Re: authconfig igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-04 18:26:34

Hej Sj|gren!


Martin Sj|gren wrote:
> > Här är en uppdatering av authconfig. Podiff mot senast till listan
> > skickade fil medföljer. Kommentarer kommer att bemötas med största
> > tacksamhet. Ett examplar av den kompletta översättningen finns även att
> > beskåda på det världsvida nätverket:
> > http://www.menthos.com/po/redhat/authconfig.sv.po
> 
> Var det inte världsvida väven vi kom fram till? :)

Kanske det... :)


> >   #. NSCD
> >   #: ../authconfig.c:359
> > N msgid "Cache Information"
> > N msgstr "Cacheinformation"
> 
> Du använder 'cache' här och 'mellanlagring' längre ned...

Det var faktiskt medvetet. "cachning" och "cacha" gillade jag inte,
däremot visste jag att "cache" var något som var officiellt välsignat av
Datatermgruppen. Nu kollade jag upp med Dataterm
(http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a87) och förutom att
rekommendera "cache" så såg jag att de även har med "cachad" bland
exemplen. Så jag ger nog mig och ändrar till "cache", "cacha",
"cachning" överallt. Kanske inte just "cachning", utan det blir nog
någon omskrivning.


> >   #: ../authconfig.c:900
> > N msgid "workgroup authentication servers are in"
> > N msgstr "servrar för arbetsgruppsautentisering finns på"
> 
> "servrar för autentisering av arbetsgrupper" kanske? Så blir det inte så
> långt...

Bra! Jag ändrar. Tack!


> >   #: ../authconfig.c:914
> > N msgid "enable caching of user information by default"
> > N msgstr "använd mellanlagring av användarinformation som standard"
> >
> >   #: ../authconfig.c:916
> > N msgid "disable caching of user information by default\n"
> > N msgstr "använd inte mellanlagring av användarinformation som standard\n"
> 
> Här använder du som sagt mellanlagring.

Hmmm.. det får nog bli "cachning" ändå. Tack.


> >   #: ../authconfig.c:1041
> >   #, c-format
> > N msgid "%s: unable to read caching configuration"
> > N msgstr "%s: kan inte läsa mellanlagringskonfiguration"
> 
> Här också.

Ja, ändrar till "cachekonfiguration".
Du ska ha bamsegramsetack! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/redhat/authconfig.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.