Re: Tk's inbyggda dialoger

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-07-05 22:34:43

On Thu, 5 Jul 2001, Veronica Loell wrote:
> ::msgcat::mcset sv "Delete" "Radera"

Personligen tycker jag bättre om "Ta bort". Det är också detta vi använder
i GNOME.


> ::msgcat::mcset sv "Directory \"%1\$s\" does not exist." "Katalogen
\"%1\$s\" existerar inte."

Möjligtvis "finns inte". Smaksak.


> ::msgcat::mcset sv "File \"%1\$s\" already exists.\nDo you want to
overwrite it?
"\"Filen \"%1\$s\" existerar redan.\nVill du skriva över den?"
> ::msgcat::mcset sv "File \"%1\$s\" already exists.\n\n" "Filen \"%1\$s\"
existerar redan.\n\n"
> ::msgcat::mcset sv "File \"%1\$s\" does not exist." "Filen \"%1\$s\"
existerar inte."

Här också isåfall.


> ::msgcat::mcset sv "Files of type:" "Filer av typ:"

Kanske "filer av typen"?


> ::msgcat::mcset sv "Hi" "Hej"

Hmm, kanske det är i betydelsen "High", dvs hög?


> ::msgcat::mcset sv "Invalid file name \"%1\$s\" " "Felaktigt filnamn
\"%1\$s\"

Ogiltigt filnamn kanske.


> ::msgcat::mcset sv "Selection:" "Urval:"

Eller kanske "markering"?


I övrigt instämmer jag till fullo med Martins utmärkta kommentarer,
särskilt det om att vi på svenska brukar föredra versaler endast om det är
begynnelsebokstäver (eller namn).


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.