree86
msgid "Editres: resource editor for X Toolkit applications"
msgstr "Editres: resurseditor för X Tookit-applikationer"

#. Menu entry for XFree86/menu/XFree86
msgid "Xclipboard"
msgstr "Xclipboard"

#. Menu description for XFree86/menu/XFree86
msgid "Xclipboard: clipboard for text cut and paste operations in X"
msgstr "Xclipboard: klippbord för klipp och klistra i X"

#. Menu entry for XFree86/menu/XFree86
msgid "Xclock (analog)"
msgstr "Xclock (analog)"

#. Menu description for XFree86/menu/XFree86
msgid "Xclock (analog): analog clock for X"
msgstr "Xclock (analog): analog klocka för X"

#. Menu entry for XFree86/menu/XFree86
msgid "Xclock (digital)"
msgstr "Xclock (digital)"

#. Menu description for XFree86/menu/XFree86
msgid "Xclock (digital): digital clock for X"
msgstr "Xclock (digital): digital klocka för X"

#. Menu entry for XFree86/menu/XFree86
msgid "Xconsole"
msgstr "Xconsole"

#. Menu description for XFree86/menu/XFree86
msgid "Xconsole: monitor system console messages with X"
msgstr "Xconsole: övervaka konsolmeddelanden med X"

#. Menu entry for XFree86/menu/XFree86
msgid "Xcutsel"
msgstr "Xcutsel"

#. Menu description for XFree86/menu/XFree86
msgid "Xcutsel: interchange between cut buffer and selection in X"
msgstr "Xcutsel: utbyte mellan klippbuffer och markering i X"

#. Menu entry for XFree86/menu/XFree86
msgid "Xmag"
msgstr "Xmag"

#. Menu description for XFree86/menu/XFree86
msgid "Xmag: magnify parts of the X screen"
msgstr "Xmag: förstora delar av X-skärmen"

#. Menu entry for XFree86/menu/XFree86
msgid "Xkill"
msgstr "Xkill"

#. Menu description for XFree86/menu/XFree86
msgid "Xkill: kill X clients"
msgstr "Xkill: döda X-klienter"

#. Menu entry for XFree86/menu/XFree86
msgid "Xlogo"
msgstr "Xlogo"

#. Menu description for XFree86/menu/XFree86
msgid "Xlogo: display X logo"
msgstr "Xlogo: visa X-logo"

#. Menu entry for XFree86/menu/XFree86
msgid "Xrefresh"
msgstr "Xrefresh"

#. Menu description for XFree86/menu/XFree86
msgid "Xrefresh: redraw X screen"
msgstr "Xrefresh: rita om X-skärmen"

#. Menu entry for XFree86/menu/XFree86
msgid "X Window Snapshot"
msgstr "X Window Snapshot"

#. Menu description for XFree86/menu/XFree86
msgid "X Window Snapshot: take snapshot of any X window (xwd|xwud)"
msgstr "X Window Snapshot: ta stillbild av valfritt X-fönster (xwd|xwud)"

#. Menu entry for XFree86/menu/XFree86
msgid "Twm"
msgstr "Twm"

#. Menu description for XFree86/menu/XFree86
msgid "Twm: Tab Window Manager"
msgstr "Twm: Tab Window Manager"

#. Menu entry for xgammon/menu/xgammon
msgid "Xgammon"
msgstr "Xgammon"

#. Menu description for xgammon/menu/xgammon
msgid "Backgammon game"
msgstr "Backgammon-spel"

#. Menu entry for xkobo/menu/xkobo
msgid "XKobo"
msgstr "XKobo"

#. Menu description for xkobo/menu/xkobo
msgid "Arcade video game"
msgstr "Arkadspel"

#. Menu entry for xmorph/menu/xmorph
msgid "Xmorph"
msgstr "Xmorph"

#. Menu description for xmorph/menu/xmorph
msgid "Morphing software"
msgstr "Morfningsprogram"

#. Menu entry for xmovie/menu/xmovie
msgid "xmovie"
msgstr "xmovie"

#. Menu description for xmovie/menu/xmovie
msgid "Video player"
msgstr "Videospelare"

#. Menu entry for xpat2/menu/xpat2
msgid "XPat 2"
msgstr "XPat 2"

#. Menu description for xpat2/menu/xpat2
msgid "Solitaire game"
msgstr "Solitaire-spel"

#. Menu entry for xpcd/menu/xpcd
msgid "Xpcd"
msgstr "Xpcd"

#. Menu description for xpcd/menu/xpcd
msgid "PhotoCD tools"
msgstr "PhotoCD-verktyg"

#. Menu entry for xpp/menu/xpp
msgid "X Printing Panel"
msgstr "X Printing Panel"

#. Menu description for xpp/menu/xpp
msgid "Frontend for easy printing with CUPS"
msgstr "Grafiskt gränssnitt för enkla utskrifter med CUPS"

#. Menu entry for xrn/menu/xrn
msgid "Xrn"
msgstr "Xrn"

#. Menu description for xrn/menu/xrn
msgid "News reader"
msgstr "Diskussionsgruppsläsare"

#. Menu description for xsane/menu/xsane
msgid "Xsane is a frontend for the scanner program sane"
msgstr "Xsane är ett gränssnitt för skanningsprogrammet Sane"

#. Menu description for xtraceroute/menu/xtraceroute
msgid "Graphical OpenGL traceroute"
msgstr "Grafiskt traceroute som använder OpenGL"

#. Menu description for zapping/menu/zapping
msgid "A TV viewer for gnome"
msgstr "En TV-visare för Gnome"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.