authconfig igen

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-05 11:25:40

>  #: ../authconfig.c:318
> N msgid "   Workgroup:"
> N msgstr "      Arbetsgrupp:"
> N 
>  #: ../authconfig.c:319
> N msgid "    Servers:"
> N msgstr "        Servrar:"

Mycket indentering blev det. Men jag förmodar att det är avsiktligt.

>  #: ../authconfig.c:882
> N msgid "default LDAP base DN\n"
> N msgstr "standardbasnamn för LDAP\n"

"basdomän" skulle jag tolkat det som. Men jag har inte satt mig så
noga in i LDAP, så jag vet inte säkert.

>  #: ../authconfig.c:882
> N msgid "<dn>"
> N msgstr "<sbn>"

Motsvarande.

>  #: ../authconfig.c:923
> N msgid "do not start/stop portmap, ypbind, and nscd"
> N msgstr "starta inte/stoppa portmap, ypbind och nscd"

Hmm, eller så betyder det "starta/stoppa inte ..."

>  #: ../authconfig.c:930
> N msgid "use locally-defined policies"
> N msgstr "använd lokalt definierad policy"
> N 
>  #: ../authconfig.c:932
> N msgid "don't use locally-defined policies"
> N msgstr "använd inte lokalt definierad policy"

De skriver "policy" i plural på engelska.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.