Re: Översättningen av gnumeric

From: Jörgen Tegnér (jorgen.tegner_at_post.utfors.se)
Date: 2001-07-11 21:05:10

On Mon, Jul 09, 2001 at 09:04:18PM +0200, Göran Uddeborg wrote:
> Christian Rose writes:
> > On Mon, 9 Jul 2001, Jörgen Tegnér wrote:
> > > Emacs po-mod verkar lägga in nyradstecken där det inte finns i originalet.
> > > Det blir en vi-dag idag :)
> > 
> > En av anledningarna till att jag inte använder po-mode (men jag använder
> > emacs ändå, du vet förhoppningsvis att man kan använda emacs utan po-mode?
> > :)
> 
> Gör den det för er?  Det drabbar inte mig.
> 
> I enradsmeddelanden markeras meddelandeslut med ett "<", om det är ett
> nyradstecken före det blir det ett i meddelandet, annars inte.  Och i
> flerradsmeddelanden finns det dessutom de nyradstecken som jag själv
> satt dit.
> 
> Vad händer för er?
> 
> 

Nåt konstigt. När jag ändrade långa texter kom det med nyradstecken i slutet 
av raderna. Försökte skapa ett exempel nyss, men nu så fungerar po-mode som 
det skall. Det troligaste är att jag trasslade till allt själv, utan hjälp 
av emacs. 

Jörgen
-- 
"I'll carry your books, I'll carry a tune, I'll carry on, carry over,
carry forward, Cary Grant, cash & carry, Carry Me Back To Old Virginia,
I'll even Hara Kari if you show me how, but I will *not* carry a gun."
                -- Hawkeye, M*A*S*H

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.