Re: Översättningen av gnumeric

From: Jörgen Tegnér (jorgen.tegner_at_post.utfors.se)
Date: 2001-07-09 12:12:45

On Mon, Jul 09, 2001 at 07:12:03AM +0200, Christian Rose wrote:
> Jörgen Tegnér wrote:
> > En rättning av rättningen, hade kastat om översättningen av ett par funktioner.
> > Passade på att ändra lite mer också, bla i funktionen för enhetsomvandlingen.
> 
> Hej, orkar du modifiera denna rättning så att den blir mot det aktuella
> utseendet på filen? http://www.menthos.com/po/gnome/gnumeric.sv.po
> 
> 

Dagens laddning med diffar.
 
Jag har gnumeric version 0.47 och den klarar inte av att visa decimaltal på
svenska. Hur är det med senare versioner? Om det fortfarande inte fungerar
får vi fortsätta att skriva decimaltalen med punkt i hjälptexterna.

Jag hittade ett par fula saker i funktionen CONVERT() som borde bugrapporteras.
Det är magnetiska flödestätheten, angiven med ga i originalet. Det ska
vara G.
Enheten ångström betecknas Å, även i utrikiska texter. 

Jörgen
-- 
"I'll carry your books, I'll carry a tune, I'll carry on, carry over,
carry forward, Cary Grant, cash & carry, Carry Me Back To Old Virginia,
I'll even Hara Kari if you show me how, but I will *not* carry a gun."
                -- Hawkeye, M*A*S*H

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.